Hjem > H > Hvor Mange I Norge Snakker Norsk?

Hvor mange i Norge snakker norsk?

Norsk er et nordisk språk som er offisielt språk i Norge og morsmål til rundt 90 % av befolkningen (i 2012 morsmål til omtrent 4 320 000 personer). Det snakkes også av over 50 000 norsk-amerikanere i USA, spesielt i Midtvesten.

Les mer

Hvilket språk er mest likt norsk?

Hvem som helst kan se at svensk, norsk og dansk likner på hverandre. Omtrent 90 % av ordforrådet er det samme - også grammatisk er språkene bygget opp på samme måte. Forklaringen på dette er at de skandinaviske språkene stammer fra et felles urspråk. Språkene er ganske enkelt i familie med hverandre. Hvilke språk snakker man i Norge? Norsk er administrasjonsspråket i Norge, med to likestilte målformer, bokmål og nynorsk. I tillegg har flere kommuner og fylker nordsamisk, lulesamisk, sørsamisk og/eller kvensk som offisielt språk på kommunalt nivå, i tillegg til norsk. Språket som snakkes av flest og dermed er majoritetsspråk i Norge, er norsk.

Når ble nynorsk et offisielt språk?

Andre begynte å ta skriftspråket i bruk alt fra slutten av 1850-åra. I 1885 blei landsmålet likestilt med dansk, og i 1892 blei det godkjent som undervisingsspråk i skolen etter lokal avgjerd. I Bygde-Noreg økte landsmålet raskt i bruk og popularitet. I 1929 fikk språket offisielt navnet nynorsk etter vedtak i Stortinget. Også, hvor mange språk er det i norge? Norge har to offisielle språk med nasjonal status, norsk og samisk. Samisk er som eneste språk nevnt i Norges grunnlov. Det er to offisielle målformer av norsk, nynorsk og bokmål.

I forhold til dette, hvor mange samiske språk er det i norge?

Det er registrert at mellom 20 000 og 30 000 samer snakker de ulike samiske språka. De mest brukte samiske språka i dag er nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk. Antall samer beregnes til å utgjøre i overkant av 100 000 mennesker. Deretter, er nederlandsk likt norsk? Nederlandsk ligner på norsk på mange måter og ordene er ganske like. Hvis vi bare ser på selve språket, som ord og grammatikk, er tysk lettere å lære enn engelsk. Men engelsk har blitt lettere for oss, fordi vi er så vant til å høre språket på tv, film og internett.

Så, hva er det vanskeligste språket å lære seg?

Verdens vanskeligste språk:

Grønlandsk, fordi setningene og ordene er så ekstremt komplisert bygd opp.
Er nederlandsk og tysk likt? Nederlandsk er grammatisk på mange måtar liknande tysk, men er svært forskjellig i uttale. Ein som kjenner det eine språket, kan med noko trening forstå det andre brukeleg.

Hvor mange nynorskbrukere i Norge?

I henhold til Statistisk sentralbyrå har antallet elever med nynorsk som hovedmål siden år 2000 gått ned fra 88 400 til 73.493, mens andelen har sunket fra 14,9 % til 11,57 %. Andelen er nå den laveste siden 1908.

By Nil Hogsten

Hvor mange språk blir snakket i Norge? :: Hvor mange prosent av Norges befolkning snakker bokmål?
Nyttige lenker