NO : SV : NL .xlt Fil

.xlt Filutvidelse

Filtype Excel Template

Utvikleren Microsoft
Kategori Data Files
Format Binary

.XLT alternativnummer

En XLT-fil er en mal opprettet av Microsoft Excel, et regnearkprogram som følger med Microsoft Office-pakken. Den inneholder standardformatering og data for et regneark og brukes som grunnlag for å opprette nye .XLS filer. XLT-filer lagres i Excel-binærfilformatet, som var det primære formatet til Office Open XML-formatet ( .XLTX filtypenavn) erstattet det i Excel 2007 for Windows og 2008 for Mac.

Mer informasjon
___ kategorier_navn28 ___ Lydfiler ______ categories_text28 ___

Lydfilkategorien inneholder komprimerte og ukomprimerte lydformater, som inneholder bølgeformdata som kan spilles med lydavspillingsprogramvare. Denne kategorien inneholder også MIDI-filer, musikalske partitur og lydprosjektfiler, som vanligvis ikke inneholder lyddata.

______ kategorier_navn29 ___ Utviklerfiler ______ categories_text29 ___

Utviklerfiler-kategorien inneholder filer relatert til programvareutvikling. Disse inkluderer programmeringsprosjektfiler, kildekodefiler, kodebiblioteker, headerfiler og klassefiler. Komponerte objekter og komponenter er også inkludert i denne kategorien.

______ kategorier_navn30 ___ Tekstfiler ______ categories_text30 ___

Tekstfiler inneholder tekstdata og kan lagres i ren tekst eller rike tekstformater. Mens de fleste tekstfiler er dokumenter som er opprettet og lagret av brukere, kan de også brukes av programvareutviklere til å lagre programdata. Eksempler på tekstfiler inkluderer tekstbehandlingsdokumenter, loggfiler og lagrede e-postmeldinger.

______ kategorier_navn31 ___ Diverse filer ______ categories_text31 ___

kategorien Diverse filer inneholder forskjellige filtyper som ikke passer inn i andre kategorier. Noen eksempler er delvis nedlastede filer, installasjonsfiler og omdøpte filer. Denne kategorien kan også inkludere filer relatert til andre maskinvareenheter i tillegg til datamaskiner.

______ kategorier_navn53 ___ Camera Raw Files ______ categories_text53 ___

Kameraråder er bildefiler som er laget av digitale kameraer. De lagres i et ukomprimert og ubehandlet format som lagrer nøyaktige data tatt av kameraets sensor. Fordi hver type digitalkamera har en annen sensor, eksisterer mange forskjellige typer kameraformater. For å åpne en kameraråderfil må programmet støtte både filtypen og den spesifikke kameramodellen som tok bildet.

______ kategorier_navn33 ___ Innstillingsfiler ______ categories_text33 ___

Innstillingsfiler lagrer innstillinger for operativsystemet og applikasjonene. Disse filene er ikke ment å bli åpnet av brukeren, men endres av det tilsvarende programmet når programvalgene endres. Innstillingsfiler kan også bli kalt preferansefiler eller konfigurasjonsfiler.

______ kategorier_navn34 ___ Raster bildefiler ______ categories_text34 ___

Rastergrafik er den vanligste typen bildefiler. De består av et rutenett av piksler hvor hver piksel representerer en individuell farge i bildet. Både webgrafikk og digitale bilder lagres som rastergrafikk. Selv om noen rasterbildeformater er ukomprimert, bruker de fleste slags bildekomprimering.

______ kategorier_navn35 ___ Webfiler ______ categories_text35 ___

Kategorien Webfiler inneholder filer relatert til nettsteder og webservere. Disse inkluderer statiske og dynamiske nettsider, webapplikasjoner og filer referert av nettsider. Filer generert av webutviklingsprogramvare er også inkludert i denne kategorien.

______ kategorier_navn36 ___ Datafiler ______ categories_text36 ___

Datafiler er den vanligste typen datafiler. De kan installeres med applikasjoner eller opprettes av brukere. De fleste datafiler lagres i et binært format, selv om noen lagrer data som ren tekst. Eksempler på datafiler inkluderer biblioteker, prosjektfiler og lagrede dokumenter.

______ kategorier_navn37 ___ Videofiler ______ categories_text37 ___

Kategorien Videofiler inneholder et bredt spekter av videoformater, som bruker forskjellige kodeker til å kode og komprimere videodata. Denne kategorien inneholder også videoprofilfiler og videoinformasjonsfiler, som kanskje ikke inneholder videodata.

______ kategorier_navn38 ___ eBok-filer ______ categories_text38 ___

eBok-filer er digitale bøker designet for å bli vist på eReaders, for eksempel Amazon Kindle, Sony Reader, Barnes og Noble Nook, og iPad. De kan imidlertid ofte sees på en PC ved hjelp av eReader-programvare. Mens mange eBook-formater kan vises på flere enheter, kan noen proprietære eBook-formater kun vises ved hjelp av bestemt maskinvare eller programvare.

______ kategorier_navn39 ___ Side Layout Filer ______ categories_text39 ___

Sideoppsettfiler er dokumenter som kan inneholde både tekst- og bildedata. De inneholder også formateringsinformasjon, som definerer sidestørrelse, marginer og hvordan innholdet er organisert på siden. Sideoppsettdokumenter brukes ofte for å lage utskrivbare publikasjoner, for eksempel aviser, blader og brosjyrer.

______ kategorier_navn40 ___ 3D-bildefiler ______ categories_text40 ___

3D-bildefiler inkluderer tredimensjonale modeller, 3D-animasjoner og 3D-prosjektfiler. 3D-modeller består vanligvis av polygoner og verticies og som skaper modellens form. De kan også inkludere teksturer samt belysning og skyggeinformasjon.

______ kategorier_navn41 ___ Systemfiler ______ categories_text41 ___

Systemfilen inneholder filer relatert til Mac, Windows og Linux operativsystemer. Noen eksempler inkluderer systembiblioteker, ikoner, temaer og enhetsdrivere. Filer som sendes ut av systemet, er også inkludert i denne kategorien.

______ kategorier_navn42 ___ Plugin Files ______ categories_text42 ___

Plugin-filer gir ekstra funksjoner og funksjonalitet til eksisterende programmer. De brukes vanligvis av bilde-, video- og lydredigeringsprogrammer, samt nettlesere. Plugins kalles også tillegg og utvidelser.

______ kategorier_navn43 ___ Kodede filer ______ categories_text43 ___

Kodede filer er filer som lagrer data i et kodet format. Disse inkluderer krypterte filer, ukomprimerte arkiver og binærkodede tekstfiler. Filer er ofte kodet for sikkerhetsformål og for å hindre at de blir skadet under dataoverføringer.

______ kategorier_name44 ___ Backup filer ______ categories_text44 ___

Kategorien Sikkerhetskopieringsfiler inneholder individuelle filbackups og filer relatert til sikkerhetskopieringsprogramvare. Individuelle sikkerhetskopieringsfiler genereres ofte automatisk av programvareprogrammer. Backup-programvarefiler inkluderer inkrementelle sikkerhetskopier og fulle systembackups.

______ kategorier_navn45 ___ CAD-filer ______ categories_text45 ___

CAD-filer (Computer-Aided Design) kan inneholde 2D- eller 3D-design. De genereres av CAD-programmer, som kan brukes til å lage modeller eller arkitekturplaner. 2D CAD-filer kalles ofte tegninger, mens 3D-filer ofte kalles modeller, deler eller sammenstillinger.

______ kategorier_navn47 ___ Databasefiler ______ categories_text47 ___

Databasefiler lagrer data i et strukturert format, organisert i tabeller og felt. Individuelle oppføringer i en database kalles poster. Databaser brukes ofte til lagring av data referert av dynamiske nettsteder.

______ kategorier_navn48 ___ Kjørbare filer ______ categories_text48 ___

Kjørbare filer inneholder kode som kjøres når filen åpnes. Windows-programmer, Mac OS X-programmer, skript og makroer betraktes alle som kjørbare filer. Siden disse filtypene kjører kode når de åpnes, bør ikke kjente filer kjøres, som de som mottas som e-postvedlegg, ikke åpnes.

______ kategorier_navn49 ___ Disk bildefiler ______ categories_text49 ___

Diskbildefiler inneholder en eksakt kopi av en harddisk eller annen type media. De inkluderer alle filene, samt filsysteminformasjonen. Dette gjør at diskbilder kan brukes til duplisering av disker, CDer og DVDer. De brukes ofte også til sikkerhetskopieringsformål.

______ kategorier_navn50 ___ Komprimerte filer ______ categories_text50 ___

Komprimerte filer bruker filkomprimering for å spare diskplass. Komprimerte arkivformater kan også brukes til å komprimere flere filer til et enkelt arkiv. Flere åpne og proprietære komprimeringsalgoritmer kan brukes til å komprimere filer, og derfor finnes det mange forskjellige komprimerte filtyper.

______ kategorier_navn54 ___ Fontfiler ______ categories_text54 ___

Fontfiler inneholder en eller flere fonter som kan nås av operativsystemet og applikasjonene. De fleste moderne skrifttyper lagres i enten OpenType eller TrueType formater, som kan brukes av både Macintosh og Windows-datamaskiner.

______ kategorier_navn51 ___ Vector bildefiler ______ categories_text51 ___

Vector grafikk består av stier, i stedet for individuelle piksler. Disse stiene kan brukes til å representere linjer og former innenfor bildet. De fleste vektorbildformatene kan også inkludere farger, gradienter og bildeeffekter. Siden vektorgrafik lagrer bildedata som stier, kan de forstørres uten å miste kvalitet, noe som gjør dem til et godt valg for logoer og andre tegninger.

______ kategorier_navn52 ___ Regnearkfiler ______ categories_text52 ___

Regnearkfiler lagrer data i celler, som er organisert i rader og kolonner. Hver celle kan inneholde en bestemt type data, for eksempel tekststreng, nummer eller dato. Celler kan også inneholde formler, som refererer til andre celler.

______ kategorier_navn46 ___ GIS-filer ______ categories_text46 ___

GIS-kategorien (Geographic Information Systems) inneholder filer relatert til GPS-enheter og kartleggingsprogramvare. Disse filene kan inneholde kart, lagrede ruter og veipunkter. Mange GIS-filer lagres i åpne formater, som kan overføres mellom GPS-enheter og datasystemer.

______ extension_description21367 ___

En XLT-fil er en mal opprettet av Microsoft Excel, et regnearkprogram som følger med Microsoft Office-pakken. Den inneholder standardformatering og data for et regneark og brukes som grunnlag for å opprette nye %li_nk% filer. XLT-filer lagres i Excel-binærfilformatet, som var det primære formatet til Office Open XML-formatet ( %li_nk% filtypenavn) erstattet det i Excel 2007 for Windows og 2008 for Mac.

___XLT-fil åpnes i Microsoft Excel 2016 XLT-filer kommer installert med Excel, slik at du kan lage dokumenter som budsjettplanleggere, kalendere, og fakturaer fra maler med forhåndsdefinert formatering. Du kan også lage dine egne tilpassede maler for å reprodusere arbeidsbøker eller regneark som er spesifikke for dine behov.

Excel er det mest brukte regnearkprogrammet i verden. Den leveres med hver utgave av Microsoft Office-pakken og brukes i hjemmet, akademisk og forretningsmiljø.

MERK: Selv om XLT-filer ble erstattet av XLTX-filen, støttes de fortsatt av Excel 2007 eller senere.

______ extension_common21367 ___ ______ product_main_features8221 ___
 • Bransjestandard, mye brukt regnearkprogram
 • Grunnleggende og avansert datamanipulering
 • Pivottabeller for oppsummering av data
 • Støtte for store datasett
 • Kan importere og eksportere data i mange forskjellige formater
 • Komplisert matematisk formelstøtte
 • Avansert støtte for VBScript-skripting
 • Sparklines for å oppdage datatrender
______ product_text8221 ___

Microsoft Excel for Mac er et mye brukt regnearkprogram som er en del av Microsoft Office-pakken. Den lar deg organisere, analysere, manipulere og visualisere data.

Excel for Mac gir arbeidsbøker som er delt med tabbed regneark som kan redigeres selvstendig. Innenfor hvert regneark er et rutenett av celler, som kan formateres på flere måter. Excel for Mac lar deg utføre grunnleggende oppgaver, for eksempel sortering av data og oppretting av enkle formler. Programmet kommer også med avanserte evner, for eksempel Sparklines for å oppdage trender i dataene dine, VBScript Macroscript og PivotTables for å oppsummere dataene dine. Excel for Mac lagrer arbeidsbøker i Office Open XML (OOXML) %li_nk% format, mens det fortsatt støtter det eldre %li_nk% format.

Regnearkprogrammet inneholder tusenvis av elektroniske maler som er tilgjengelige for nedlasting i brukergrensesnitt. Dette gir brukerne mange forskjellige muligheter for styling, formatering og matematisk beregning utenom boksene, slik at de kan fokusere på dataene i stedet for store mengder tid på presentasjon. For eksempel kan finansielle maler lastes ned av hjemme- eller bedriftsbrukere for å spore inntekter, utgifter og transaksjoner, samt for automatisk generering av sammendragskurver. Excel for Mac gir også rike verktøy for å visualisere data som bardiagrammer, linjediagrammer, kakediagrammer og scatter plots, samt mer komplekse for mer grundig analyse.

Excel for Mac er en flott program for å administrere dataene dine. Den gir avanserte data organisasjons- og analyseverktøy og er et bransjestandard regnearkprogram. Microsoft Excel for Mac er et godt valg for å organisere, analysere, manipulere og visualisere dataene dine.

Oppdatert: 11. november 2015

______ product_main_features8329 ___
 • Bransjestandard, mye brukt regnearkprogram
 • Grunnleggende og avansert datamanipulering
 • Støtte for store datasett
 • Kan importere og eksportere data i mange forskjellige formater
 • Komplisert matematisk formelstøtte
 • Avansert støtte for VBScript-skripting
______ product_text8329 ___

Skjermbilde av Microsoft Excel 2016

Hovedtrekk

Microsoft Excel er et mye brukt regnearkprogram som er en del av Microsoft Office-pakken. Den gir et kraftig funksjonssett for å organisere, manipulere og visualisere data.

Excel-arbeidsbøker er delt med fanebladene, som hver kan redigeres selvstendig. Hvert regneark inneholder et todimensjonalt grid av celler, som kan formateres på ulike måter. Excel inneholder grunnleggende funksjoner, for eksempel datasortering og enkel formeloppretting, samt avanserte evner, for eksempel pivottabellrapporter og VBScript-makroskripting. Det gir også dokumentsikkerhet og passordbeskyttelse for data i en arbeidsbok. Nyere versjoner av Excel lagrer arbeidsbøker i Office Open XML (OOXML) %li_nk% format, mens eldre versjoner bruker proprietært %li_nk% format.

Excel har mange verktøy som raskt analyserer data. Fra dataimportfunksjoner til automatiske sorterings-, filtrerings- og pivottabeller kan brukerne ta store eksterne datasett og samle analyser raskt. Det omfattende settet av matematiske funksjoner gir også muligheten til å manipulere data og beregne resultater. Excel gir tusenvis av elektroniske maler tilgjengelig for nedlasting i brukergrensesnittet. Dette gir brukerne mange forskjellige muligheter for styling, formatering og matematisk beregning utenom boksene, slik at de kan fokusere på dataene i stedet for store mengder tid på presentasjon. For eksempel kan finansielle maler lastes ned av hjemme- eller bedriftsbrukere for å spore inntekter, utgifter og transaksjoner, samt for automatisk generering av sammendragskurver. Microsoft Excel gir også rike verktøy for å visualisere data. Excel støtter enkle karttyper som bardiagrammer, linjediagrammer, kakediagrammer og scatter-plott, samt mer komplekse for mer grundig analyse. Disse diagrammene kan utformes med en rekke visuelle alternativer.

Microsoft Excel er et flott program for dine datahåndteringsbehov. Enten du bruker den til personlig, akademisk eller profesjonelt formål, vil du sette pris på Excels evne til raskt å organisere og manipulere data for å utføre statistiske analyser og lage visualiseringer. Disse grunnene blant annet er det som gjør Excel til en bransjestandardapplikasjon.

Oppdatert: 18. september 2017

___
Programmer som åpnes XLT filer
Windows
Microsoft Office
Microsoft Excel
IMSI TurboPDF
Android
SoftMaker Office PlanMaker Mobile
Macintosh
Planamesa NeoOffice
Microsoft Office
Microsoft Excel for Mac

Om XLT filer

Målet vårt er å hjelpe deg med å forstå hva filen med utvidelsen * .xlt er ansvarlig for og hvordan du åpner den.

Filtype Excel Template Dokument, programvarebeskrivelser for Mac, Windows, Linux, Android og iOS som er oppført på denne siden, har blitt undersøkt og verifisert enkelt ved hjelp av Hvordan Apne-kommandoen. Vi strever etter 100% nøyaktighet og publiserer kun informasjon om filformatene som vi har testet flere ganger.

Nylige kommentarer

Anonim skrev 12.09.2021:
Hei! Jeg gjorde lekser på Excel-filformater, og en av de listede var .xlt. Din oppføring på den rokker mann! Det var veldig bra å lære mer om historien og hvordan Microsoft utviklet den for sin suite. Jeg lurer på hvor vanlig denne utvidelsen er i dag, og hvilke bruksområder den får. Jeg er sikker på at noen av disse malene fortsatt må være tilgjengelige online... Les mer