Hvordan konvertere en PDF til en Word-fil

Når du vil konvertere en PDF til Microsoft Word, har du mange alternativer. Selv om de alle fungerer best når PDF-filen hovedsakelig inneholder tekst, og hver enkelt er enkel å bruke, avhenger den beste metoden i stor grad av dine personlige preferanser og programmene du er mest komfortabel med å bruke. Word, Adobe Acrobat og til og med Google Docs har en tilnærming til å konvertere PDF til DOCX.

Instruksjonene i denne artikkelen gjelder for Word 2019, Word 2016, Word 2013 og Word for Microsoft 365.

 Jopwell / Pexels


Hvordan lagre en PDF som et Word-dokument

Når en PDF-fil for det meste er tekst, åpnes den automatisk i Microsoft Word til en DOCX-fil.

Når filen er konvertert, samsvarer den kanskje ikke perfekt med den originale PDF-filen. For eksempel kan sideskift og linjeskift være annerledes.

  1. Åpne PDF-filen i Microsoft Word.

  2. En melding varsler at Word vil konvertere PDF-en din til et redigerbart Word-dokument. Plukke ut OK.

    Hvis du velger Ikke vis denne meldingen igjen, Word konverterer automatisk alle PDF-filer du åpner i fremtiden.

  3. Når filen åpnes, kan du redigere, klippe, kopiere eller formatere teksten. Word lagrer filen automatisk som en DOCX-fil på standarddokumentplasseringen.


Hvordan konvertere PDF til et Word-dokument i Adobe Acrobat

Adobe og Microsoft Office spiller ganske pent sammen. Det er faktisk mulig å konvertere en PDF i Adobe Acrobat til et Word-dokument, et Excel-regneark eller til og med en PowerPoint-presentasjonsfil.

Konvertering av PDF-filer til Word-dokumenter og andre formater er bare tilgjengelig i premiumversjoner av Adobe Acrobat.

  1. Åpne Adobe Acrobat DC. Velg PDF-filen, og velg deretter Åpen.

  2. Plukke ut Eksport i venstre rute for å utvide Adobe Export PDF-menyen.

  3. Plukke ut Microsoft Word (* .docx) i Konverter til-listen.

  4. Plukke ut Konverter.

  5. Logg på Adobe-kontoen din hvis du blir bedt om det. Det konverterte dokumentet åpnes i Microsoft Word.

Legg igjen en kommentar