Programvare : Golden Software : Golden Software Surfer

Golden Software Surfer

Versjon
13
Plattform
Lisens Commercial
Kategori Scientific

Programvare gjennomgang

Hovedfunksjoner

  • Støtter en rekke data- og gridformater
  • Omformer dataene dine til profesjonelle kart
  • Gir en stor mengde slipemetoder
  • Gir omfattende kontroll over slipeparametere

Golden Software Surfer er en kontur, sliping og 3D overflate kartlegging applikasjon. Det er først og fremst brukt til å modellere terreng- og bathymetriske diagrammer, visualisere landskap, analysere flater og kartlegge 3D-overflater.

Surfer støtter en stor mengde data- og gridformater, inkludert GSI, SRF, HDF, CSV, DXF, ECW, ASC, ERS og TAB. Dens interpolasjonsmotor tar dine XYZ-data og forvandler den til profesjonelle kart. Du kan visualisere gridene dine som en rekke kart som 3D overflate, kontur, vannkilde, vektor, 3D wireframe, vise skjul, skyggelagt lindring og bilde. Programmet gir flere gridding metoder og kontroll over gridding parametere enn noen annen programvarepakke i sitt felt.

Surfer brukes i det vitenskapelige fagområdet av geologer, hydrologer, arkeologer, biologer, havforskere, klimatologer, medisinske forskere og geofysikere. Den støtter et stort antall data- og gridformater og gir deg full kontroll over utseendet på datakartene dine. Hvis du jobber på det vitenskapelige feltet og trenger et kartvisningsverktøy for dine XYZ-data, er Golden Software Surfer et rimelig programvariant som vil få jobben gjort.

Oppdatert: april 11, 2016

▶ Primær filutvidelse

.srf – Surfer Project File

▶ Andre filutvidelser brukt Golden Software Surfer 13

Støttede filtyper
.DAT Data File
.DXF Drawing Exchange Format File
.BLN Golden Software Blanking File
.BIL ESRI BIL File
.ADF ESRI ArcInfo Binary Grid Format
.ACCDB Access 2007 Database File
.ASC Autodesk ASCII Export File
.GSB Golden Software Boundary File
.ERS ER Mapper Data File
.DBF Database File
.GSI Golden Software Interchange File
.TXT Plain Text File
.BMP Bitmap Image File
.GSR Golden Software Reference File
.HDF Hierarchical Data Format File
.MDB Microsoft Access Database
.MIF MapInfo Interchange Format File
.CSV Comma Separated Values File
.TAB MapInfo TAB File
.GRD Surfer Grid File
.DICOM DICOM Image File
.LAS LIDAR Data Exchange File
Ekstra relaterte filformater
.GSR2 Golden Software Reference File