Hjem > H > Hvor Mange Samiske Språk Er Det I Norge?

Hvor mange samiske språk er det i Norge?

Det er registrert at mellom 20 000 og 30 000 samer snakker de ulike samiske språka. De mest brukte samiske språka i dag er nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk. Antall samer beregnes til å utgjøre i overkant av 100 000 mennesker.

Les mer

Hvor mange nynorskbrukere i Norge?

Noen statistikk over nynorskbrukere finnes ikke, men tallet blir alminnelig antatt å ligge mellom 10 og 15 prosent. Hva er særtrekk ved norsk språk? Et særtrekk ved det norske språket, er det at man kan lage lange og kompliserte ord, ved å slå sammen kortere ord. Norske substantiv har tre forskjellige grammatiske kjønn. Substantiv med ulikt kjønn blir bøyd på ulike måter.

Hvilken språkfamilie er norsk?

Språkfamilie er norsk. Hva betyr det at norsk er et SVO språk? Ordstilling i norsk

I norske utsagnssetninger er som regel ordstillingen subjekt – verb – objekt. Eksempel: Kari skrev brevet. Man sier derfor at norsk er et SVO-språk.

Hvorfor døde samnorsk?

Foreldreaksjonen mot samnorsk samla inn over 400 000 underskrifter i 1953, foreldre byrja streke over dei radikale formene i skulebøkene, det vart varsla rettssak mot departementet, og etter mykje strid gjekk departementet i april 1954 med på at det skulle givast ut skulebøker med tradisjonelle bokmålsformer. Hvorfor ble det ikke noe av samnorsken? Det største problemet med samnorsken var at den påbød ordformer som ikke har litterær tradisjon. Språklige endringer kan ikke skje fort og i strid med språkets rolige utviklingsgang. 1917-reformen kom for tidlig, bare ti år etter den forrige.

Hvorfor stoppet Samnorskpolitikken?

Men mot midten av 1900-tallet fikk samnorskpolitikken mindre og mindre støtte blant folket, og etter massive protester i 1950-årene måtte politikerne vende om. En slags våpenhvile kom i stand i 1960- og 1970-årene, mens 1980-årene frembrakte diverse motreformer. Når ble ideen om samnorsk endelig skrinlagt? Tanken om et framtidig felles skriftspråk ble skrinlagt i en stortingsmelding i 1997, og nå fjernes de siste spor av samnorsken fra lovverket.

Hva er Jamstillingsvedtaket?

Jamstillingsvedtaket slo fast at bokmål og nynorsk er likeverdige målformer som skal være jamstilte skriftspråk i forvaltninga. Det var Ivar Aasen som gjorde grovarbeidet med å utforme det nynorske skriftspråket på attenhundretallet. Grunnlaget var materiale han hadde samlet fra dialektene.

By Stets Czarnecki

Hva er det største verdensspråket? :: Hva skjedde med samnorsk?
Nyttige lenker