Hjem > H > Hvilken Virkning Fikk Jamstillingsvedtaket?

Hvilken virkning fikk Jamstillingsvedtaket?

Jamstillingsvedtaket var et vedtak fattet av Stortinget som sidestilte riksmål (bokmål) og landsmål (nynorsk). Dette vedtaket er gjeldende også i dag og skal sørge for at bokmål og nynorsk er likestilte i offentlig språkbruk.

Les mer

Du kan også spørre hvordan grunngav wergeland sitt språksyn?

Henrik Wergeland mente at norske ord og uttrykk skulle brukes innenfor det danske skriftspråket, men med varsomhet. Hvordan grunngav Wergeland sitt språksyn? Talemålssituasjonen i Norge i 1814 var slik at det var fremdeles dansk skiftspråk. Derav, hva mente knud knudsen i språkdebatten? Knud Knudsen og fornorskingsprinsippet

Men Knudsen mente at løsninga til Aasen var for radikal. Han ønsket et norsk skriftspråk tuftet på ei gradvis fornorsking av dansk. Knudsen ville ta utgangspunkt i den dannede dagligtalen – talemålet til eliten i byene – og gjøre dette om til et skriftspråk.

Er norrønt og gammelnorsk det samme?

I Norge har betegnelsen også blitt brukt om middelalderspråket i landområder som ble befolket fra Norge i vikingtiden. Dette fellesspråket kalles nå til vanlig norrønt på norsk, et begrep som dekker både gammelnorsk og gammelislandsk. Dessuten, hvordan gikk ivar aasen fram for å skape landsmålet? Aasen ville rett og slett skape et skriftspråk for "almuen", altså for vanlige folk, og han arbeida blant annet etter disse prinsippene:

  • Fellestrekk skal komme fram. Skriftspråket skal synliggjøre det felles systemet i dialektene så langt som mulig.
  • Gammelt framfor nytt.
  • Norsk framfor utenlandsk.
  • Fast norm.

Så, hva er forskjellen på riksmål og landsmål?

Riksmål og landsmål var navnene på de to offisielle norske språkformene fram til 1929. Navnene ble da endret til bokmål og nynorsk. I forhold til dette, hvem ville ha et fornorsket dansk? Knud Knudsen var en norsk språkforsker. Han er kjent for sitt arbeid for morsmålsundervisning og fornorsking av det dansk-norske skriftspråket. Han er også kalt «bokmålets far» og «riksmålets far».

Hvordan fornorsket Knud Knudsen dansken?

Knudsen bestemte seg tidlig for å innføre harde konsonanter og erstatte disse med de danske bløte, som båt for båd, tap for tab og sak for sag. Dette målmerket særpreger fortsatt dialektene i Agder-fylkene og Rogaland. Folk spør også hva gjorde knud knudsen for å lage bokmål? Han ønsket å gradvis fornorske det dansk-norske språket til et eget norsk språk, basert på byfolkets og middelklassens dagligtale, og gav ut en tospråklig ordbok Unorsk og norsk i 1881. Knudsens øvrige arbeide har bidratt til den målformen som ble kalt riksmål.

Hva er norsk Folkemål?

Folkemål er i norsk språkdebatt og språknormering et begrep som dels er brukt om den enkelte dialekt (slik også svensk folkmål, dansk folkemål), dels om talemålet hos «de brede lag» av folket sett under ett.

By Kyne

Hva var den dannede dagligtale? :: Hvor mange cm er en iPhone 7?
Nyttige lenker