Programvare : Microsoft : Microsoft Excel

Microsoft Excel

Versjon
2016
Plattform
Lisens Commercial

Programvare gjennomgang

Hovedfunksjoner

  • Bransjestandard, mye brukt regnearkprogram
  • Grunnleggende og avansert datamanipulering
  • Støtte for store datasett
  • Kan importere og eksportere data i mange forskjellige formater
  • Komplisert matematisk formelstøtte
  • Avansert støtte for VBScript-skripting

Hovedtrekk

Microsoft Excel er et mye brukt regnearkprogram som er en del av Microsoft Office-pakken. Den gir et kraftig funksjonssett for å organisere, manipulere og visualisere data.

Excel-arbeidsbøker er delt med fanebladene, som hver kan redigeres selvstendig. Hvert regneark inneholder et todimensjonalt grid av celler, som kan formateres på ulike måter. Excel inneholder grunnleggende funksjoner, for eksempel datasortering og enkel formeloppretting, samt avanserte evner, for eksempel pivottabellrapporter og VBScript-makroskripting. Det gir også dokumentsikkerhet og passordbeskyttelse for data i en arbeidsbok. Nyere versjoner av Excel lagrer arbeidsbøker i Office Open XML (OOXML) .XLSX format, mens eldre versjoner bruker proprietært .XLS format.

Excel har mange verktøy som raskt analyserer data. Fra dataimportfunksjoner til automatiske sorterings-, filtrerings- og pivottabeller kan brukerne ta store eksterne datasett og samle analyser raskt. Det omfattende settet av matematiske funksjoner gir også muligheten til å manipulere data og beregne resultater. Excel gir tusenvis av elektroniske maler tilgjengelig for nedlasting i brukergrensesnittet. Dette gir brukerne mange forskjellige muligheter for styling, formatering og matematisk beregning utenom boksene, slik at de kan fokusere på dataene i stedet for store mengder tid på presentasjon. For eksempel kan finansielle maler lastes ned av hjemme- eller bedriftsbrukere for å spore inntekter, utgifter og transaksjoner, samt for automatisk generering av sammendragskurver. Microsoft Excel gir også rike verktøy for å visualisere data. Excel støtter enkle karttyper som bardiagrammer, linjediagrammer, kakediagrammer og scatter-plott, samt mer komplekse for mer grundig analyse. Disse diagrammene kan utformes med en rekke visuelle alternativer.

Microsoft Excel er et flott program for dine datahåndteringsbehov. Enten du bruker den til personlig, akademisk eller profesjonelt formål, vil du sette pris på Excels evne til raskt å organisere og manipulere data for å utføre statistiske analyser og lage visualiseringer. Disse grunnene blant annet er det som gjør Excel til en bransjestandardapplikasjon.

Oppdatert: 18. september 2017

▶ Primær filutvidelse

.xlsx – Microsoft Excel Open XML Spreadsheet

▶ Andre filutvidelser brukt Microsoft Excel 2016

Støttede filtyper
.THMX Office 2007 Theme File
.TSV Tab Separated Values File
.UDCX Universal Data Connection File
.XLSB Excel Binary Spreadsheet
.XLAM Excel Open XML Macro-Enabled Add-In
.XLR Works Spreadsheet
.XLSM Excel Open XML Macro-Enabled Spreadsheet
.MHTML MIME HTML File
.ODC Office Data Connection File
.ODS OpenDocument Spreadsheet
.XLSHTML Microsoft Excel HTML Spreadsheet
.EFTX Office 2007 Theme Effect File
.PRN Lotus 1-2-3 Formatted Text File
.CSV Comma Separated Values File
.CRTX Office 2007 Chart Template File
.MHT MHTML Web Archive
.XLB Excel Toolbars File
.XLV Excel Visual Basic Module
.XLM Excel Macro
.XL Excel Spreadsheet
.XLL Excel Add-In File
.XLW Excel Workspace File
.XLK Excel Backup File
.XLC Excel Chart
.XLTHTML Microsoft Excel HTML Spreadsheet Template
.XLA Excel Add-In File
.SLK Symbolic Link File
.XML XML File
.XLTX Excel Open XML Spreadsheet Template
.XLS Excel Spreadsheet
.XLSMHTML Microsoft Excel MIME HTML Spreadsheet
.XLTM Excel Open XML Macro-Enabled Spreadsheet Template
.XLT Excel Template
Ekstra relaterte filformater
.WB3 Corel Quattro Pro 7 and 8 File
.EXD Control Information Cache File
.GRA Microsoft Graph File
.GIF Graphical Interchange Format File
.WKS Lotus 1-2-3 Spreadsheet
.WKS Works Spreadsheet
.EMF Enhanced Windows Metafile
.WB2 Corel Quattro Pro File
.DIF Data Interchange Format
.WK4 Lotus 4 Worksheet
.DQY Excel Query File
.DBF Database File
.DOC Microsoft Word Document
.DICPROOF Microsoft Dictionary Proofing File
.TXT Plain Text File
.BMP Bitmap Image File
.DATA Analysis Studio Offline Data File
.DEX Excel Spreadsheet
.WK1 Lotus Worksheet
.IIF Intuit Interchange Format File
.UDF Excel User Defined Function
.HTM Hypertext Markup Language File
.RDF Report Definition File
.AW Answer Wizard File
.OLB OLE Object Library
.JPEG JPEG Image
.JPG JPEG Image
.RLE Run Length Encoded Bitmap
.WPG WordPerfect Graphic File
.DIB Device Independent Bitmap File
.SKV Semicolon Separated Values File
.TDL Tab Delineated Format File
.TAB Tab Separated Data File
.RELS Open Office XML Relationships File
.WB1 Corel Quattro Pro File
.SHS Microsoft Scrap File
.XLW Excel Workbook
.WMF Windows Metafile
.WK2 Lotus 2 Worksheet
.WK5 Lotus 5 Worksheet
.WK3 Lotus 3 Worksheet
.WQ1 Quattro Pro for DOS Spreadsheet File
.IQY Internet Query