Programvare : Microsoft : Microsoft Notepad

Microsoft Notepad

Versjon
6
Plattform
Lisens Bundled

Programvare gjennomgang

Hovedfunksjoner

  • Gir et enkelt, grensesnitt til tekstredigeringsgrensesnitt
  • Åpner en fil som er lagret i vanlig tekst
  • Registrerer tekstkoding

Hovedtrekk

Microsoft Notisblokk er et enkelt tekstredigeringsprogram som følger med Microsoft Windows. Selv om programmet er begrenset i funksjoner, er det fortsatt nyttig i ulike sammenhenger for visning og redigering av vanlige tekstfiler.

Siden Notisblokk er et vanlig tekstredigeringsprogram, gir det bare grunnleggende formateringsfunksjoner. Du får ikke de samme funksjonene som et tekstbehandlingsprogram som Microsoft Word tilbyr, for eksempel grafikk eller sideformateringsstøtte. Du kan imidlertid fortsatt ordpakke teksten og velge skrifttype, stil, størrelse og skript. Notisblokk støtter forskjellige tekstkodingsmoduser, inkludert Unicode, UTF-8, big endian Unicode og ANSI.

Ingen vil prøve å skryte om Notisblokkens tekstredigeringsfunksjoner. Programmet er imidlertid fortsatt nyttig i mange sammenhenger, for eksempel når du tar notater, når du ser tekstfiler, og når du redigerer kildekodefiler. Av denne grunn er Notepad et populært brukt tekstredigeringsprogram.

Oppdatert: 25. september 2017

▶ Primær filutvidelse

.txt – Plain Text File

▶ Andre filutvidelser brukt Microsoft Notepad 6

Støttede filtyper
.CFG Configuration File
.CONFIG Configuration File
.INFO Generic Information File
.INI Windows Initialization File
.JS JavaScript File
.HTML Hypertext Markup Language File
.INF Setup Information File
.CSS Cascading Style Sheet
.CSV Comma Separated Values File
.XML XML File
.LOG Log File
Ekstra relaterte filformater
.BBZ BerryBuzz Backup File
.BMK Nokia Device Bookmark File
.BOOK Budget In Brief Book File
.BSH BeanShell Script
.DBA DarkBASIC Source Code File
.BCS Boland Calibration Settings File
.1ST Readme File
.S Source Code File
.AS ActionScript File
.ASM Assembly Language Source Code File
.A8S Anim8or Script
.CEL Celestia Script File
.ANS ANSI Text File
.M MATLAB Source Code File
.M Mercury Source Code File
.GM GameMonkey Script
.ATT Web Form Post Data File
.XSD XML Schema Definition
.AVS AviSynth Script File
.MAP Quake Engine Map File
.DIF Data Interchange Format
.CHART Guitar Rhythm Chart File
.CS C# Source Code File
.CELX Celestia Script
.CFG Cal3D Model Configuration File
.CFG Wesnoth Markup Language File
.CMD Windows Command File
.CSH C Shell Script
.PY Python Script
.CUS AutoCAD Custom Dictionary File
.CU CUDA Source Code File
.CAMP WCS Color Appearance Model Profile File
.GSD General Station Description File
.BPW Bitmap World File
.BSDL Boundary Scan Description Language File
.GSC Call of Duty Game Script
.BSD BSDL File
.P6 Perl 6 Source Code File
.FOUNTAIN Fountain Script File
.PAS Pascal Source File
.HPS HPL Script
.HTM Hypertext Markup Language File
.ATH Alienware AlienFX Theme File
.JRTF JAmes OS Rich Text File
.A Static Library
.JAV Java Source File
.QC Half-Life Model Compiler Script
.QC QuakeC Source Code File
.MXML Flex MXML Component
.MDL Warcraft 3 3D Model Text File
.ARENA Quake 3 Engine Arena File
.OSU Osu! Script
.JAVA Java Source Code File
.PNPT Programmer's Notepad Project Template
.PL Perl Script
.SRC Source Code
.CGI Common Gateway Interface Script
.RTX Rich Text Document
.MARKDOWN Markdown Documentation File
.PHP PHP Source Code File
.ML ML Source Code File
.PROPERTIES Minecraft Properties File
.PROPERTIES Java Properties File
.MCMETA Minecraft Animation File
.XSL XML Style Sheet
.MDBACKUP iPhone Data Backup File
.MDINFO iPhone Backup Information File
.MDOWN Markdown File
.OUT Output File
.XQY XQuery Source File
.XQL XML Query Language File
.HAML Haml Source Code File
.CONF Generic Configuration File
.WTX Text Document
.ASA ASP Configuration File
.PNPROJ Programmer's Notepad Project File
.URL Internet Shortcut