Hjem > H > Hvor Mange Språk Blir Snakket I Norge?

Hvor mange språk blir snakket i Norge?

I Norge har vi først og fremst norsk, majoritetsspråket, med de to målformene bokmål og nynorsk. Dessuten har vi samisk, med hele tre språk: nordsamisk, lulesamisk, sørsamisk. Vi har også de nasjonale minoritetsspråkene kvensk, romanes og romani. Og vi har norsk tegnspråk.

Les mer

Hva slags språk snakker samene?

De samiske språkene som er i bruk i Norge i dag, er i hovedsak nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk. Angående dette, hva er jamstillingsvedtaket? Jamstillingsvedtaket slo fast at bokmål og nynorsk er likeverdige målformer som skal være jamstilte skriftspråk i forvaltninga. Det var Ivar Aasen som gjorde grovarbeidet med å utforme det nynorske skriftspråket på attenhundretallet. Grunnlaget var materiale han hadde samlet fra dialektene.

I forhold til dette, hvilke språkpolitiske vedtak gjorde stortinget i 1885 og 1929?

Stortinget gjorde språkpolitiske vedtak i 1885 og 1929 i forhold til dette. Aksjonen nådde inn i Stortinget i februar 1885, da 41 stortingsmenn gjorde framlegg om at landsmålet måtte få «full Rett og Fridom jamsides med Bokmaalet». Vedtaket kom etter den mest omfattande språkdebatten i Stortinget nokon gong, truleg. Den store prinsippdebatten kom 29. Når ble Jamstillingsvedtaket? Jamstillingsvedtaket var eit vedtak i Stortinget i 1885 der det vart vedteke å «sidestille det norske Folkesprog» med «det almindelige Skrift- og Bogsprog», det som i dag er skriftspråka nynorsk og bokmål.

Hvor mange talemål har vi i Norge?

I Norge har vi ingen offisiell normering av talemålet. Vi har to normerte skriftspråk, men det finnes like mange dialekter som det finnes steder der det bor folk. I hovedsak kan de norske dialektene deles i to språklige grupper, østnorsk og vestnorsk, basert på jamvektsregelen. Følgelig, hvor mange prosent av norges befolkning snakker bokmål? Bokmål er en av to offisielle målformer av norsk skriftspråk, hvorav den andre er nynorsk. I skrift benyttes bokmål av anslagsvis 90 % av befolkningen i Norge.

Hva er hovedspråket i USA?

De viktigste er engelsk (USA og Canada), fransk (Canada) og spansk (Mexico). Amerikansk-engelsk skiller seg i uttalen og ved en del ortografiske avvik fra britisk-engelsk. Det faller i en rekke dialekter. Hva heter de 10 samiske språkene?

Vestlege språk:Sørvestlege språk: Sørsamisk Umesamisk Nordvestlege språk: Pitesamisk Lulesamisk Nordsamisk
Austlege språk:Fastlandet: Kemisamisk Enaresamisk Skoltesamisk/austsamisk Akkalasamisk Kolahalvøya Kildinsamisk Tersamisk

Og et annet spørsmål, hvor mange samer er det i norge i dag?

Per sto 18 103 personer oppført i valgmanntallet, ifølge Sametinget. Det er mer enn tre ganger så mange som da manntallet ble opprettet i 1989, og 1145 flere enn ved forrige sametingsvalg i 2017.

By Melvin

Hvilket språk snakker de i Norge? :: Hvor mange i Norge snakker norsk?
Nyttige lenker