Hjem > H > Hvordan Er Norsk I Slekt Med Andre Språk?

Hvordan er norsk i slekt med andre språk?

Norsk tilhører videre den germanske språkgruppen, noe som betyr at norsk er nært i slekt med tysk, engelsk og nederlandsk. Tenk bare på ord som kan og komme, som er omtrent like i disse språkene. Norsk, svensk og dansk utgjør den skandinaviske språkgruppen.

Les mer

Så, når ble nynorsk et offisielt språk?

Alt frå slutten av 1850-åra byrja andre å ta skriftspråket i bruk. Landsmålet blei likestilt med dansk i 1885 og blei godkjent som undervisingsspråk i skolen etter lokal avgjerd i 1892. Landsmålet auka raskt i bruk og popularitet i Bygde-Noreg. I 1929 fekk språket offisielt namnet nynorsk etter vedtak i Stortinget. Hva er et domenetap? Med domenetap menes at norsk språk ikke vil være i bruk på visse samfunns- eller fagområder.

Hva heter de tre samiske skriftspråkene i Norge?

Språkene i Norge som de tre samiske skriftspråkene heter, ble skriftfestet på ulike tidspunkt. Umesamisk var det første samiske språket som omfattende ble tatt i bruk skriftlig. Nordsamisk fikk sine første ordbøker i 1752. Lulesamisk skriftspråk ble beskrevet på 1800-tallet. Sørsamisk fikk egen rettskriving i 1978. Hvilket av de indoeuropeiske språkene i Europa er eldst? De eldste skriftlige minnesmerkene av indoeuropeiske språk er hettittiske og greske skrifttavler fra 1000-tallet fvt., men vedisk, den eldste indiske språkformen, synes i sin form å gå tilbake til omtrent like tidlig tid, selv om det ble nedtegnet først senere.

I forhold til dette, kva for språk reknar vi som nordiske språk?

Nordiske språk eller nordgermanske språk er en undergruppe i den germanske språkgruppen, og stammer fra et felles urnordisk språk. I dag er de forskjellige språkene norsk, svensk, dansk, færøysk og islandsk. Hva er et Språktre? Språktreet er et bilde på språktilegnelsen

Røtter, stamme, grener, kvister og blader henger nøye sammen, påvirker hverandre og utgjør en helhet. Slik er det også med språket. For eksempel er barns språk avhengig av noen grunnleggende forutsetninger på samme måte som treets vekst er avhengig av røttene.

Man kan også spørre hvilke språk er indoeuropeiske?

Indoeuropeiske språk består hovedsakelig åtte nålevende undergruppene: indoiransk, armensk, gresk, albansk, italisk, keltisk, germansk og baltoslavisk. Følgelig, hva er jamstillingsvedtaket? Jamstillingsvedtaket slo fast at bokmål og nynorsk er likeverdige målformer som skal være jamstilte skriftspråk i forvaltninga. Det var Ivar Aasen som gjorde grovarbeidet med å utforme det nynorske skriftspråket på attenhundretallet. Grunnlaget var materiale han hadde samlet fra dialektene.

Du kan også spørre hvor mange nynorskbrukere i norge?

Noen statistikk over nynorskbrukere finnes ikke, men tallet blir alminnelig antatt å ligge mellom 10 og 15 prosent.

By Perzan Vosburgh

Hva skjedde med samnorsk? :: Hvor mye er 4 alen?
Nyttige lenker