Hjem > H > Hva Skjedde Med Samnorsk?

Hva skjedde med samnorsk?

«Samnorsk» blir også brukt nedsettende om det radikale bokmålet som ble innført ved rettskrivningsreformen av 1938, og da særlig den nynorsknære varianten som preget skolens lærebøker i 1940- og 50-årene. Samnorsken ble offisielt oppgitt i 2002, da Odelstinget vedtok å oppheve paragraf 1b i Lov om Norsk språkråd.

Les mer

Hvordan skrive dato på norsk?

Den tradisjonelle rekkefølgen dag-måned-år (f. eks. 17.05.2014) er i samsvar med vanlig talemål og hvordan rekkefølgen er når man skriver månedsnavnet fullt ut: . Hvor mange i Norge snakker norsk? Norsk er et nordisk språk som er offisielt språk i Norge og morsmål til rundt 90 % av befolkningen (i 2012 morsmål til omtrent 4 320 000 personer). Det snakkes også av over 50 000 norsk-amerikanere i USA, spesielt i Midtvesten.

Hvordan skiller norsk seg fra andre språk?

I norsk språk skiller vi oss fra mange andre indoeuropeiske språk på grunn av to tonemer. De ulike måtene å uttale ordet gir ulik betydning. Det er forskjell i betydningen om du «tømmer» ut vann fra en bøtte, eller du finner «tømmer» i skogen. På denne måten skiller norsk (og svensk) seg fra andre språk. Hvorfor var Arnulf Øverland imot samnorsk? I teksten ”Fri Page 3 sprogutvikling” kritiserer Øverland arbeiderpartiets idé om samnorsk og ikke minst måten det nye språket skal lages. Han mente at etter 1938- reformen var riksmål avskaffet som skriftspråk og at de nå ble tunget til å skrive et fremmed og upersonlig språk.

Og et annet spørsmål, hvorfor var det på 1950 tallet stor motstand mot samnorsken?

Foreldreaksjonen mot samnorsk var en aksjon som ble startet i 1951 i protest mot de norske myndighetenes språkpolitikk. Stortinget hadde bestemt å opprette Norsk språknemnd, og aksjonen protesterte mot dette. Så, hvordan skrive datoen i dag? skriverdatoerdag

Klokkeslett

  1. 1300.
  2. 13.00.
  3. 13:00.
  4. 9.05.
  5. 0905.
  6. 09.05.
  7. 09:05.

Ta dette i betraktning, hvordan skrive dato på kontrakt?

Når man organiserer møter og skal sikre leveringer, skrive kontrakter og kjøper flybilletter, kan det være vanskelig når datoen er uklar. For eksempel medfører det at 21. februar 2021 skrives som 2021-02-21. I henhold til norsk skrivemåte er DD.MM. Skal det være punktum etter dato? Punktum brukes ved ordenstall og datoer (merk: punktum etter dag og måned) Ved oppramsinger av ordenstall skal komma brukes på vanlig måte: 1., 8., 17. og 27.

Tilsvarende, hvor mange språk er det i norge?

Norge har to offisielle språk med nasjonal status, norsk og samisk. Samisk er som eneste språk nevnt i Norges grunnlov. Det er to offisielle målformer av norsk, nynorsk og bokmål.

By Bishop

Hvor mange samiske språk er det i Norge? :: Hvordan er norsk i slekt med andre språk?
Nyttige lenker