Hjem > H > Hva Betyr Ortofone?

Hva betyr Ortofone?

Ortofon rettskriving, en rettskriving som går lengst mulig i å tillempe skriftspråk til talespråk, altså at skrift og tale er så likt som mulig. Finsk er et eksempel på et språk med en utpreget ortofon rettskrivning.

Les mer

Hvor mange lånord har norsk?

Ulike typer lånord

Jeg fant kun 812 tilfeller av lånord (både enkeltord og vendinger) i mitt materiale, som besto av om lag 900 000 ord.
Følgelig, når ble bokmål et offisielt språk? I 1907 var dansken i Norge reformert nok til å kalles sitt eget språk. Skriftspråket fikk navnet riksmål. I 1929 ble det omdøpt til bokmål av Stortinget.

Tilsvarende, hva vil det si at norsk er et ortofont språk?

Det norske skriftspråket er langt på vei ortofont, men det fins en del ord med bokstaver som ikke lenger uttales – de har blitt "stumme". Ordet landet uttaler vi for eksempel /lane/, og hv-spørreorda hvem, hva osv. Hva var den dannede dagligtale? Dannet dagligtale betegner på norsk en dialekt- og sosiolektfri uttale av et landsomfattende mål, gjerne i overregionale media.

Ta dette i betraktning, hva er et majoritetsspråk?

Majoritetsspråket er det språket som brukes av flertallet i et samfunn. Majoritetsspråket er som regel også det offisielle språket i et land. Med offisielt mener vi at myndighetene bruker språket som administrasjonsspråk. Hva er hovedspråket i USA? De viktigste er engelsk (USA og Canada), fransk (Canada) og spansk (Mexico). Amerikansk-engelsk skiller seg i uttalen og ved en del ortografiske avvik fra britisk-engelsk. Det faller i en rekke dialekter.

Hva er et fremmedspråk?

Fremmedspråk er en fellesbetegnelse for de språkfagene i norsk skole som omfatter andre språk enn norsk og samisk. Betegnelse nyttes også tilsvarende utenfor skolesystemet, og en person med et morsmål utenom norsk, og vanligvis også utenom de nordiske språk. Så, er norsk språk fattig? Ingen språk er fattige, men evnen til å bruke språkets muligheter, kan variere. Men den evnen kan oppøves, blant annet ved å studere de gode språklige forbildene. Ikke bare litterært, men også rent konkret og språklig.

Hvor mange engelske lånord i norsk?

530 engelske lånord som da var i bruk i norsk (English Loan-words in Modern Norwegian, Oxford University Press og Johan Grundt Tanum Forlag).

By Carlen Motamedi

Hvilket språk har flest ord? :: Hvordan få autokorrektur på iPhone?
Nyttige lenker