Hjem > H > Hvilket Språk Er Mest Likt Norsk?

Hvilket språk er mest likt norsk?

Hvem som helst kan se at svensk, norsk og dansk likner på hverandre. Omtrent 90 % av ordforrådet er det samme - også grammatisk er språkene bygget opp på samme måte. Forklaringen på dette er at de skandinaviske språkene stammer fra et felles urspråk. Språkene er ganske enkelt i familie med hverandre.

Les mer

Hvilket språk snakker de i Norge?

Norge har to offisielle språk med nasjonal status, norsk og samisk. Samisk er som eneste språk nevnt i Norges grunnlov. Det er to offisielle målformer av norsk, nynorsk og bokmål. Hvor mange i Norge snakker norsk? Norsk er et nordisk språk som er offisielt språk i Norge og morsmål til rundt 90 % av befolkningen (i 2012 morsmål til omtrent 4 320 000 personer). Det snakkes også av over 50 000 norsk-amerikanere i USA, spesielt i Midtvesten.

Hvor mange ord i det norske språk?

Norsk Ordbok har opp mot 500 000 ord registrert, men det ferdige ordbokverket i 12 bind har bare rundt 330 000 oppslagsord. Dessuten, er nederlandsk likt norsk? Nederlandsk ligner på norsk på mange måter og ordene er ganske like. Hvis vi bare ser på selve språket, som ord og grammatikk, er tysk lettere å lære enn engelsk. Men engelsk har blitt lettere for oss, fordi vi er så vant til å høre språket på tv, film og internett.

Hva er det vanskeligste språket å lære seg?

Verdens vanskeligste språk:

Grønlandsk, fordi setningene og ordene er så ekstremt komplisert bygd opp.
Hvor mange er samisktalende i Norge? Samisktalende i Norge

Anslagene varierer mellom 10 000 og 20 000. De fleste snakker nordsamisk. De lulesamisktalende er anslått til ca. 500.

Også, hvor mange bokstaver har det nordsamiske alfabetet?

Det nordsamiske alfabetet består av desse bokstavane (i denne rekkjefølgja): a, á, b, c, č, d, đ, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, ŋ, o, p, r, s, š, t, ŧ, u, v, w, x, y, z, ž Hvor mange nynorskbrukere i Norge? I henhold til Statistisk sentralbyrå har antallet elever med nynorsk som hovedmål siden år 2000 gått ned fra 88 400 til 73.493, mens andelen har sunket fra 14,9 % til 11,57 %. Andelen er nå den laveste siden 1908.

Du kan også spørre hvor mange prosent av norges befolkning snakker bokmål?

Bokmål er en av to offisielle målformer av norsk skriftspråk, hvorav den andre er nynorsk. I skrift benyttes bokmål av anslagsvis 90 % av befolkningen i Norge.

By Beatty

Hva er Jamstillingsvedtaket? :: Hvor mange prosent av Norges befolkning snakker nynorsk?
Nyttige lenker