Hjem > H > Hvor Mange Prosent Av Norges Befolkning Snakker Bokmål?

Hvor mange prosent av Norges befolkning snakker bokmål?

Bokmål er en av to offisielle målformer av norsk skriftspråk, hvorav den andre er nynorsk. I skrift benyttes bokmål av anslagsvis 90 % av befolkningen i Norge.

Les mer

Derav, hvor mange prosent av norges befolkning snakker nynorsk?

Mellom 10 og 15 prosent av norske språkbrukere har nynorsk som skriftlig målform, målt etter antall elever i videregående skole. Hva er Jamstillingsvedtaket? Jamstillingsvedtaket slo fast at bokmål og nynorsk er likeverdige målformer som skal være jamstilte skriftspråk i forvaltninga. Det var Ivar Aasen som gjorde grovarbeidet med å utforme det nynorske skriftspråket på attenhundretallet. Grunnlaget var materiale han hadde samlet fra dialektene.

Folk spør også hvilke språkpolitiske vedtak gjorde stortinget i 1885 og 1929?

Aksjonen nådde inn i Stortinget da 41 stortingsmenn i februar 1885 framla forslag om at landsmålet måtte få «full Rett og Fridom jamsides med Bokmaalet». Vedtaket kom etter det som trolig er den mest omfattende språkdebatten i Stortinget noensinne. Den store prinsippdebatten kom 29. Når ble Jamstillingsvedtaket? Jamstillingsvedtaket var eit vedtak i Stortinget i 1885 der det vart vedteke å «sidestille det norske Folkesprog» med «det almindelige Skrift- og Bogsprog», det som i dag er skriftspråka nynorsk og bokmål.

I forhold til dette, hvorfor er nederlandsk så likt norsk?

Professoren begrunner valget med at nederlandsk ligner på norsk i struktur og ord, slik at det går an å lese og forstå språket selv om man ikke har lært det. Theil tror også at tysk er lettere for oss en engelsk, hvis vi ble utsatt for tysk på samme måte som blir med engelsk i dag, via for eksempel filmer og musikk. Er nederlandsk og flamsk det samme? Flamsk er også vanlig betegnelse på flamlendernes språk, som er en nederlandsk dialekt. Da Belgia i 1830 ble opprettet som en ettspråklig fransk stat, fikk de nederlandske dialektene bare dialektstatus og ble kalt «flamand» på fransk, dvs. «flamsk». Språkene ble likestilt i 1898 og flamsk fikk betegnelsen nederlandsk.

Folk spør også er det vanskelig å lære nederlandsk?

Selv om nederlandsk kan virke som et rart valg, fordi mange synes det høres ut som et svært vanskelig språk å lære seg, så forklarer professoren til Forskning.no at det ligner norsk i struktur og ord, slik at det er mulig å forstå det muntlig, selv uten å ha lært det. Hva er det enkleste språket å lære? Mange vil kanskje bli overrasket over at forskeren anser det kinesiske språket mandarin som verdens enkleste språk.

Folk spør også hva er verdens fineste språk?

Den norske språkprofessoren Rolf Theil ved Universitetet i Oslo hevder at verdens peneste språk er ”fulfulde” som snakkes i Vest-Afrika. Ifølge studentavisen Universitas hevder professoren at dette språket er ”utrolig nydelig å høre på”. Et eksempel er ordet ”mallumallore” som betyr hagl. Helt gresk!

By Layman

Hvor mange i Norge snakker norsk? :: Hvilken betydning fikk reformasjonen i Norge?
Nyttige lenker