Hjem > H > Hvilket Språk Snakket Vikingene I Norge?

Hvilket språk snakket vikingene i Norge?

Norrønt var tale- og skriftspråket i Norge og på Island i middelalderen. På det norrøne språket (som på islandsk) betegner imidlertid norrǿnt mál sammen med dǫnsk tunga (dansk tunge) det felles nordiske språket, altså også gammelsvensk og gammeldansk.

Les mer

Hva skjedde i mellomnorsk tid?

Mellomnorsk ble snakket og skrevet i senmellomalderen, fra rundt 1370 til 1525. Deretter utviklet mellomnorsk seg til ny-norsk og avløste norrønt fullstendig. I den mellomnorske perioden skaptes dialektforskjeller både i talemålet og i skrift. På Sør- og Sørvestlandet vant, som i dansk, de bløte konsonantene terreng. Og et annet spørsmål, hvilken virkning fikk reformasjonen for språket i norge? Virkning på språket

Språklig fikk reformasjonen et resultat som er særegent for Norge. Et av kravene fra protestanter var at Bibelen og liturgien skulle være på folkestpråket, ikke på latin. I andre land førte dette til et oppsving i bruken av folkespråket også i andre sammenhenger.

Tilsvarende, er norrønt og gammelnorsk det samme?

I Norge har også betegnelsen blitt brukt om middelalderspråket i landområder som ble befolket fra Norge i vikingtiden. Norrønt kalles nå til vanlig dette fellesspråket på norsk, et begrep som dekker både gammelnorsk og gammelislandsk. Tilsvarende, hvordan hilste vikinger? Ved å vise en utstrakt hånd med tom håndflate, gjorde den hilsende det tydelig at han eller hun ikke bar sverd eller andre våpen og derfor utelukkende kom med fredelige hensikter. Håndtrykket eksisterte imidlertid lenge før vikingene tok hverandre i hånden.

Hva vil det si at norrønt var et Kasusspråk?

Også norrønt var et kasusspråk. I slike språk er det enkelt sagt ikke rekkefølgen på ordene, men hvordan du bøyer ordene, som avgjør hva en setning betyr. I kasusspråk bøyer man visse ordklasser – substantiv, adjektiv og pronomener og determinativer – i ulike kasus. Følgelig, hva har påvirket det norske språket? Det norske språket har blitt påvirket av engelsk i over 1000 år. Mange lånord er hentet fra det britiske øyriket eller det store nedslagsfeltet for det engelske språket. De siste tiårene har vi imidlertid sett en ny utvikling.

Ta dette i betraktning, når kom det norske språket?

Norsk har utviklet seg fra det felles skandinaviske språket urnordisk som ble brukt i perioden 200 til 500. Skriftlige kilder av urnordisk finner vi i runeinskripsjoner. Urnordisk må ha vært gjensidig forståelig med de vestgermanske språkene, som blant annet engelsk, tysk og nederlandsk har utviklet seg fra. Også, hvilken språkfamilie er norsk? Norsk/Språkfamilie

Folk spør også når fikk vi sidemålsstilen i norge?

De sosiale, befolkningsmessige og politiske endringene førte til endringer i skriftspråket på lang sikt. Når fikk vi sidemålsstilen? Vi fikk sidemålsstilen i 1907.

By Derby Wobser

Hvilken betydning fikk reformasjonen i Norge? :: Hva heter guden som er slekt med Olavs far i følge sagaer?
Nyttige lenker