Hoved : Filutvidelser : .tex Fil

.tex Filutvidelse

Filtype 1LaTeX Source Document

Utvikleren Donald Knuth
Kategori Text Files
Format Text

Hva er en TEX fil?

En TEX-fil er et kildedokument utarbeidet av LaTeX, et høyverdig typesetteringssystem. Det kan inneholde tekst, symboler, matematiske uttrykk og grafikk. TEX-filer brukes ofte i datavitenskap, elektro, statistikk, økonomi og fysikk for å skrive artikler, bøker og andre publikasjoner.

Mer informasjon
___ kategorier_navn28 ___ Lydfiler ______ categories_text28 ___

Lydfilkategorien inneholder komprimerte og ukomprimerte lydformater, som inneholder bølgeformdata som kan spilles med lydavspillingsprogramvare. Denne kategorien inneholder også MIDI-filer, musikalske partitur og lydprosjektfiler, som vanligvis ikke inneholder lyddata.

______ kategorier_navn29 ___ Utviklerfiler ______ categories_text29 ___

Utviklerfiler-kategorien inneholder filer relatert til programvareutvikling. Disse inkluderer programmeringsprosjektfiler, kildekodefiler, kodebiblioteker, headerfiler og klassefiler. Komponerte objekter og komponenter er også inkludert i denne kategorien.

______ kategorier_navn30 ___ Tekstfiler ______ categories_text30 ___

Tekstfiler inneholder tekstdata og kan lagres i ren tekst eller rike tekstformater. Mens de fleste tekstfiler er dokumenter som er opprettet og lagret av brukere, kan de også brukes av programvareutviklere til å lagre programdata. Eksempler på tekstfiler inkluderer tekstbehandlingsdokumenter, loggfiler og lagrede e-postmeldinger.

______ kategorier_navn31 ___ Diverse filer ______ categories_text31 ___

kategorien Diverse filer inneholder forskjellige filtyper som ikke passer inn i andre kategorier. Noen eksempler er delvis nedlastede filer, installasjonsfiler og omdøpte filer. Denne kategorien kan også inkludere filer relatert til andre maskinvareenheter i tillegg til datamaskiner.

______ kategorier_navn53 ___ Camera Raw Files ______ categories_text53 ___

Kameraråder er bildefiler som er laget av digitale kameraer. De lagres i et ukomprimert og ubehandlet format som lagrer nøyaktige data tatt av kameraets sensor. Fordi hver type digitalkamera har en annen sensor, eksisterer mange forskjellige typer kameraformater. For å åpne en kameraråderfil må programmet støtte både filtypen og den spesifikke kameramodellen som tok bildet.

______ kategorier_navn33 ___ Innstillingsfiler ______ categories_text33 ___

Innstillingsfiler lagrer innstillinger for operativsystemet og applikasjonene. Disse filene er ikke ment å bli åpnet av brukeren, men endres av det tilsvarende programmet når programvalgene endres. Innstillingsfiler kan også bli kalt preferansefiler eller konfigurasjonsfiler.

______ kategorier_navn34 ___ Raster bildefiler ______ categories_text34 ___

Rastergrafik er den vanligste typen bildefiler. De består av et rutenett av piksler hvor hver piksel representerer en individuell farge i bildet. Både webgrafikk og digitale bilder lagres som rastergrafikk. Selv om noen rasterbildeformater er ukomprimert, bruker de fleste slags bildekomprimering.

______ kategorier_navn35 ___ Webfiler ______ categories_text35 ___

Kategorien Webfiler inneholder filer relatert til nettsteder og webservere. Disse inkluderer statiske og dynamiske nettsider, webapplikasjoner og filer referert av nettsider. Filer generert av webutviklingsprogramvare er også inkludert i denne kategorien.

______ kategorier_navn36 ___ Datafiler ______ categories_text36 ___

Datafiler er den vanligste typen datafiler. De kan installeres med applikasjoner eller opprettes av brukere. De fleste datafiler lagres i et binært format, selv om noen lagrer data som ren tekst. Eksempler på datafiler inkluderer biblioteker, prosjektfiler og lagrede dokumenter.

______ kategorier_navn37 ___ Videofiler ______ categories_text37 ___

Kategorien Videofiler inneholder et bredt spekter av videoformater, som bruker forskjellige kodeker til å kode og komprimere videodata. Denne kategorien inneholder også videoprofilfiler og videoinformasjonsfiler, som kanskje ikke inneholder videodata.

______ kategorier_navn38 ___ eBok-filer ______ categories_text38 ___

eBok-filer er digitale bøker designet for å bli vist på eReaders, for eksempel Amazon Kindle, Sony Reader, Barnes og Noble Nook, og iPad. De kan imidlertid ofte sees på en PC ved hjelp av eReader-programvare. Mens mange eBook-formater kan vises på flere enheter, kan noen proprietære eBook-formater kun vises ved hjelp av bestemt maskinvare eller programvare.

______ kategorier_navn39 ___ Side Layout Filer ______ categories_text39 ___

Sideoppsettfiler er dokumenter som kan inneholde både tekst- og bildedata. De inneholder også formateringsinformasjon, som definerer sidestørrelse, marginer og hvordan innholdet er organisert på siden. Sideoppsettdokumenter brukes ofte for å lage utskrivbare publikasjoner, for eksempel aviser, blader og brosjyrer.

______ kategorier_navn40 ___ 3D-bildefiler ______ categories_text40 ___

3D-bildefiler inkluderer tredimensjonale modeller, 3D-animasjoner og 3D-prosjektfiler. 3D-modeller består vanligvis av polygoner og verticies og som skaper modellens form. De kan også inkludere teksturer samt belysning og skyggeinformasjon.

______ kategorier_navn41 ___ Systemfiler ______ categories_text41 ___

Systemfilen inneholder filer relatert til Mac, Windows og Linux operativsystemer. Noen eksempler inkluderer systembiblioteker, ikoner, temaer og enhetsdrivere. Filer som sendes ut av systemet, er også inkludert i denne kategorien.

______ kategorier_navn42 ___ Plugin Files ______ categories_text42 ___

Plugin-filer gir ekstra funksjoner og funksjonalitet til eksisterende programmer. De brukes vanligvis av bilde-, video- og lydredigeringsprogrammer, samt nettlesere. Plugins kalles også tillegg og utvidelser.

______ kategorier_navn43 ___ Kodede filer ______ categories_text43 ___

Kodede filer er filer som lagrer data i et kodet format. Disse inkluderer krypterte filer, ukomprimerte arkiver og binærkodede tekstfiler. Filer er ofte kodet for sikkerhetsformål og for å hindre at de blir skadet under dataoverføringer.

______ kategorier_name44 ___ Backup filer ______ categories_text44 ___

Kategorien Sikkerhetskopieringsfiler inneholder individuelle filbackups og filer relatert til sikkerhetskopieringsprogramvare. Individuelle sikkerhetskopieringsfiler genereres ofte automatisk av programvareprogrammer. Backup-programvarefiler inkluderer inkrementelle sikkerhetskopier og fulle systembackups.

______ kategorier_navn45 ___ CAD-filer ______ categories_text45 ___

CAD-filer (Computer-Aided Design) kan inneholde 2D- eller 3D-design. De genereres av CAD-programmer, som kan brukes til å lage modeller eller arkitekturplaner. 2D CAD-filer kalles ofte tegninger, mens 3D-filer ofte kalles modeller, deler eller sammenstillinger.

______ kategorier_navn47 ___ Databasefiler ______ categories_text47 ___

Databasefiler lagrer data i et strukturert format, organisert i tabeller og felt. Individuelle oppføringer i en database kalles poster. Databaser brukes ofte til lagring av data referert av dynamiske nettsteder.

______ kategorier_navn48 ___ Kjørbare filer ______ categories_text48 ___

Kjørbare filer inneholder kode som kjøres når filen åpnes. Windows-programmer, Mac OS X-programmer, skript og makroer betraktes alle som kjørbare filer. Siden disse filtypene kjører kode når de åpnes, bør ikke kjente filer kjøres, som de som mottas som e-postvedlegg, ikke åpnes.

______ kategorier_navn49 ___ Disk bildefiler ______ categories_text49 ___

Diskbildefiler inneholder en eksakt kopi av en harddisk eller annen type media. De inkluderer alle filene, samt filsysteminformasjonen. Dette gjør at diskbilder kan brukes til duplisering av disker, CDer og DVDer. De brukes ofte også til sikkerhetskopieringsformål.

______ kategorier_navn50 ___ Komprimerte filer ______ categories_text50 ___

Komprimerte filer bruker filkomprimering for å spare diskplass. Komprimerte arkivformater kan også brukes til å komprimere flere filer til et enkelt arkiv. Flere åpne og proprietære komprimeringsalgoritmer kan brukes til å komprimere filer, og derfor finnes det mange forskjellige komprimerte filtyper.

______ kategorier_navn54 ___ Fontfiler ______ categories_text54 ___

Fontfiler inneholder en eller flere fonter som kan nås av operativsystemet og applikasjonene. De fleste moderne skrifttyper lagres i enten OpenType eller TrueType formater, som kan brukes av både Macintosh og Windows-datamaskiner.

______ kategorier_navn51 ___ Vector bildefiler ______ categories_text51 ___

Vector grafikk består av stier, i stedet for individuelle piksler. Disse stiene kan brukes til å representere linjer og former innenfor bildet. De fleste vektorbildformatene kan også inkludere farger, gradienter og bildeeffekter. Siden vektorgrafik lagrer bildedata som stier, kan de forstørres uten å miste kvalitet, noe som gjør dem til et godt valg for logoer og andre tegninger.

______ kategorier_navn52 ___ Regnearkfiler ______ categories_text52 ___

Regnearkfiler lagrer data i celler, som er organisert i rader og kolonner. Hver celle kan inneholde en bestemt type data, for eksempel tekststreng, nummer eller dato. Celler kan også inneholde formler, som refererer til andre celler.

______ kategorier_navn46 ___ GIS-filer ______ categories_text46 ___

GIS-kategorien (Geographic Information Systems) inneholder filer relatert til GPS-enheter og kartleggingsprogramvare. Disse filene kan inneholde kart, lagrede ruter og veipunkter. Mange GIS-filer lagres i åpne formater, som kan overføres mellom GPS-enheter og datasystemer.

______ extension_description10834 ___

Bitmap-bilde som brukes til lagring av teksturer; kan skape utseendet på forskjellige overflater og kan brukes på både 2D og 3D-objekter; Brukes ofte i videospill (som førstepersonsskyttere) som støtter 3D tekstur-kartlegging.

______ extension_text10834 ___

Eksempel videospill som bruker TEX-filer, inkluderer Avalon Heroes (som faktisk bruker .DOCX formatet for sine TEX-filer), Serious Sam og Dead Rising 2. For å åpne TEX-filene som brukes av Dead Rising 2, Først må du omdøpe dem for å få utvidelsen ".big", og deretter åpne dem med Gibbed's DeadRising2 Tools.

TEX-filer kan åpnes av enkelte programmer som refererer til teksturer eller bruk tekstur-kartlegging. De kan muligens åpnes med en generisk bildeditor.

______ extension_common10834 ___ ______ extension_description10833 ___

En TEX-fil er et kildedokument utarbeidet av LaTeX, et høyverdig typesetteringssystem. Det kan inneholde tekst, symboler, matematiske uttrykk og grafikk. TEX-filer brukes ofte i datavitenskap, elektro, statistikk, økonomi og fysikk for å skrive artikler, bøker og andre publikasjoner.

___TEX-fil åpnes i TeXworks 0.6

TEX-filer inneholder vanlig tekst i motsetning til .ODT og .LTX filer opprettet av Microsoft Word og LibreOffice Writer WYSIWYG programmer, som inneholder formatert tekst. TEX-filen inneholder vanligvis merkingskonvensjoner som definerer dokumentets struktur, for eksempel et brev, en bok eller en artikkel.

Siden TEX-filer inneholder ren tekst, kan de åpnes med hvilken som helst tekstredigerer. Imidlertid blir filene mest brukt av TeXworks, LaTeX Editor, LyXMac og Texmaker programmer.

MERK: TEX-filer kan LaTeX-filer også bruke utvidelsen %li_nk% .

______ extension_common10833 ___ ______ product_main_features7833 ___
 • GUI for TeX-typesystemet
 • Enkelt, kjent grensesnitt basert på vanlige applikasjoner
 • Integrert PDF-visningsprogram for forhåndsvisning av prosjektutgang
 • Synkronisering av kilde / forhåndsvisning for å raskt finne plasseringen i kildekoden fra PDF-forhåndsvisningen
______ product_text7833 ___

TeXworks er en åpen kildekode applikasjon opprettet som et GUI for TeX, et typesetting system som er standarden for å lage tekniske publikasjoner. Uten et installert brukergrensesnitt, må TeX nås via et kommandolinjegrensesnitt. TeXworks krever en installasjon av TeX for å kjøre.

Grafisk brukergrensesnitt levert av TeXworks forenkler prosessen med å lage TeX-dokumenter. Dens design er basert på andre open-source, plattformverktøy for å gi en kjent brukeropplevelse. TeXworks gir en integrert PDF-visningsprogram for å enkelt vise utdataene fra prosjektet ditt med kilde / forhåndssynkronisering. Med kilde / forhåndssynkronisering kan du styre-klikke på et punkt i PDF-forhåndsvisningen din og se hvor den ligger i kilden din.

TeXworks gjør det lettere å arbeide med TeX enn å bruke en ledetekst. Hvis du er ute etter en gratis og enkel måte å lage TeX-dokumenter på, er TeXworks et godt valg. Hvis du vil ha flere funksjoner som prosjektledelse, vil du kanskje se andre steder.

Oppdatert: 9. juni 2014

______ product_main_features7539 ___
 • Vim med et praktisk grafisk grensesnitt for Mac
 • Støtte for dusinvis av programmeringsspråk
 • Kan tilpasses
______ product_text7539 ___

MacVim er en kildekode editor for Mac som er basert på den populære tekstredigereren for Unix, Vim (Vi forbedret). I tillegg til funksjonene som finnes i Vim, inneholder MacVim også et grafisk grensesnitt som gjør kildekoden redigering mer praktisk. MacVim ligner gVim, som er tilgjengelig for Windows.

MacVim, som Vim og gVim, gir støtte til dusinvis av programmeringsspråk og er utrolig effektivt for kildekoden redigering. Likevel tar Vim seg selv ofte litt tid til å bli vant til, siden dets hurtigtastsystem er motstridende for mange. For å gjøre det enklere å redigere og lagre, gir MacVim tilgang til mange av hurtigtastfunksjonene via en menylinje og programmenyen, noe som reduserer adgangsbarrieren for nye programmerere.

MacVim er en utmerket kildekoden redaktør . Dessverre, med utgivelsen av Mac OS X 10.9 Mavericks, støttes den ikke lenger og vil ikke fungere. Brukerne av OS X 10.6, 10.7 og 10.8 vil likevel finne programmet som et godt verktøy for deres programmeringsbehov.

Oppdatert: 10. juni 2014

______ product_main_features7536 ___
 • Åpne kilde
 • Kan tilpasses
 • Syntaksutheving
 • Split vindu redigering
 • Nyttige opplæringsprogrammer
______ product_text7536 ___

gVim er et åpen kildekode-tekstredigeringsprogram som hovedsakelig brukes til å redigere kildekoden, men kan brukes til å redigere tekstfiler. Den er utviklet for Windows, men andre versjoner er tilgjengelige, inkludert MacVim (for OS X) og Vim (for Linux).

gVim utfører mange av de samme standardoppgaver som andre tekstredigerere, men det gir spesifikke Fungerer også for programmerere. Redaktøren gir menyer og verktøylinjer for ofte brukte kommandoer, men for fullstendig funksjonalitet av redigereren må du skrive kommandoer. Grensesnittet er svært tilpassbart, noe som er nyttig for programmerere som trenger å bruke repeterende funksjoner og automatisere tastetrykkssekvenser. Det finnes et bredt utvalg av brukeropprettede plugins som strekker seg og legger til funksjonalitet for gVim. Tekstredigeren tilbyr også nyttige opplæringsveiledninger og brukerhåndbøker som hjelper deg med å forstå dens evner.

gVim er ikke en tekstredigerer for svak av hjertet. For å kunne bruke programmet, bør du ha noen programmeringserfaring. Hvis du gjør det, er det et program som du kan skreddersy etter dine behov. Men hvis du bare trenger å opprette og redigere vanlige tekstdokumenter, kan en grunnleggende tekstredigerer som Microsoft Notisblokk være tilstrekkelig.

Oppdatert: 14. oktober 2014

______ product_main_features7836 ___
 • Tilgjengelig på Windows, Mac OS X og Linux-plattformer
 • Fungerer med en innebygd PDF-visningsprogram med sentax-støtte
 • Gir kodefelt, unicode-støtte og et stort bibliotek med matematiske symboler
______ product_text7836 ___

Texmaker er en open source LaTeX editor tilgjengelig for Windows, Mac OS X og Linux plattformer. Det gir en rekke verktøy som hjelper brukere i fagfeltene til å redigere LaTeX-dokumentoppslagsspråk og konvertere det til en %li_nk% -fil.

Texmaker lar deg åpne og redigere %li_nk% LaTeX-kilde dokumenter. Den inneholder en innebygd PDF-visning med syntaxstøtte, kontinuerlig rulling og dokumentrotasjon. Redaktøren gir full unicode-støtte, kodefolding, stavekontroll og "One-click" -kompilering med forhåndsdefinerte "Quick-build" -kommandoer for raskere redigering. Programmet inneholder veivisere som hjelper brukeren til å redigere mer effektivt med "Quick document" og "Quick letter" -funksjoner som produserer standard LaTeX-kode. Redaktøren hjelper deg også med å kode mer nøyaktig. Etter en kompilering, kan Texmaker enkelt finne alle oppdagede feil og advarsler med bare ett klikk på musen.

Texmaker er en nyttig LaTeX editor for brukere i vitenskapelige og matematiske fagområder. Redaktøren gir nyttige verktøy, for eksempel praktisk matematisk symbolinnsetting, som hjelper brukere med å lage dokumenter for kollegaer. Texmaker er et kvalitetsvalg for Windows, Mac OS X eller Linux-brukere som trenger å redigere og konvertere dokumenter med LaTeX-markeringsspråket.

Oppdatert: 11. juli 2014

______ product_main_features7839 ___
 • Lag tekniske dokumenter som akademiske artikler og vitenskapelige referanselister
 • Importer LaTeX- og CJK LyX-formater
 • Sett inn matematiske formler, sitater, LyX notater og matematiske makroer
 • Lær deg raskt hvordan du bruker programmet fra dybdeveiledninger
______ product_text7839 ___

LyX / Mac er en fullverdig innfødt implementering av LyX dokumentprosessoren. Det ble opprinnelig opprettet for Unix, men deretter til slutt portet til Windows og OS X.

LyX / Mac har fleksibilitet og kraft i TeX / LaTeX og kombinerer den med en enkel GUI. Det er primært utformet for å lage komplekse strukturerte dokumenter som akademiske artikler, bøker, filmskripter, teaterspill og vitenskapelige referanser. Programmet støtter en rekke dokumentformater, inkludert LaTeX, CJK LyX, Excel regneark, OpenOffice regneark og RTF.

LyX / Mac dokumentprosessoren med mange av standardformateringsfunksjonene du kan forvente fra en tekstbehandler, men tilbyr også en rekke avanserte funksjoner. Båndet lar deg raskt sette inn matteformler, tabeller, sitater, kryssreferanser, matematikkmakroer, LyX-notater, nomenklaturoppføringer og TeX-kode. Programmet kommer også med en grundig veiledning og veiledning for å hjelpe deg med å jobbe.

LyX / Mac ble opprettet av forskere for forskere. Selv om det gir mange grunnleggende tekstbehandlingsfunksjoner, er det ikke en typisk WYSIWYG tekstbehandler som Word eller OpenOffices Writer. Det er rettet mot brukere som trenger et program spesialisert på utarbeidelse av komplekse dokumenter, særlig de som er på vitenskapelige og matematiske felt. Hvis du er en OS X-bruker som leter etter en dokumentprosessor for ditt tekniske innhold, kan du prøve LyX / Mac.

Oppdatert: 8. februar 2016

___
Programmer som åpnes TEX filer
Windows
gVim
TeXworks
BaKoMa TeX
TeXnicCenter
Texmaker
LaTeX Editor
proTeXt
MiKTeX
Linux
TeXworks
Texmaker
Vim
Macintosh
TeXworks
Texmaker
LyxMac
TeXShop
Skim

Filtype 2Texture File

Utvikleren N/A
Kategori Raster Image Files
Format Binary

.TEX alternativnummer 2

Bitmap-bilde som brukes til lagring av teksturer; kan skape utseendet på forskjellige overflater og kan brukes på både 2D og 3D-objekter; Brukes ofte i videospill (som førstepersonsskyttere) som støtter 3D tekstur-kartlegging.

Mer informasjon

Eksempel videospill som bruker TEX-filer, inkluderer Avalon Heroes (som faktisk bruker .DDS formatet for sine TEX-filer), Serious Sam og Dead Rising 2. For å åpne TEX-filene som brukes av Dead Rising 2, Først må du omdøpe dem for å få utvidelsen ".big", og deretter åpne dem med Gibbed's DeadRising2 Tools.

TEX-filer kan åpnes av enkelte programmer som refererer til teksturer eller bruk tekstur-kartlegging. De kan muligens åpnes med en generisk bildeditor.

Programmer som åpnes TEX filer

Om TEX filer

Målet vårt er å hjelpe deg med å forstå hva filen med utvidelsen * .tex er ansvarlig for og hvordan du åpner den.

Filtype Texture File Dokument, programvarebeskrivelser for Mac, Windows, Linux, Android og iOS som er oppført på denne siden, har blitt undersøkt og verifisert enkelt ved hjelp av Hvordan Apne-kommandoen. Vi strever etter 100% nøyaktighet og publiserer kun informasjon om filformatene som vi har testet flere ganger.