Hjem > H > Hvorfor Er 1885 Et Viktig År I Norsk Språkhistorie?

Hvorfor er 1885 et viktig år i norsk språkhistorie?

I 1885 kom jamstillingsvedtaket, som likestilte landsmålet med riksmålet som offisielt norsk skriftspråk. Aasens landsmål var egentlig ikke mye i bruk fram til det.

Les mer

Hva er årets ord 2021?

Substantivet sportsvasking er ganske utbredt, men det er interessant at det tilhørende verbet også ser ut til å etablere seg. Det er dermed verbet sportsvaske som er årets ord 2021, sier seniorrådgiver i Språkrådet Dagfinn Rødningen. Du kan også spørre hvilke språk snakker man i norge? Norsk er administrasjonsspråket i Norge, med to likestilte målformer, bokmål og nynorsk. I tillegg har flere kommuner og fylker nordsamisk, lulesamisk, sørsamisk og/eller kvensk som offisielt språk på kommunalt nivå, i tillegg til norsk. Språket som snakkes av flest og dermed er majoritetsspråk i Norge, er norsk.

Hva menes med Norvagisering?

Norvagisering er det å gi lånord ein stavemåte som følgjer norsk rettskriving. Hva var Jamstillingsvedtaket fra 1885? Jamstillingsvedtaket var eit vedtak i Stortinget i 1885 der det vart vedteke å «sidestille det norske Folkesprog» med «det almindelige Skrift- og Bogsprog», det som i dag er skriftspråka nynorsk og bokmål.

Hva er Målparagrafen?

Målparagrafen var paragrafen i folkeskulelovene som regulerte bruken av bokmål og nynorsk i undervisninga. Hovudprinsippa gjeld framleis og er i dag ein del av opplæringslova. Angående dette, hva er rosetog? Språkrådet har kåret rosetog til årets ord i 2011. Ordet oppsto i dagene etter 22. juli, da det ble arrangert rosetog over hele landet. Folk samlet seg med roser for å minnes ofrene, støtte de pårørende og vise sin avsky mot terrorangrepene.

Hva er årets nye ord?

No er årets nyord kåra

Koronapandemien har prega 2020, også i språkbruken. Språkrådet og NHH-professor Gisle Andersen har kåra «koronaen» til årets ord.
Man kan også spørre hva betyr klimabrøl? (3.12.19) Klimabrøl topper lista over de ti mest interessante nyorda i 2019. Ordet viser den kraftfulle og alarmerende styrken i de unges klimaengasjement. I 2019 har debatten rundt de globale klimaendringene for alvor prega nyhetsbildet både nasjonalt og internasjonalt.

Hvor mange nynorskbrukere i Norge?

I henhold til Statistisk sentralbyrå har antallet elever med nynorsk som hovedmål siden år 2000 gått ned fra 88 400 til 73.493, mens andelen har sunket fra 14,9 % til 11,57 %. Andelen er nå den laveste siden 1908.

By Ellis Bantay

Hvor mange språk snakker vi i Norge? :: Hva er det vanskeligste språket å lære?
Nyttige lenker