Hjem > H > Hva Er Det Vanskeligste Språket Å Lære Seg?

Hva er det vanskeligste språket å lære seg?

Verdens vanskeligste språk:

Grønlandsk, fordi setningene og ordene er så ekstremt komplisert bygd opp.

Les mer

Er nederlandsk og tysk likt?

Nederlandsk er grammatisk på mange måtar liknande tysk, men er svært forskjellig i uttale. Ein som kjenner det eine språket, kan med noko trening forstå det andre brukeleg. Så, hvorfor var arnulf Øverland imot samnorsk? I teksten ”Fri Page 3 sprogutvikling” kritiserer Øverland arbeiderpartiets idé om samnorsk og ikke minst måten det nye språket skal lages. Han mente at etter 1938- reformen var riksmål avskaffet som skriftspråk og at de nå ble tunget til å skrive et fremmed og upersonlig språk.

Tilsvarende, hvorfor var det på 1950 tallet stor motstand mot samnorsken?

En aksjon ble startet i 1951, kalt Foreldreaksjonen mot samnorsk, i protest mot de norske myndighetenes språkpolitikk. Norsk språknemnd ble opprettet av Stortinget, og aksjonen protesterte mot dette. Hvorfor stoppet samnorsk? Foreldreaksjonen mot samnorsk samla inn over 400 000 underskrifter i 1953, foreldre byrja streke over dei radikale formene i skulebøkene, det vart varsla rettssak mot departementet, og etter mykje strid gjekk departementet i april 1954 med på at det skulle givast ut skulebøker med tradisjonelle bokmålsformer.

Følgelig, hvor mange nynorskbrukere i norge?

Noen statistikk over nynorskbrukere finnes ikke, men tallet blir alminnelig antatt å ligge mellom 10 og 15 prosent. Hvordan fikk Norge 2 skriftspråk? Nynorsk ble det helt nye norske skriftspråket. Knud Knudsen fornorsket dansken og lagde bokmål. Ivar Aasen samlet ord fra hele Norge og lagde et helt nytt skriftspråk. Bokmål er nå det skriftspråket som brukes mest.

Er norrønt og gammelnorsk det samme?

I Norge har betegnelsen også blitt brukt om middelalderspråket i landområder som ble befolket fra Norge i vikingtiden. Dette fellesspråket kalles nå til vanlig norrønt på norsk, et begrep som dekker både gammelnorsk og gammelislandsk. Hva betyr Sápmi? Sápmi er den tradisjonelle betegnelsen på samenes historiske bosetningsområde. På norsk heter området Sameland, på nordsamisk Sápmi, på lulesamisk Sámeednam eller Sábme og på sørsamisk Saepmie.

Hvor mange dialekter har samene?

Det samiske språkområdet strekker seg over deler av Norge, Sverige, Finland og Russland. Samisk kan inndeles i ti ulike språk eller dialekter.

By Pedrick

Hvor mange snakker urdu i Norge? :: Hvordan gjøre cm til tommer?
Nyttige lenker