Hjem > H > Hvilket Språk Snakker De I Norge?

Hvilket språk snakker de i Norge?

Norge har to offisielle språk med nasjonal status, norsk og samisk. Samisk er som eneste språk nevnt i Norges grunnlov. Det er to offisielle målformer av norsk, nynorsk og bokmål.

Les mer

Hvor mange i Norge snakker norsk?

Norsk er et nordisk språk som er offisielt språk i Norge og morsmål til rundt 90 % av befolkningen (i 2012 morsmål til omtrent 4 320 000 personer). Det snakkes også av over 50 000 norsk-amerikanere i USA, spesielt i Midtvesten. Hvordan er det norske språket bygd opp? Norsk språk har utvikla seg av eit felles skandinavisk språk som vi kallar urnordisk, og som vart brukt i det første tusenåret etter Kristus. Det er bevart døme på det i ein del runeinnskrifter frå desse hundreåra.

Man kan også spørre er nederlandsk likt norsk?

Nederlandsk ligner på norsk på mange måter, og ordene er ganske like. Tysk er lettere å lære enn engelsk hvis vi bare ser på selve språket, som ord og grammatikk. Men engelsk har blitt lettere for oss fordi vi er så vant til å høre språket på tv, film og internett. Du kan også spørre hva er det vanskeligste språket å lære seg? Verdens vanskeligste språk:

Grønlandsk, fordi setningene og ordene er så ekstremt komplisert bygd opp.

Hvor mange er samisktalende i Norge?

Samisktalende i Norge

Anslagene varierer mellom 10 000 og 20 000. De fleste snakker nordsamisk. De lulesamisktalende er anslått til ca. 500.
Hvor mange bokstaver har det nordsamiske alfabetet? Det nordsamiske alfabetet består av desse bokstavane (i denne rekkjefølgja): a, á, b, c, č, d, đ, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, ŋ, o, p, r, s, š, t, ŧ, u, v, w, x, y, z, ž

Hvor mange nynorskbrukere i Norge?

I henhold til Statistisk sentralbyrå har antallet elever med nynorsk som hovedmål siden år 2000 gått ned fra 88 400 til 73.493, mens andelen har sunket fra 14,9 % til 11,57 %. Andelen er nå den laveste siden 1908. Deretter, hvor mange prosent av norges befolkning snakker bokmål? Bokmål er en av to offisielle målformer av norsk skriftspråk, hvorav den andre er nynorsk. I skrift benyttes bokmål av anslagsvis 90 % av befolkningen i Norge.

Folk spør også hvor mange prosent av norges befolkning snakker nynorsk?

Mellom 10 og 15 prosent av norske språkbrukere har nynorsk som skriftlig målform, målt etter antall elever i videregående skole.

By Blaire

Hvor mange ord i det norske språk? :: Hvor mange språk blir snakket i Norge?
Nyttige lenker