Hjem > H > Hvilken Betydning Fikk Reformasjonen I Norge?

Hvilken betydning fikk reformasjonen i Norge?

I Norge, som i Europa forøvrig, innebar reformasjonen mer enn et trosskifte. I tillegg til å innføre den lutherske tro og kirke med makt, la kongen Norge under Danmark. I ettertid er reformasjonen et av de store vendepunktene i europeisk historie.

Les mer

Følgelig, hva var årsakene til at vi fikk en språkdebatt i 1830 åra?

Årsakene til at vi fikk en språkdebatt i 1830-årene var at Norge fikk i 1814 egen grunnlov. Det ble da debattert at Norge måtte ha sitt eget skriftspråk, da vi ikke var under dansk herredømme. Ivar Aasens hovedtanke i språkarbeidet var at norske dialekter var utviklet direkte fra gammelnorsk, uavhengig av dansken. Er norrønt og islandsk det samme? Islandsk har mye til felles med norrønt språk slik det ble snakket i Norge frem til cirka 1200-tallet. Moderne islandsk preges av en konservativ språkpolitikk, med vekt på språkrøkt og nyorddannelse.

Dessuten, hvorfor forsvant norrønt språk?

Med reformasjonen ble dansk administrasjons- og kirkespråk, og dermed døde norrønt ut raskt som et skriftlig språk. Norrønt levde muntlig videre i dialektene, men også disse ble utsatt for sterk påvirkning fra dansk. Man kan gjenkjenne elementer fra norrønt språk i enkelte dialekter, f.eks. Tilsvarende, når var den norrøne mytologien? Skriftlige kilder. Mange av mytene ble skrevet ned på Island på 1100- og 1200-tallet og finnes i islandsk litteratur, særlig i Snorre Sturlasons lærebok i skaldskap, Edda. Flere myter er også gjengitt i Den eldre Edda. Dette regnes i dag som de viktigste kildene til den norrøne mytologien.

Også, hvor kom de første vikingene fra?

Vikingene [viking], av norrønt víkingr, var sjøfarere fra området som i dag kalles Skandinavia. I den sene jernalderen deltok vikingene i landnåm, plyndring, militære ekspedisjoner og handelsvirksomhet langs kyster og elver vestover, sørover og østover i Europa fra omkring år 800 og frem til slutten av 1000-tallet. Tilsvarende, hva skrev vikingene om? Vikingane skreiv ved å skjera runene inn i tre, bein eller stein. Rette strekar er lettare å skjera enn krumme strekar.

Hvor stor var vikingene?

Historisk sett har det også vært store svingninger. I bronsealderen var vi forholdsvis høye, men i vikingtiden var menn i gjennomsnitt bare 171 cm høye mens kvinnene var 158 cm. Derav, hva er et arveord? Arveord er de gamle ordene i et språk som er nedarvet fra de eldste språktrinnene, til forskjell fra lånord og fremmedord. I norsk dreier dette seg om ord fra urgermansk og det indoeuropeiske grunnspråket. Far og mor er eksempler på arveord, mens onkel og tante er lånord.

Hva betyr ordet norrønt?

Ifølge Heide kommer betegnelsen «norrøn» av norðrǿnn som betyr «nordlig» eller er adjektiv for landsnavnet Norge, ifølge ordboken betyr det opprinnelig «som kommer fra nord».

By Annmaria

Hvor mange prosent av Norges befolkning snakker bokmål? :: Hvilket språk snakket vikingene i Norge?
Nyttige lenker