Hjem > H > Hva Var Jamstillingsvedtaket 1885?

Hva var Jamstillingsvedtaket 1885?

Jamstillingsvedtaket var eit vedtak i Stortinget i 1885 der det vart vedteke å «sidestille det norske Folkesprog» med «det almindelige Skrift- og Bogsprog», det som i dag er skriftspråka nynorsk og bokmål.

Les mer

Når ble Jamstillingsvedtaket vedtatt i Stortinget?

«Jamstillingsvedtaket» er prinsippvedtaket som gav nynorsk offisiell status. Det vart gjort 12. mai 1885 etter ein av dei lengste og mest omfattande språkdebattane i Stortinget si historie. Angående dette, hva er jamstillingsvedtaket? Jamstillingsvedtaket var et vedtak fattet av Stortinget som sidestilte riksmål (bokmål) og landsmål (nynorsk). Dette vedtaket er gjeldende også i dag og skal sørge for at bokmål og nynorsk er likestilte i offentlig språkbruk.

Så, hvorfor er 1885 et viktig år i norsk språkhistorie?

I 1885 kom jamstillingsvedtaket, som likestilte landsmålet med riksmålet som offisielt norsk skriftspråk. Aasens landsmål var egentlig ikke mye i bruk fram til det. Hva er en Rettskrivingsreform? Rettskrivingsreform er ei omfattande rettskrivingsendring i eit skriftspråk, ofte gjennomført av eit offentleg organ eller eit anna organ som har ansvaret for å normere eit skriftspråk. Rettskrivingsreformer har skjedd i dei fleste skriftspråk, men det normale er at det skjer forholdsvis sjeldan.

Du kan også spørre hva sto pa munch for?

Historikeren P. A. Munch (1810–1863) foreslo at man skulle ta utgangspunkt i én norsk dialekt, en av de "reneste". Denne dialekten skulle man systematisk sammenholde med norrønt og på denne måten rekonstruere og konstruere et skriftspråk. Deretter, hvilken virkning fikk jamstillingsvedtaket? Dette er ett av vedtakene som førte til at landsmål, dagens nynorsk, ble offisielt språk i Norge ved siden av det tradisjonelle standardspråket i Norge, som etter dansk mønster fra slutten av 1800-tallet ble kalt riksmål. Dette skjedde etter flere tiår med debatt og forsiktig fornorskning av det danske skriftspråket.

Hva var den dannede dagligtale?

Dannet dagligtale betegner på norsk en dialekt- og sosiolektfri uttale av et landsomfattende mål, gjerne i overregionale media. Når ble nynorsk et offisielt språk? Alt frå slutten av 1850-åra byrja andre å ta skriftspråket i bruk. Landsmålet blei likestilt med dansk i 1885 og blei godkjent som undervisingsspråk i skolen etter lokal avgjerd i 1892. Landsmålet auka raskt i bruk og popularitet i Bygde-Noreg. I 1929 fekk språket offisielt namnet nynorsk etter vedtak i Stortinget.

Når ble nynorsk et skriftspråk?

Nynorsk, før 1929 kalt landsmål, er et av de to offisielle norske skriftspråkene som ble vedtatt ved likestillingsvedtaket av 12. mai 1885. Det er basert på de moderne norske dialektene og det gamle landsmålet, i motsetning til bokmål, som ble basert på riksmål som igjen er basert på dansk.

By Grail

Hva er forskjellen mellom urnordisk og norrønt? :: Har PostNord levering på lørdager?
Nyttige lenker