Hjem > H > Hvilke Språk Snakker Man I Norge?

Hvilke språk snakker man i Norge?

Norsk er administrasjonsspråket i Norge, med to likestilte målformer, bokmål og nynorsk. I tillegg har flere kommuner og fylker nordsamisk, lulesamisk, sørsamisk og/eller kvensk som offisielt språk på kommunalt nivå, i tillegg til norsk. Språket som snakkes av flest og dermed er majoritetsspråk i Norge, er norsk.

Les mer

Hvor mange i Norge snakker norsk?

Norsk er et nordisk språk som er offisielt språk i Norge og morsmål til rundt 90 % av befolkningen (i 2012 morsmål til omtrent 4 320 000 personer). Det snakkes også av over 50 000 norsk-amerikanere i USA, spesielt i Midtvesten. Følgelig, når ble nynorsk et offisielt språk? Alt frå slutten av 1850-åra byrja andre å ta skriftspråket i bruk. Landsmålet blei likestilt med dansk i 1885 og blei godkjent som undervisingsspråk i skolen etter lokal avgjerd i 1892. Landsmålet auka raskt i bruk og popularitet i Bygde-Noreg. I 1929 fekk språket offisielt namnet nynorsk etter vedtak i Stortinget.

Er nederlandsk likt norsk?

Nederlandsk og norsk ligner på mange måter, både når det gjelder ord og grammatikk. Ordnene er ganske like. Tysk er lettere å lære enn engelsk hvis vi kun ser på selve språket, som ord og grammatikk. Men på grunn av at vi er så vant til å høre engelsk på tv, film og internett, har det blitt lettere for oss. Deretter, hva er det vanskeligste språket å lære seg? Verdens vanskeligste språk:

Grønlandsk, fordi setningene og ordene er så ekstremt komplisert bygd opp.

Hvor mange nynorskbrukere i Norge?

I henhold til Statistisk sentralbyrå har antallet elever med nynorsk som hovedmål siden år 2000 gått ned fra 88 400 til 73.493, mens andelen har sunket fra 14,9 % til 11,57 %. Andelen er nå den laveste siden 1908. Derav, hvor mange språk snakker vi i norge? Norge har to offisielle språk med nasjonal status, norsk og samisk. Samisk er som eneste språk nevnt i Norges grunnlov. Det er to offisielle målformer av norsk, nynorsk og bokmål.

Ta dette i betraktning, hvor mange språk blir snakket i norge?

I Norge har vi først og fremst norsk, majoritetsspråket, med de to målformene bokmål og nynorsk. Dessuten har vi samisk, med hele tre språk: nordsamisk, lulesamisk, sørsamisk. Vi har også de nasjonale minoritetsspråkene kvensk, romanes og romani. Og vi har norsk tegnspråk. Hvor mange samiske språk er det i Norge? Det er registrert at mellom 20 000 og 30 000 samer snakker de ulike samiske språka. De mest brukte samiske språka i dag er nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk. Antall samer beregnes til å utgjøre i overkant av 100 000 mennesker.

Og et annet spørsmål, hvor mange prosent av norges befolkning snakker bokmål?

Bokmål er en av to offisielle målformer av norsk skriftspråk, hvorav den andre er nynorsk. I skrift benyttes bokmål av anslagsvis 90 % av befolkningen i Norge.

By Harms

Hvor mange prosent av Norges befolkning snakker nynorsk? :: Hvilken måleenhet brukes i USA?
Nyttige lenker