Hjem > H > Hvor Mange Nynorskbrukere I Norge?

Hvor mange nynorskbrukere i Norge?

Noen statistikk over nynorskbrukere finnes ikke, men tallet blir alminnelig antatt å ligge mellom 10 og 15 prosent.

Les mer

Hvem snakket urnordisk?

Urnordisk er et nordisk språk som vi kjenner fra innskrifter med runer fra rundt 200–700 evt. Urnordisk er det eldste språket vi kjenner i Norge, Sverige og Danmark. Hvordan skiller norsk seg fra andre språk? I norsk språk har vi to tonemer. De ulike måtene å uttale ordet på gir ulik betydning. Det er forskjell i betydningen om du «tømmer» ut vann fra en bøtte, eller du finner «tømmer» i skogen. På denne måten skiller norsk (og svensk) seg fra mange andre indoeuropeiske språk.

Hva skjedde i 1885?

I 1885 skjedde det noe viktig. Aksjonen nådde inn i Stortinget i februar samme år, da 41 stortingsmenn gjorde framlegg om at landsmålet måtte få «full Rett og Fridom jamsides med Bokmaalet». Dette vedtaket kom etter det som trolig er den mest omfattende språkdebatten i Stortinget noensinne. Dessuten, hvordan skrive millioner i tekst? 1½ time og 5,1 million eller 5,1 millioner

Etter brøker skal du bruke entall: 1½ time. Etter tall med desimaler (blandede tall) brukes flertall når tallet etter desimalkommaet er høyere enn 1: Vi skriver altså 0,3 millioner og 1,4 milliarder.

Så, hvordan skrive 100 tusen?

Svar: HUNDRE og TUSEN skriver man stort sett uten ETT foran. I eksemplene under HUNDRE i Kunnskapsforlagets Norsk ordbok, finner vi blant annet «han skylder meg hundre kroner» og «du kan stole hundre prosent på ham». Følgelig, hvordan leser vi av store tall? For at det skal være lettere å lese store tall, er det vanlig å lage et lite mellomrom for hvert tredje siffer. Dette mellomrommet kalles tusenskillet. 4 560 000 leser du lettere enn 4560000.

Hva er tusenskilletegn?

Tusenskille, tusentegn eller tusenskilletegn (mer generelt siffergruppeseparator) er et relatert konsept som brukes for å skille store tallgrupper ved å dele opp i grupper av tre desimaler. De vanligste tusenskillene er mellomrom, punktum og komma. Hvordan skrive milliarder med tall? En milliard er det samme som det naturlige tallet 1 000 000 000, 109 eller tusen millioner.

Dessuten, hvordan skriver man 5 3 millioner?

Når tallet sies, sier vi «komma».

  1. 1,5 (en komma fem)
  2. 47,54 (førtisju komma femtifire)
  3. 5,3 millioner (fem komma tre millioner)

By Ingmar

Hvor mange prosent i Norge snakker bokmål? :: Hvordan skrive dato på norsk?
Nyttige lenker