Programvare : Oracle : Oracle Java Virtual Machine

Oracle Java Virtual Machine

Versjon
8
Plattforms
Lisens Open Source
Kategori System

Programvare gjennomgang

Hovedfunksjoner

  • Tillater at Java-programmer kjøres på flere plattformer
  • Basert på åpen kildekode, fri teknologi
  • Kontinuerlig oppdatert og forbedret av utviklerne

Java Virtual Machine (JVM) er en virtuell maskin som kjører Java-programmer. Uten JVM installert, vil et Java-program ikke kjøre på vertsdatamaskinen. JVM er inkludert i Java Runtime Environment (JRE), som brukerne møter oftest når de "installerer Java" på sine datamaskiner.

En av de store fordelene ved Java Virtual Machine er at den lar det samme Java-programmet kjøres på flere plattformer (f.eks. Windows, Linux, Mac, etc.) ved hjelp av samme kodebase. JVM tolker det kompilerte programmet på samme måte, uavhengig av hvilken plattform den kjører på. Trikset er at det er opp til plattformsspesifikke JVM å integrere riktig med systemet slik at det er transparent for brukeren.

Java-programmeringsspråket og JVM er gode teknologier. Selv om funksjonen "skrive en gang, kjøre hvor som helst" er praktisk for utviklere, er det ofte ubeleilig for brukere siden de må installere JVM før et Java-program vil kjøre på sine datamaskiner. Gitt dette problemet, er JVM noen ganger ansett som irriterende. Likevel har Java blitt brukt til å distribuere gode programmuligheter i ulike sluttbrukerkontekster.

Oppdatert: 10. august 2016

▶ Primær filutvidelse

.class – Java Class File

▶ Andre filutvidelser brukt Oracle Java Virtual Machine 8

Støttede filtyper
.EAR Java Enterprise Archive File
.MF Java Manifest File
.JAR Java Archive File
.JNLP Java Web Start File
.WAR Java Web Archive
Ekstra relaterte filformater
.JSP Java Server Page
.JAV Java Source File
.JAVA Java Source Code File
.JHTML Java HTML Web Page
.PROPERTIES Java Properties File