Hjem > N > Når Ble Jamstillingsvedtaket?

Når ble Jamstillingsvedtaket?

«Jamstillingsvedtaket» er prinsippvedtaket som gav nynorsk offisiell status. Det vart gjort 12. mai 1885 etter ein av dei lengste og mest omfattande språkdebattane i Stortinget si historie.

Les mer

Tilsvarende, hva er talespråk?

Talespråk er den form av språket som består i muntlig tale, altså artikulerte lyder. Hva er en Multietnolekt? Multietnolekt er den språkvarianten som oppstår når talere med flere ulike språk- og kulturbakgrunner tilegner seg et nytt språk, i motsetning til etnolekt, som betegner den varianten av et språk som oppstår når én bestemt etnisk gruppe tilegner seg språket.

Hva er politi på kebabnorsk?

Baosj betyr «insekt» eller «krypdyr» på berbisk og brukes også der om politiet. Sjmø betyr bra, pent eller kult. Dette er et ord som så mange ungdommer skjønner, at det brukes overalt. Hva er minoritetsspråk og Majoritetsspråk? Majoritetsspråket er det språket som vert brukt av fleirtalet i eit samfunn. Majoritetsspråket er som regel også det offisielle språket i eit land. Med offisielt meiner vi at styresmaktene bruker språket som administrasjonsspråk.

Folk spør også hva er egentlig en dialekt?

Dialekt er ein geografisk avgrensa variant av eit språk. Dialekten utgjer eit komplett språksystem og kunne såleis ha fungert som eit språk i seg sjølv. Det er gjerne historiske og politiske grunnar til at eitt språksystem blir rekna som språk, medan eit anna blir rekna som dialekt. Så, hva minoritetsspråk? Minoritetsspråk er språk som snakkes av mindre grupper i samfunnet. Samisk og romani er eksempler på offisielle minoritetsspråk i Norge. Samene har status som urfolk i Norge, og samisk er ett av de to offisielle språka i landet.

Hvilke land grenser til USA?

USA strekker seg over hele kontinentet, fra Atlanterhavet i øst til Stillehavet i vest, med grenser i nord til Canada og Mexico i sør. Angående dette, hvordan kom det engelske språket til amerika? Bruken av engelsk i USA kom ved den britiske koloniseringen på 1580-tallet ved opprettelsen av Kolonien Virginia. Den første bølgen av engelsktalende nybyggere ankom i Nord-Amerika i det 17. århundre.

Hvilken stat ligger lengst øst i USA?

USA har 50 delstater hvorav 48 grenser til hverandre og District of Columbia som huser USAs hovedstad Washington, D.C. De to statene som ikke er en del av de «Continental 48» er Hawaii, USAs sydligste stat, og Alaska, USAs nordligste, vestligste og østligste stat.

By Gretna

Hvordan skrive dato på norsk? :: Hvem innførte samnorsk?
Nyttige lenker