Hjem > H > Hvilket Språk Har Flest Ord?

Hvilket språk har flest ord?

Uansett definisjon mener de fleste språkforskerne at det er engelsk som har det største antallet ord. Det skyldes at engelsk alltid har pleid å ta opp i seg låneord fra hele verden, samtidig som en stor del av de gamle ordene er beholdt.

Les mer

Hvor mange nynorskbrukere i Norge?

Noen statistikk over nynorskbrukere finnes ikke, men tallet blir alminnelig antatt å ligge mellom 10 og 15 prosent. Hva er Jamstillingsvedtaket? Jamstillingsvedtaket slo fast at bokmål og nynorsk er likeverdige målformer som skal være jamstilte skriftspråk i forvaltninga. Det var Ivar Aasen som gjorde grovarbeidet med å utforme det nynorske skriftspråket på attenhundretallet. Grunnlaget var materiale han hadde samlet fra dialektene.

Hvordan ble landsmålet laget?

I 1929 kom spørsmålet om namna på dei to norske målformene opp i Stortinget i samband med endringar i lærarskulelova. Målrørsla gjekk inn for «norsk» og «dansk», eventuelt «dansk-norsk» eller «norsk-dansk». Riksmålsfolk gjekk inn for «landsmål» og «riksmål». Stortinget valde nemningane «nynorsk» og «bokmål». Hvilke særtrekk har norsk som ikke andre språk har? Et særtrekk ved det norske språket når det gjelder uttale, er at vi har svært mange vokaler, sammenlignet med andre språk. Dette kan være en utfordring for de som lærer norsk i voksen alder. På norsk har vi enkelte konsonanter som er uvanlige i andre språk – spesielt det som kalles «retroflekse lyder».

Er riksmål bokmål?

Riksmål er et begrep som i dag i hovedsak brukes om en konservativ ikke-offisiell variant av bokmål. Begrepet riksmål har flere betydninger innen norsk språk og språkhistorie. Hva vil det si at et språk er normert? Normering er å fastsetje kva som er gjeldande rettskriving. Språkrådet kan gjere vedtak som gjeld normene for nynorsk og bokmål. Det kan vere vedtak om skrivemåte og bøying av nye ord som kjem inn i språket, eller vedtak om endringar i skrivemåte og bøying av ord som har normert form frå før.

Hvorfor regnes Knud Knudsen som Riksmålets far?

Knudsen er kjent som arkitekten bak fornorskningen av det danske skriftspråket til det som nå heter bokmål og riksmål, og han kalles derfor ofte «bokmålets far». Den første rettskrivningen basert på hans prinsipper for fornorsking kom imidlertid først i 1907. Hva skjedde med samnorsk? «Samnorsk» blir også brukt nedsettende om det radikale bokmålet som ble innført ved rettskrivningsreformen av 1938, og da særlig den nynorsknære varianten som preget skolens lærebøker i 1940- og 50-årene. Samnorsken ble offisielt oppgitt i 2002, da Odelstinget vedtok å oppheve paragraf 1b i Lov om Norsk språkråd.

Og et annet spørsmål, hva sto pa munch for?

Historikeren P. A. Munch (1810–1863) foreslo at man skulle ta utgangspunkt i én norsk dialekt, en av de "reneste". Denne dialekten skulle man systematisk sammenholde med norrønt og på denne måten rekonstruere og konstruere et skriftspråk.

By Etra

Hva er 12 pm i norsk tid? :: Hva betyr Ortofone?
Nyttige lenker