Hjem > H > Hvor Lang Er En Norsk Alen?

Hvor lang er en norsk alen?

Alen (av norrønt alin og eldre öln, trolig av latin ulna) er et urgammelt lengdemål som har vært brukt over store deler av verden siden antikken og trolig før det, og som også var utbredt i Europa og Skandinavia. I Norge utgjorde alnen 62,75 cm da den gikk ut av bruk, men den har variert i lengde gjennom historien.

Les mer

Hvor stor er 1 tomme?

Et mye brukt symbol for tomme er ″ (dobbelt primtegn), men dette symbolet er nå ikke anbefalt. Det internasjonale symbolet for tomme er in (etter engelsk inch). Enhetsverdien har variert gjennom historien, men siden 1959 er verdien fastsatt til: 1 tomme = 2,54 centimeter (cm) Derav, hvor mange tommer på en fot? Enheten er ikke en SI-enhet. I Norge ble foten avviklet da metersystemet ble innført. I dag regnes en fot som 30,48 cm eller lik 12 internasjonale tommer (inch).

Ta dette i betraktning, hvor mye er 4 alen?

Alen er eit gamalt lengdemål som i Noreg tilsvarar 0,6275 meter. Tre alner er ein famn. To fot er ei alen. Ordet «alen» kjem frå norrønt alin, ǫln og tyder opphavleg underarm. Hvor mye er 1 fot i meter? Foot er en lengdeenhet som inngår i det britiske og amerikanske enhetssystemet. Enhetsverdien er i dag fastsatt eksakt lik 0,3048 meter (m).

Hvor langt er 72 tommer?

Det er 0,3937008 tommer per centimeter, og det er 2,54 centimeter per tomme. Derfor kan du få svar på 72 tommer i cm på to forskjellige måter. Du kan enten dele 72 med 0,3937008 eller multiplisere 72 med 2,54. Hvor stor er en favn? Én norsk favn har gjennom historien variert fra 1,4 til 1,9 meter. Enheten ble mye brukt i sjøkart for å angi vanndybde.

Også, er en engelsk yard lengre enn en norsk alen?

Ordet kommer fra et angelsaksisk ord for målestav. Lengden sies å være lengden fra nesetippen til tuppen på tommelen på kong Henry I av England Andre versjoner er at det tilsvarer en persons livvidde, eller at det tilsvarer det dobbelte av en engelsk alen. Hvor langt er 8 tommer?

TommerCentimeter
6 in15.24 cm
7 in17.78 cm
8 in20.32 cm
9 in22.86 cm

Hvor langt er 20 tommer?

Det er 0,3937008 tommer per centimeter, og det er 2,54 centimeter per tomme. Derfor kan du få svar på 20 tommer i cm på to forskjellige måter. Du kan enten dele 20 med 0,3937008 eller multiplisere 20 med 2,54.

By Fritze Swatski

Hvor stort er 14 tommer i cm? :: Kan man bruke samme deksel til iPhone 12 og 13?
Nyttige lenker