Hjem > H > Hva Er Jamstillingsvedtaket?

Hva er Jamstillingsvedtaket?

Jamstillingsvedtaket slo fast at bokmål og nynorsk er likeverdige målformer som skal være jamstilte skriftspråk i forvaltninga. Det var Ivar Aasen som gjorde grovarbeidet med å utforme det nynorske skriftspråket på attenhundretallet. Grunnlaget var materiale han hadde samlet fra dialektene.

Les mer

Følgelig, hvor mange snakker urdu i norge?

Det finnes altså over 20 000 panjabi-/ urdutalende i Norge i dag og omtrent like mange svensktalende. Hvorfor er 1885 et viktig år i norsk språkhistorie? I 1885 kom jamstillingsvedtaket, som likestilte landsmålet med riksmålet som offisielt norsk skriftspråk. Aasens landsmål var egentlig ikke mye i bruk fram til det.

Hvilket språk er mest likt norsk?

Hvem som helst kan se at svensk, norsk og dansk likner på hverandre. Omtrent 90 % av ordforrådet er det samme - også grammatisk er språkene bygget opp på samme måte. Forklaringen på dette er at de skandinaviske språkene stammer fra et felles urspråk. Språkene er ganske enkelt i familie med hverandre. Hva var Jamstillingsvedtaket 1885? Jamstillingsvedtaket var eit vedtak i Stortinget i 1885 der det vart vedteke å «sidestille det norske Folkesprog» med «det almindelige Skrift- og Bogsprog», det som i dag er skriftspråka nynorsk og bokmål.

Hvorfor var Jamstillingsvedtaket viktig?

Jamstillingsvedtaket står som eit viktig skiljemerke i norsk språkhistorie og eit fast referansepunkt i norsk språkpolitikk. Det fekk likevel ingen direkte konsekvensar, og vedtaket hadde sin viktigaste funksjon som brekkstong for seinare vedtak om å opne for nynorsk på ulike felt. Hva er et fremmedspråk? Fremmedspråk er en fellesbetegnelse for de språkfagene i norsk skole som omfatter andre språk enn norsk og samisk. Betegnelse nyttes også tilsvarende utenfor skolesystemet, og en person med et morsmål utenom norsk, og vanligvis også utenom de nordiske språk.

Og et annet spørsmål, hvor mange språk snakker vi i norge?

Norge har to offisielle språk med nasjonal status, norsk og samisk. Samisk er som eneste språk nevnt i Norges grunnlov. Det er to offisielle målformer av norsk, nynorsk og bokmål. Hvilke språk snakker vi i Norge? Norsk er administrasjonsspråket i Norge, med to likestilte målformer, bokmål og nynorsk. I tillegg har flere kommuner og fylker nordsamisk, lulesamisk, sørsamisk og/eller kvensk som offisielt språk på kommunalt nivå, i tillegg til norsk. Språket som snakkes av flest og dermed er majoritetsspråk i Norge, er norsk.

Du kan også spørre hva er målparagrafen?

Målparagrafen var paragrafen i folkeskulelovene som regulerte bruken av bokmål og nynorsk i undervisninga. Hovudprinsippa gjeld framleis og er i dag ein del av opplæringslova.

By Clarise Liew

Hvordan Grunngav Wergeland sitt språksyn? :: Hvilket språk er mest likt norsk?
Nyttige lenker