Hjem > H > Hvor Mange Snakker Urdu I Norge?

Hvor mange snakker urdu i Norge?

Det finnes altså over 20 000 panjabi-/ urdutalende i Norge i dag og omtrent like mange svensktalende.

Les mer

Deretter, hvilket språk er mest likt norsk?

Hvem som helst kan se at svensk, norsk og dansk likner på hverandre. Omtrent 90 % av ordforrådet er det samme - også grammatisk er språkene bygget opp på samme måte. Forklaringen på dette er at de skandinaviske språkene stammer fra et felles urspråk. Språkene er ganske enkelt i familie med hverandre. Hvilke språk snakker man i Norge? Norsk er administrasjonsspråket i Norge, med to likestilte målformer, bokmål og nynorsk. I tillegg har flere kommuner og fylker nordsamisk, lulesamisk, sørsamisk og/eller kvensk som offisielt språk på kommunalt nivå, i tillegg til norsk. Språket som snakkes av flest og dermed er majoritetsspråk i Norge, er norsk.

Hva heter de tre samiske skriftspråkene i Norge?

Skriftfestet ble språkene på ulike tidspunkt: Umesamisk var det første samiske språket som omfattende ble tatt i bruk skriftlig. Nordsamisk fikk ordbøker sine første i 1752. Lulesamisk skriftspråk ble beskrevet på 1800-tallet. Sørsamisk fikk rettskriving egen i 1978. Følgelig, hvilket av de indoeuropeiske språkene i europa er eldst? De eldste skriftlige minnesmerkene av indoeuropeiske språk er hettittiske og greske skrifttavler fra 1000-tallet fvt., men vedisk, den eldste indiske språkformen, synes i sin form å gå tilbake til omtrent like tidlig tid, selv om det ble nedtegnet først senere.

Hva er et fremmedspråk?

Fremmedspråk er en fellesbetegnelse for de språkfagene i norsk skole som omfatter andre språk enn norsk og samisk. Betegnelse nyttes også tilsvarende utenfor skolesystemet, og en person med et morsmål utenom norsk, og vanligvis også utenom de nordiske språk. Ta dette i betraktning, hvor mange språk snakker vi i norge? Norge har to offisielle språk med nasjonal status, norsk og samisk. Samisk er som eneste språk nevnt i Norges grunnlov. Det er to offisielle målformer av norsk, nynorsk og bokmål.

Hva vil det si å være flerspråklig?

Å være flerspråklig vil si at en behersker og bruker flere språk. Et menneske, et samfunn og et utdanningsystem kan alle være flerspråklige. Er nederlandsk likt norsk? Nederlandsk ligner på norsk på mange måter og ordene er ganske like. Hvis vi bare ser på selve språket, som ord og grammatikk, er tysk lettere å lære enn engelsk. Men engelsk har blitt lettere for oss, fordi vi er så vant til å høre språket på tv, film og internett.

Hva er det vanskeligste språket å lære seg?

Verdens vanskeligste språk:

Grønlandsk, fordi setningene og ordene er så ekstremt komplisert bygd opp.

By Felipa Potters

Er nederlandsk og tysk likt? :: Hva er det vanskeligste språket å lære seg?
Nyttige lenker