Hjem > H > Hva Mener Vi Med Regionalisering Når Vi Snakker Om Talemålsutvikling?

Hva mener vi med regionalisering når vi snakker om Talemålsutvikling?

Regionalisering. En viktig tendens vi ser i talemålsutviklingen i Norge, er regionalisering. Det vil si at talemålet innenfor et større område blir utjevnet, og da ofte i retning av områdets største by. Eksempler på slike byer som påvirker områdene rundt er Oslo, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Trondheim og Tromsø.

Les mer

Hva er Jamstillingsvedtaket?

Jamstillingsvedtaket slo fast at bokmål og nynorsk er likeverdige målformer som skal være jamstilte skriftspråk i forvaltninga. Det var Ivar Aasen som gjorde grovarbeidet med å utforme det nynorske skriftspråket på attenhundretallet. Grunnlaget var materiale han hadde samlet fra dialektene. Du kan også spørre hvor mange nynorskbrukere i norge? Noen statistikk over nynorskbrukere finnes ikke, men tallet blir alminnelig antatt å ligge mellom 10 og 15 prosent.

Hvilke språkpolitiske vedtak gjorde Stortinget i 1885 og 1929?

Aksjonen nådde inn i Stortinget i februar 1885 da 41 stortingsmenn gjorde framlegg om at landsmålet måtte få "full Rett og Fridom jamsides med Bokmaalet". Vedtaket kom etter det som truleg er den mest omfattande språkdebatten nokon gong i Stortinget. Den store prinsippdebatten kom 29. Hvordan har norske myndigheter påvirket samene? Fornorsking av samer er resultatet av det kulturpresset og den aktive norske assimileringspolitikken som det samiske folk, med sin kultur og levesett, opplevde fra den norske staten og majoritetssamfunnet i Norge fra tidlig på 1700-tallet og fram til moderne tid, gjennom kirke, skole og andre virkemidler.

Hva gikk fornorskningspolitikken ut på?

Fornorskningspolitikken er bare et annet navn på assimileringspolitikk. Assimilering betyr "å gjøre lik". Assimilering beskrives gjerne som en politikk som en stat eller regjering fører overfor en språklig og kulturell minoritet for å gjøre denne mest mulig lik flertallet i befolkningen. Også, hvordan er statusen til samene i dag? Ståa for samisk i dag – skjær i sjøen

Sameloven slår fast at norsk og samisk er likestilte. Målet til norske myndigheter har altså gått fra å tvinge samene til å snakke og skrive norsk, til å oppmuntre til bruk av samisk i både skolen, andre offentlige institusjoner og privat.

Du kan også spørre hvor mange i norge snakker sørsamisk?

Undersøkelser fra senere tid anslår at minst 270 personer snakker sørsamisk godt og minst 340 personer forstår språket godt. Ethnologue anslo i 1992 at det finnes 300 sørsamer i Sverige og 300 i Norge, hvorav halvparten snakker språket. Sørsamisk danner et dialektkontinuum med umesamisk. I forhold til dette, hvor snakker de sør samisk? Sørsamisk er eit finsk-ugrisk språk i den uralske språkfamilien. Det blir snakka av i overkant av 500 talarar, i Østerdalen, på Nordmøre, i Trøndelag og i Nordland i Noreg så vel som i Västerbotten, Jämtland og Dalarna i Sverige. I Noreg har språket òg hatt ei viss utbreiing kring Dovre.

Og et annet spørsmål, hvordan fikk norge 2 skriftspråk?

Nynorsk ble det helt nye norske skriftspråket. Knud Knudsen fornorsket dansken og lagde bokmål. Ivar Aasen samlet ord fra hele Norge og lagde et helt nytt skriftspråk. Bokmål er nå det skriftspråket som brukes mest.

By Isidoro

Hvordan gjøre cm til tommer? :: Hvor langt er 8 tommer?
Nyttige lenker