Hjem > H > Hvilke Språkpolitiske Vedtak Gjorde Stortinget I 1885 Og 1929?

Hvilke språkpolitiske vedtak gjorde Stortinget i 1885 og 1929?

Aksjonen nådde inn i Stortinget då 41 stortingsmenn i februar 1885 gjorde framlegg om at landsmålet måtte få «full Rett og Fridom jamsides med Bokmaalet». Vedtaket kom etter det som truleg er den mest omfattande språkdebatten i Stortinget nokon gong. Den store prinsippdebatten kom 29.

Les mer

Ta dette i betraktning, når ble jamstillingsvedtaket?

Jamstillingsvedtaket var eit vedtak i Stortinget i 1885 der det vart vedteke å «sidestille det norske Folkesprog» med «det almindelige Skrift- og Bogsprog», det som i dag er skriftspråka nynorsk og bokmål. Tilsvarende, i hvilket land oppsto de indoeuropeiske språkene? Alle de indoeuropeiske språkene kan spores tilbake til en folkegruppe som bodde enten i Anatolia eller på steppene i Øst-Europa. Denne folkegruppen kalles indoeuropeerne, og de snakket ur-indoeuropeisk, urspråket for alle de indoeuropeiske språkene.

Hvorfor er 1885 et viktig år i norsk språkhistorie?

I 1885 kom jamstillingsvedtaket, som likestilte landsmålet med riksmålet som offisielt norsk skriftspråk. Landsmålet til Aasen var egentlig ikke mye i bruk fram til det. Og et annet spørsmål, hva skjer med talemålet i mellomnorsk tid? Mellomnorsk tok gradvis over for det norrøne språket etter svartedauden hadde herjet landet omkring 1349. Talemålet i Norge hadde da begynt å endre seg betydelig fra den klassiske norrøne grammatikken, og det innfløkte norrøne bøyingssystemet ble kraftig forenklet.

Tilsvarende, hvor mange bruker bokmål 2021?

Bokmål utgjer 87,3 prosent. Den resterande prosenten har eit anna språk som hovudmål. Statistikken Elevar i grunnskolen viser at det totalt er 634 674 elevar som går på barne- og ungdomskolen per oktober 2021. Av desse har 73 493 elevar nynorsk som hovudmål, medan 554 010 elevar har bokmål som hovudmål. Hvor stor del av Norge bruker nynorsk? - Mens 14,8 prosent av alle elever i grunnskolen hadde nynorsk som hovedmål i 2001, hadde andelen gått ned til 12,8 prosent i 2011, og er i dag på 11,6 prosent, skriver SSB i en melding.

Man kan også spørre hva er forskjellen på bokmål og riksmål?

Riksmål og moderat bokmål har langt færre diftonger enn det radikale bokmålet, langt færre a-former i substantivbøyningen og ikke a-former i svake verb. Alt det ovenstående følger riksmålsrettskrivningen som den nå er normert (Riksmålsordlisten, 8. utgave 2015). Det er samtidig moderat bokmål etter justeringene i 2005. Folk spør også hvor mange samiske språk er det? Samiske språk snakkes i Norge, Sverige, Finland og Russland. De ti ulike samiske språkene blir tradisjonelt klassifisert som en del av den finno-ugriske grenen av den uralske språkfamilien.

Angående dette, hvilken språkfamilie er norsk?

Norsk/Språkfamilie

By Jacoby Christinsen

Hvordan få forslag på norsk Tastatur? :: Hvor mange prosent i Norge snakker bokmål?
Nyttige lenker