Hjem > E > Er Nederlandsk Og Tysk Likt?

Er nederlandsk og tysk likt?

Nederlandsk er grammatisk på mange måtar liknande tysk, men er svært forskjellig i uttale. Ein som kjenner det eine språket, kan med noko trening forstå det andre brukeleg.

Les mer

Hvor mange nynorskbrukere i Norge?

I henhold til Statistisk sentralbyrå har antallet elever med nynorsk som hovedmål siden år 2000 gått ned fra 88 400 til 73.493, mens andelen har sunket fra 14,9 % til 11,57 %. Andelen er nå den laveste siden 1908. Så, hvor mange talemål har vi i norge? I Norge har vi ingen offisiell normering av talemålet. Vi har to normerte skriftspråk, men det finnes like mange dialekter som det finnes steder der det bor folk. I hovedsak kan de norske dialektene deles i to språklige grupper, østnorsk og vestnorsk, basert på jamvektsregelen.

I forhold til dette, hvor mange prosent av norges befolkning snakker bokmål?

Bokmål er en av to offisielle målformer av norsk skriftspråk, hvorav den andre er nynorsk. Anslagsvis 90 % av befolkningen i Norge benytter bokmål i skrift. Hvor mange dialekter har samene? Det samiske språkområdet strekker seg over deler av Norge, Sverige, Finland og Russland. Samisk kan inndeles i ti ulike språk eller dialekter.

I forhold til dette, hvor mange folk snakker samisk?

Det er registrert at mellom 20 000 og 30 000 samer snakker de ulike samiske språka. De mest brukte samiske språka i dag er nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk. Antall samer beregnes til å utgjøre i overkant av 100 000 mennesker. Derav, hvor mange samer finnes det i norge? Per sto 18 103 personer oppført i valgmanntallet, ifølge Sametinget. Det er mer enn tre ganger så mange som da manntallet ble opprettet i 1989, og 1145 flere enn ved forrige sametingsvalg i 2017.

Hvem snakket indoeuropeisk?

Indoeuropeere er de folk som snakket indoeuropeiske språk. I dag er det en språkfamilie som dominerer Europa, og opphavet til de ulike europeiske språkene, de keltiske, germanske, baltiske slaviske, latin, gresk og andre har likheter som viser at de har et felles opphav, og kan ikke forklares på noen annen måte. Hvor ble indoeuropeisk snakket? Den indoeuropeiske språkgruppen består av både levende og døde språk. Den omfatter de fleste hovedspråkene i Europa og en rekke språk i Sør- og Sentral-Asia. Mange mener at de indoeuropeiske språkene spredte seg fra fjell- og steppeområdene i Sentral-Asia til store deler av Europa og India i det tredje årtusen f.Kr.

I forhold til dette, er engelsk indoeuropeisk?

Det er kjent at norsk, svensk, engelsk og farsi alle tilhører den indoeuropeiske språkfamilien som igjen er trodd å stamme fra den urindoeuropeiske. Finsk og ungarsk på sin side stammer fra den ururalske språkstammen.

By Perrins Votolato

Hvordan gikk Ivar Aasen fram for å skape landsmålet? :: Hvor mange snakker urdu i Norge?
Nyttige lenker