Programvare : Smith Micro : Smith Micro Stuffit Deluxe Mac

Smith Micro Stuffit Deluxe Mac

Versjon
16
Plattform
Lisens Commercial
Kategori Utility

Programvare gjennomgang

Hovedfunksjoner

  • Komprimer og utvid en rekke formater, for eksempel SITX, Zip, Tar og RAR
  • Dra og slipp filer til destinasjonsfliser for rask komprimering og transport
  • Planlegg arkiveringstider for automatisk å lage sikkerhetskopier
  • Få tilgang til StuffIt-funksjoner gjennom Finder ved hjelp av StuffIt MagicMenu

Smith Micro StuffIt Deluxe Mac er et populært filkomprimerings- og utvidelsesverktøy. Det brukes av både personlige og profesjonelle brukere til å dele og lagre bilder, video, musikk, presentasjoner og andre store filer på en sikker måte.

StuffIt Deluxe Mac gir deg flere forskjellige verktøy for å komprimere og utvide filene dine. StuffIt Expander-verktøyet støtter mer enn 30 forskjellige typer komprimeringsformater, inkludert Zip, Tar, og RAR. Det kan også komprimere filer til dets native .SIT og .SITX formater. StuffIt-destinasjonsverktøyet lar deg dra og slippe filer på en destinasjonsflis hvor den deretter pakker filen og sender den til et forhåndsinnstilt destinasjon, for eksempel Google Disk, Dropbox eller Microsoft OneDrive.

StuffIt Archive Manager-verktøyet lar deg utføre mer avanserte komprimerings- og utvidelsesoppgaver, for eksempel å planlegge en arkiveringstid for automatiske sikkerhetskopier. Endelig lar StuffIt MagicMenu deg få tilgang til StuffIt-funksjoner gjennom Finder uten å måtte åpne programmet.

Stuffit Deluxe Mac er et nyttig program for komprimering eller arkivering av filer, for eksempel musikk, video og bilder. Det er også nyttig for å lage sikkerhetskopier og kryptere filer med sensitive data. Selv om det finnes andre gratis komprimeringsverktøy, er Smith Micro Stuffit Deluxe Mac en kvalitetsløsning.

Oppdatert: 7. oktober 2014

▶ Primær filutvidelse

.sitx – StuffIt X Archive

▶ Andre filutvidelser brukt Smith Micro Stuffit Deluxe Mac 16

Støttede filtyper
.BIN Macbinary Encoded File
.SEA Self-Extracting Archive
.GTAR GNU Tar Archive
.ARC Compressed File Archive
.PF Private File
.CBZ Comic Book Zip Archive
.GZ Gnu Zipped Archive
.BZ2 Bzip2 Compressed File
.7Z 7-Zip Compressed File
.UU Uuencoded File
.UUE Uuencoded File
.HQX BinHex 4.0 Encoded File
.TGZ Gzipped Tar File
.SIT StuffIt Archive
.CAB Windows Cabinet File
.ZIP Zipped File
.TLZMA LZMA Compressed Tar Archive
.TAR Consolidated Unix File Archive
.RAR WinRAR Compressed Archive
.YENC yEnc File
.MIME Multi-Purpose Internet Mail Extension
.Z Unix Compressed File
.SIDX StuffIt Archive Index File
.LHA LHARC Compressed Archive
.LZH LZH Compressed File
.LZMA LZMA Compressed File
Ekstra relaterte filformater
.BHX BinHex Encoded File
.BZ Bzip Compressed File
.B64 Base64 MIME-Encoded File
.TIFF Tagged Image File Format
.ARJ ARJ Compressed File Archive
.PSD Adobe Photoshop Document
.GIF Graphical Interchange Format File
.ENC Encoded File
.EFW Renamed Zip or Executable File
.CBT Comic Book TAR File
.Z04 WinZip Fourth Split Zip File
.CBR Comic Book RAR Archive
.CPT Compact Pro Archive
.CB7 Comic Book 7-Zip Archive
.J2K JPEG 2000 Image
.Z02 WinZip Second Split Zip File
.GZI Unix Gzip File
.GZIP Gnu Zipped File
.BMP Bitmap Image File
.B2A Btoa Encoded File
.PIT PackIt Compressed Archive
.001 Split Archive File
.HBX BinHex Encoded File
.HEX BinHex Encoded File
.JGZ Gzipped Javascript File
.MIM Multi-Purpose Internet Mail Message File
.PICT Picture File
.MP3 MP3 Audio File
.MACBIN Macbinary Encoded File
.PDF Portable Document Format File
.PGM Portable Gray Map Image
.JPEG JPEG Image
.PAK PAK (Packed) File
.PBM Portable Bitmap Image
.JPG JPEG Image
.PPM Portable Pixmap Image File
.YNC yEnc Encoded File
.PIZ Zipped File
.R02 WinRAR Split Archive Part 2
.R03 WinRAR Split Archive Part 3
.Z01 WinZip First Split Zip File
.TBZ2 Tar BZip 2 Compressed File
.PACK.GZ Pack200 Compressed Archive
.TZ Zipped Tar Archive
.R21 WinRAR Split Archive Part 21
.TAZ Tar Zipped File
.TG Gzip Compressed Tar Archive
.TBZ Bzip Compressed Tar Archive
.R00 WinRAR Compressed Archive
.TAR.GZ Compressed Tarball File
.BZIP Bzip Compressed Archive
.EXE Windows Executable File
.R01 WinRAR Split Archive Part 1
.R30 WinRAR Split Archive Part 30
.PNG Portable Network Graphic
.Y Amiga Yabba Compressed File
.Z03 WinZip Third Split Zip File
.ZPI Zipped File
.BZIP2 Bzip2 Compressed Archive
.BTOA Binary-to-ASCII Encoded File
.ZI Renamed Zip File
.GNUTAR GNU Tar Archive
.USTAR Uniform Standard Tape Archive Format File
.WAR Java Web Archive