Hjem > H > Hvor Mange Prosent I Norge Snakker Bokmål?

Hvor mange prosent i Norge snakker bokmål?

Bokmål er en av to offisielle målformer av norsk skriftspråk, hvorav den andre er nynorsk. I skrift benyttes bokmål av anslagsvis 90 % av befolkningen i Norge.

Les mer

Hvor mange prosent i Norge snakker nynorsk?

Mellom 10 og 15 prosent av norske språkbrukere har nynorsk som skriftlig målform, målt etter antall elever i videregående skole. Hvordan skriver man tall på norsk? Hovedregelen er at vi skriver små tall (til og med tolv) med bokstaver. Innenfor samme setning eller samme avsnitt bør vi være konsekvente og velge enten siffer eller bokstaver. Eksempel: barn mellom 6 og 14 år (ikke «mellom seks og 14 år»).

Hva er Jamstillingsvedtaket?

Jamstillingsvedtaket fastslo at bokmål og nynorsk er jamstilte skriftspråk som skal være likeverdige målformer i forvaltninga. Ivar Aasen gjorde grovarbeidet på attenhundretallet med å utforme det nynorske skriftspråket, basert på materiale han hadde samlet fra dialektene. Og et annet spørsmål, hvor mange nynorskbrukere i norge? Noen statistikk over nynorskbrukere finnes ikke, men tallet blir alminnelig antatt å ligge mellom 10 og 15 prosent.

Du kan også spørre hvor mange bruker bokmål 2021?

Bokmål utgjer 87,3 prosent. Den resterande prosenten har eit anna språk som hovudmål. Statistikken Elevar i grunnskolen viser at det totalt er 634 674 elevar som går på barne- og ungdomskolen per oktober 2021. Av desse har 73 493 elevar nynorsk som hovudmål, medan 554 010 elevar har bokmål som hovudmål. Hvor mange prosent har bokmål som hovedmål? Andelen er størst i Møre og Romsdal, samt Vestland. - I fylkene Oslo, Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark er det bare én eller ingen elever med nynorsk som hovedmål. I disse fylkene finner vi at over 98 prosent av elevene har bokmål som hovedmål, påpeker SSB.

Så, hvor mange bruker samisk?

Det er registrert at mellom 20 000 og 30 000 samer snakker de ulike samiske språka. De mest brukte samiske språka i dag er nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk. Antall samer beregnes til å utgjøre i overkant av 100 000 mennesker. Deretter, hva er antall på nynorsk?

BokmålNynorsk
antakelsemeining, tru; godtaking
antalltal (på), mengd, kor mange
antatt(t.d. kostnad) pårekna
antydenemna, ymta om

Hvordan skrive kronebeløp?

I tale er den naturlege rekkjefølgja å ha talet fyrst. I vanleg tekst er 500 kr (eller helst 500 kroner) i utgangspunktet det beste. I visse oppstillingar kan det vere rett å snu på det. Er det tale om fleire valutaer i teksten, bør ein skrive nkr i staden for kr.

By Hubbard

Hvilke språkpolitiske vedtak gjorde Stortinget i 1885 og 1929? :: Hvor mange nynorskbrukere i Norge?
Nyttige lenker