Hjem > H > Hvem Innførte Samnorsk?

Hvem innførte samnorsk?

Slik sett meiner eg samnorsk, basert på talemålet til folk, er ein god idé. Og ei tid låg mykje til rette for eit fellesnorsk skriftspråk her i landet. Torp peikar ut Knud Knudsen som den som fyrst formulerte samnorsktanken i skrift, alt i 1850.

Les mer

Hvor mange nynorskbrukere i Norge?

Noen statistikk over nynorskbrukere finnes ikke, men tallet blir alminnelig antatt å ligge mellom 10 og 15 prosent. Hva er Jamstillingsvedtaket? Jamstillingsvedtaket slo fast at bokmål og nynorsk er likeverdige målformer som skal være jamstilte skriftspråk i forvaltninga. Det var Ivar Aasen som gjorde grovarbeidet med å utforme det nynorske skriftspråket på attenhundretallet. Grunnlaget var materiale han hadde samlet fra dialektene.

Dessuten, når ble jamstillingsvedtaket?

«Jamstillingsvedtaket» er prinsippvedtaket som gav nynorsk offisiell status. Etter en av de lengste og mest omfattende språkdebattene i Stortingets historie, ble det gjort 12. mai 1885. Deretter, hva er minoritetsspråk og majoritetsspråk? Majoritetsspråket er det språket som vert brukt av fleirtalet i eit samfunn. Majoritetsspråket er som regel også det offisielle språket i eit land. Med offisielt meiner vi at styresmaktene bruker språket som administrasjonsspråk.

Dessuten, hva er egentlig en dialekt?

Dialekt er ein geografisk avgrensa variant av eit språk. Dialekten utgjer eit komplett språksystem og kunne såleis ha fungert som eit språk i seg sjølv. Det er gjerne historiske og politiske grunnar til at eitt språksystem blir rekna som språk, medan eit anna blir rekna som dialekt. Ta dette i betraktning, hva minoritetsspråk? Minoritetsspråk er språk som snakkes av mindre grupper i samfunnet. Samisk og romani er eksempler på offisielle minoritetsspråk i Norge. Samene har status som urfolk i Norge, og samisk er ett av de to offisielle språka i landet.

Deretter, hvilke land grenser til usa?

USA strekker seg over hele kontinentet, fra Atlanterhavet i øst til Stillehavet i vest, med grenser i nord til Canada og Mexico i sør. Så, hvordan kom det engelske språket til amerika? Bruken av engelsk i USA kom ved den britiske koloniseringen på 1580-tallet ved opprettelsen av Kolonien Virginia. Den første bølgen av engelsktalende nybyggere ankom i Nord-Amerika i det 17. århundre.

Hvilken stat ligger lengst øst i USA?

USA har 50 delstater hvorav 48 grenser til hverandre og District of Columbia som huser USAs hovedstad Washington, D.C. De to statene som ikke er en del av de «Continental 48» er Hawaii, USAs sydligste stat, og Alaska, USAs nordligste, vestligste og østligste stat.

By Roslyn

Når ble Jamstillingsvedtaket? :: Hvor mange lånord har norsk?
Nyttige lenker