Hjem > H > Hva Går Jamstillingsvedtaket Ut På?

Hva går jamstillingsvedtaket ut på?

Jamstillingsvedtaket slo fast at bokmål og nynorsk er likeverdige målformer som skal være jamstilte skriftspråk i forvaltninga. Det var Ivar Aasen som gjorde grovarbeidet med å utforme det nynorske skriftspråket på attenhundretallet. Grunnlaget var materiale han hadde samlet fra dialektene.

Les mer

Angående dette, hva var jamstillingsvedtaket 1885?

Jamstillingsvedtaket var eit vedtak i Stortinget i 1885 der det vart vedteke å «sidestille det norske Folkesprog» med «det almindelige Skrift- og Bogsprog», det som i dag er skriftspråka nynorsk og bokmål. Folk spør også hvorfor var jamstillingsvedtaket viktig? Jamstillingsvedtaket står som eit viktig skiljemerke i norsk språkhistorie og eit fast referansepunkt i norsk språkpolitikk. Det fekk likevel ingen direkte konsekvensar, og vedtaket hadde sin viktigaste funksjon som brekkstong for seinare vedtak om å opne for nynorsk på ulike felt.

Hvorfor er 1885 et viktig år i norsk språkhistorie?

I 1885 kom jamstillingsvedtaket, som likestilte landsmålet med riksmålet som offisielt norsk skriftspråk. Aasens landsmål var egentlig ikke mye i bruk fram til det. Hva førte Jamstillingsvedtaket til? Vedtaket var ei oppmoding til den norske regjeringa: «Regjeringen anmodes om at træffe fornøden Forføining til, at det norske Folkesprog som Skole- og officielt Sprog sidestilles med vort almindelige Skrift- og Bogsprog.» Vedtaket førte til at landsmål, det seinare nynorsk, vart eit offisielt skriftspråk i Noreg.

Hvilke virkemidler ble tatt i bruk i 1938 reformen for å føre de to skriftspråkene nærmere hverandre?

Hvilke virkemidler ble tatt i bruk i 1938 reformen for å føre de to skriftspråkene nærmere hverandre? Bløte konsonanter ble harde, en god del ord ble fornorsket, og diftonger ble innført. Ta dette i betraktning, hva er målparagrafen? Målparagrafen var paragrafen i folkeskulelovene som regulerte bruken av bokmål og nynorsk i undervisninga. Hovudprinsippa gjeld framleis og er i dag ein del av opplæringslova.

Hva var den dannede dagligtale?

Dannet dagligtale betegner på norsk en dialekt- og sosiolektfri uttale av et landsomfattende mål, gjerne i overregionale media. Følgelig, hvilket politisk parti støttet riksmål? Tidlig 1900-tallet

Den offisielle norske språkpolitikken utover 1900-tallet, styrt av Venstre og etterhvert overtatt av Arbeiderpartiet, var et forsøk på å smelte sammen riksmålet og landsmålet (i 1929 forandret til henholdsvis bokmål og nynorsk) til ett skriftspråk – samnorsk.

Følgelig, hvorfor ønsket arbeiderpartiet samnorsk?

Drømmen om et samnorsk språk

Egentlig ønsket alle at Norge på sikt skulle ha kun ett norsk skriftspråk. I første halvdel av 1900-tallet handlet derfor språkpolitikken i Norge om hvordan en kunne få de to målformene til å nærme seg hverandre.

By Valenta

Hvorfor var det motstand mot samnorsk? :: Hva skjedde i 1885 i Norge?
Nyttige lenker