Hjem > H > Hvordan Skrive Dato På Norsk?

Hvordan skrive dato på norsk?

Den tradisjonelle rekkefølgen dag-måned-år (f. eks. 17.05.2014) er i samsvar med vanlig talemål og hvordan rekkefølgen er når man skriver månedsnavnet fullt ut: .

Les mer

Hvor mange i Norge snakker norsk?

Norsk er et nordisk språk som er offisielt språk i Norge og morsmål til rundt 90 % av befolkningen (i 2012 morsmål til omtrent 4 320 000 personer). Det snakkes også av over 50 000 norsk-amerikanere i USA, spesielt i Midtvesten. Hvordan er det norske språket bygd opp? Norsk språk har utvikla seg av eit felles skandinavisk språk som vi kallar urnordisk, og som vart brukt i det første tusenåret etter Kristus. Det er bevart døme på det i ein del runeinnskrifter frå desse hundreåra.

Hvordan skrive kronebeløp?

I tale er det naturlig å ha talet først. I vanlig tekst er det beste i utgangspunktet 500 kr (eller helst 500 kroner). I visse oppstillinger kan det være riktig å snu på det. Skriver man om flere valutaer i teksten, bør man skrive nkr i stedet for kr. Tilsvarende, hvordan skrive tall tusen? Tall

  1. 1000 el. 1 000.
  2. 5945 el. 5 945.

Hvordan skrive datoen i dag?

skriverdatoerdag

Klokkeslett

  1. 1300.
  2. 13.00.
  3. 13:00.
  4. 9.05.
  5. 0905.
  6. 09.05.
  7. 09:05.
Hvordan skrive dato på kontrakt? Når man organiserer møter og skal sikre leveringer, skrive kontrakter og kjøper flybilletter, kan det være vanskelig når datoen er uklar. For eksempel medfører det at 21. februar 2021 skrives som 2021-02-21. I henhold til norsk skrivemåte er DD.MM.

Derav, skal det være punktum etter dato?

Punktum brukes ved ordenstall og datoer (merk: punktum etter dag og måned) Ved oppramsinger av ordenstall skal komma brukes på vanlig måte: 1., 8., 17. og 27. Hvor mange språk er det i Norge? Norge har to offisielle språk med nasjonal status, norsk og samisk. Samisk er som eneste språk nevnt i Norges grunnlov. Det er to offisielle målformer av norsk, nynorsk og bokmål.

Derav, hvor mange samiske språk er det i norge?

Det er registrert at mellom 20 000 og 30 000 samer snakker de ulike samiske språka. De mest brukte samiske språka i dag er nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk. Antall samer beregnes til å utgjøre i overkant av 100 000 mennesker.

By Body

Hvor mange nynorskbrukere i Norge? :: Når ble Jamstillingsvedtaket?
Nyttige lenker