Hjem > H > Hvilken Språkfamilie Er Norsk?

Hvilken språkfamilie er norsk?

Norsk/Språkfamilie

Les mer

Hva skjedde med samnorsk?

«Samnorsk» blir også brukt nedsettende om det radikale bokmålet som ble innført ved rettskrivningsreformen av 1938, og da særlig den nynorsknære varianten som preget skolens lærebøker i 1940- og 50-årene. Samnorsken ble offisielt oppgitt i 2002, da Odelstinget vedtok å oppheve paragraf 1b i Lov om Norsk språkråd. Hva er lånord eksempel? I 80,2 prosent av tilfellene er det enkeltstående ord som lånes inn, for eksempel chill, attention, lost, pimp, psycho. Det finnes også en del sammensetninger av et lånord pluss norsk etterledd, for eksempel fishingtur, jallanorsk, rehabmennesker.

Man kan også spørre hva er de to offisielle språkene i norge?

Norge har to offisielle språk med nasjonal status, norsk og samisk. Samisk er nevnt som eneste språk i Norges grunnlov. Det finnes to offisielle målformer av norsk, nynorsk og bokmål. Samisk har tre målformer, nordsamisk, sørsamisk og lulesamisk. Hva heter de tre samiske skriftspråkene i Norge? Språkene ble skriftfestet på ulike tidspunkt:

  • Umesamisk var det første samiske språket som omfattende ble tatt i bruk skriftlig.
  • Nordsamisk fikk sine første ordbøker i 1752.
  • Lulesamisk skriftspråk ble beskrevet på 1800-tallet.
  • Sørsamisk fikk egen rettskriving i 1978.

Hvilket av de indoeuropeiske språkene i Europa er eldst?

De eldste skriftlige minnesmerkene av indoeuropeiske språk er hettittiske og greske skrifttavler fra 1000-tallet fvt., men vedisk, den eldste indiske språkformen, synes i sin form å gå tilbake til omtrent like tidlig tid, selv om det ble nedtegnet først senere. I forhold til dette, hvorfor var arnulf Øverland imot samnorsk? I teksten ”Fri Page 3 sprogutvikling” kritiserer Øverland arbeiderpartiets idé om samnorsk og ikke minst måten det nye språket skal lages. Han mente at etter 1938- reformen var riksmål avskaffet som skriftspråk og at de nå ble tunget til å skrive et fremmed og upersonlig språk.

Hvorfor var det på 1950 tallet Stor motstand mot samnorsken?

Foreldreaksjonen mot samnorsk var en aksjon som ble startet i 1951 i protest mot de norske myndighetenes språkpolitikk. Stortinget hadde bestemt å opprette Norsk språknemnd, og aksjonen protesterte mot dette. Hvorfor stoppet samnorsk? Foreldreaksjonen mot samnorsk samla inn over 400 000 underskrifter i 1953, foreldre byrja streke over dei radikale formene i skulebøkene, det vart varsla rettssak mot departementet, og etter mykje strid gjekk departementet i april 1954 med på at det skulle givast ut skulebøker med tradisjonelle bokmålsformer.

Hva er et domenetap?

Med domenetap menes at norsk språk ikke vil være i bruk på visse samfunns- eller fagområder.

By Jarnagin Deleonard

Kva er eit nyord? :: Når er midnattsola på det laveste?
Nyttige lenker