Hjem > H > Hva Er Jamstillingsvedtaket I 1885?

Hva er Jamstillingsvedtaket i 1885?

Jamstillingsvedtaket var eit vedtak i Stortinget i 1885 der det vart vedteke å «sidestille det norske Folkesprog» med «det almindelige Skrift- og Bogsprog», det som i dag er skriftspråka nynorsk og bokmål.

Les mer

Også, hvorfor var jamstillingsvedtaket viktig?

Jamstillingsvedtaket står som eit viktig skiljemerke i norsk språkhistorie og eit fast referansepunkt i norsk språkpolitikk. Det fekk likevel ingen direkte konsekvensar, og vedtaket hadde sin viktigaste funksjon som brekkstong for seinare vedtak om å opne for nynorsk på ulike felt. Så, hva handlet språkdebatten om? Språkdebatten på 1800-tallet handlet i stor grad om identitet. At mange ønsket et norsk skriftspråk må ses på som en del av nasjonsbyggingen på denne tiden. På 1800-tallet var nordmenn flest bønder, og snakket forskjellige bygdedialekter.

Folk spør også kva for politiske straumar er det som pregar første del av 1900 talet kvifor vinn nynorsken så mange nye brukarar tidleg på 1900 talet?

Gjennom «folkemålet» meinte ein at arbeidarklassen skulle vinne fram både kulturelt og økonomisk. Årsaka til at nynorsken vann fram på starten av hundreåret, var dei nasjonale straumane som voks fram med opphevinga av unionen med Sverige. I forhold til dette, hva er målparagrafen? Målparagrafen var paragrafen i folkeskulelovene som regulerte bruken av bokmål og nynorsk i undervisninga. Hovudprinsippa gjeld framleis og er i dag ein del av opplæringslova.

Folk spør også hva skjedde i 1885 i norge?

Da vedtaket om jamstilling ble fattet i 1885, var det 78 stortingsrepresentanter som stemte for, alle fra Venstre, og 31 som stemte mot, alle så nær som to fra Høyre. 137 år etter jamstillingsvedtaket har over en halv million nordmenn nynorsk som førstespråk. Hvorfor ønsket Arbeiderpartiet samnorsk? Drømmen om et samnorsk språk

Egentlig ønsket alle at Norge på sikt skulle ha kun ett norsk skriftspråk. I første halvdel av 1900-tallet handlet derfor språkpolitikken i Norge om hvordan en kunne få de to målformene til å nærme seg hverandre.

Så, hvorfor ble jamstillingsvedtaket opprettet?

Jamstillingsvedtaket og målparagrafen

Vedtaket i 1885 er bakgrunnen for at det gis opplæring i begge målformer i grunnskolen. Målparagrafen fra 1892 bestemte at de enkelte skolestyrer selv kunne avgjøre om de ville bruke landsmål eller riksmål i skolen.
Hvorfor er 1885 et viktig år i norsk språkhistorie? I 1885 kom jamstillingsvedtaket, som likestilte landsmålet med riksmålet som offisielt norsk skriftspråk. Aasens landsmål var egentlig ikke mye i bruk fram til det.

Hva er Fornorskingslinja?

Forklar hva fornorskingslinja og målreisingslinja gikk ut på. - Fornorskingslinja: gikk ut på at norske og uttrykk litt etter litt skulle innføres i det danske språket. De mente at dette ville resultere i et norsk skriftspråk etter ei tid. Skulle gradvis omforme dansk til norsk.

By Margie

Hva betyr 5 års garanti? :: Hvorfor burde vi beholde dansken?
Nyttige lenker