Programvare : Microsoft : Microsoft Visual Basic

Microsoft Visual Basic

Versjon
6
Plattform
Lisens Commercial
Kategori Programming

Programvare gjennomgang

Hovedfunksjoner

  • Hurtig applikasjonsutvikling av GUI-applikasjoner
  • Dra og slipp form utviklingsgrensesnitt
  • Opprettelse av EXE-filer, ActiveX-kontroller og DLL-filer

Microsoft Visual Basic er et objektorientert programmeringsspråk og integrert utviklingsmiljø som brukes til å lage programmer for Windows-operativsystemet. Det støttes ikke lenger og har siden blitt erstattet av Visual Basic .NET.

Visual Basic var et av de første datamaskinutviklingssystemene som inkluderte både et språk og et integrert utviklingsmiljø (IDE). IDE lar deg utvikle brukergrensesnitt med en enkel dra og slipp-tilnærming. Det er et godt verktøy for rask applikasjonsutvikling (RAD) på grunn av sin evne til raskt å bygge prototyper av programmer.

Fordi Visual Basic ikke lenger støttes, er det ikke en anbefalt utviklingsløsning. Hvis du likte utviklingsmiljøet og koden til VB, kan du være interessert i å se på Visual Basic .NET.

Oppdatert: 17. desember 2014

▶ Primær filutvidelse

.vbp – Visual Basic Project File

▶ Andre filutvidelser brukt Microsoft Visual Basic 6

Støttede filtyper
.FRX Visual Basic Binary Form File
.VBW Visual Basic Workspace File
.CTX Visual Basic Control Binary File
.CTL Visual Basic UserControl Object File
.FRM Visual Basic Text Form
.DOB Visual Basic UserDocument
.PDM VB Project Information File
.BAS BASIC Source Code File
.DOX Visual Basic Binary UserDocument
.PRJ Project File
.VBZ Visual Basic Project Template
.VBG Visual Basic Project Group File
Ekstra relaterte filformater
.B BASIC Source File