NEE : SV : NL .tex-bestand

.tex Bestandsextensie

Bestandstype 1LaTeX-brondocument

De ontwikkelaar donald knuth
Categorie Tekstbestanden
Formaat Tekst

Wat is een TEX-bestand?

Een TEX-bestand is een brondocument opgesteld door LaTeX, een hoogwaardig zetsysteem. Het kan tekst, symbolen, wiskundige uitdrukkingen en afbeeldingen bevatten. TEX-bestanden worden vaak gebruikt in de informatica, elektrotechniek, statistiek, economie en natuurkunde om artikelen, boeken en andere publicaties te schrijven.

Meer informatie
___ categorieën_naam28 ___ Audiobestanden ______ categorieën_tekst28 ___

De categorie audiobestanden bevat gecomprimeerde en ongecomprimeerde audioformaten, die golfvormgegevens bevatten die kunnen worden afgespeeld met audioafspeelsoftware. Deze categorie bevat ook MIDI-bestanden, partituren en audioprojectbestanden, die doorgaans geen audiogegevens bevatten.

_____ categorieën_naam29 ___ Ontwikkelaarsbestanden ______ categorieën_tekst29 ___

De categorie Ontwikkelaarsbestanden bevat bestanden die verband houden met softwareontwikkeling. Deze omvatten programmeerprojectbestanden, broncodebestanden, codebibliotheken, headerbestanden en klassenbestanden. Samengestelde objecten en componenten vallen ook in deze categorie.

_____ categorieën_naam30 ___ Tekstbestanden ______ categorieën_tekst30 ___

Tekstbestanden bevatten tekstgegevens en kunnen worden opgeslagen in platte tekst of RTF-indeling. Hoewel de meeste tekstbestanden documenten zijn die door gebruikers zijn gemaakt en opgeslagen, kunnen ze ook door softwareontwikkelaars worden gebruikt om programmagegevens op te slaan. Voorbeelden van tekstbestanden zijn tekstverwerkingsdocumenten, logbestanden en opgeslagen e-mailberichten.

_____ categorieën_naam31 ___ Diverse bestanden ______ categorieën_tekst31 ___

De categorie Diverse bestanden bevat verschillende bestandstypen die niet in andere categorieën passen. Enkele voorbeelden zijn gedeeltelijk gedownloade bestanden, installatiebestanden en hernoemde bestanden. Deze categorie kan naast computers ook bestanden bevatten die betrekking hebben op andere hardwareapparaten.

_____ categorieën_naam53 ___ Camera Raw-bestanden ______ categorieën_tekst53 ___

Camerabestanden zijn afbeeldingsbestanden die zijn gemaakt door digitale camera's. Ze worden opgeslagen in een ongecomprimeerd en onbewerkt formaat waarin de exacte gegevens worden opgeslagen die door de sensor van de camera zijn vastgelegd. Omdat elk type digitale camera een andere sensor heeft, bestaan ​​er veel verschillende soorten cameraformaten. Om een ​​Camera Raw-bestand te openen, moet het programma zowel het bestandstype als het specifieke cameramodel waarmee de foto is gemaakt ondersteunen.

_____ categorieën_naam33 ___ Instellingenbestanden ______ categorieën_tekst33 ___

Instellingenbestanden slaan instellingen op voor het besturingssysteem en applicaties. Deze bestanden zijn niet bedoeld om door de gebruiker te worden geopend, maar worden door het overeenkomstige programma gewijzigd wanneer de programma-opties worden gewijzigd. Instellingenbestanden kunnen ook voorkeursbestanden of configuratiebestanden worden genoemd.

_____ categorieën_naam34 ___ Rasterafbeeldingsbestanden ______ categorieën_tekst34 ___

Rasterafbeeldingen zijn het meest voorkomende type afbeeldingsbestanden. Ze bestaan ​​uit een raster van pixels waarbij elke pixel een individuele kleur in de afbeelding vertegenwoordigt. Zowel webafbeeldingen als digitale afbeeldingen worden opgeslagen als rasterafbeeldingen. Hoewel sommige rasterafbeeldingsformaten niet-gecomprimeerd zijn, gebruiken de meeste een vorm van beeldcompressie.

_____ categorieën_naam35 ___ Webbestanden ______ categorieën_tekst35 ___

De categorie Webbestanden bevat bestanden die betrekking hebben op websites en webservers. Deze omvatten statische en dynamische webpagina's, webapplicaties en bestanden waarnaar webpagina's verwijzen. Bestanden die zijn gegenereerd door webontwikkelingssoftware vallen ook in deze categorie.

_____ categorieën_naam36 ___ Gegevensbestanden ______ categorieën_tekst36 ___

Gegevensbestanden zijn het meest voorkomende type gegevensbestanden. Ze kunnen samen met applicaties worden geïnstalleerd of door gebruikers worden gemaakt. De meeste gegevensbestanden worden opgeslagen in een binair formaat, hoewel sommige gegevens opslaan als platte tekst. Voorbeelden van gegevensbestanden zijn bibliotheken, projectbestanden en opgeslagen documenten.

_____ categorieën_naam37 ___ Videobestanden ______ categorieën_tekst37 ___

De categorie Videobestanden bevat een breed scala aan videoformaten, die verschillende codecs gebruiken om videogegevens te coderen en te comprimeren. Deze categorie bevat ook videoprofielbestanden en video-informatiebestanden, die mogelijk geen videogegevens bevatten.

_____ categorieën_naam38 ___ eBook-bestanden ______ categorieën_tekst38 ___

eBook-bestanden zijn digitale boeken die zijn ontworpen om te worden bekeken op eReaders, zoals Amazon Kindle, Sony Reader, Barnes and Noble Nook en iPad. Ze kunnen echter vaak op een pc worden bekeken met behulp van eReader-software. Hoewel veel eBook-formaten op meerdere apparaten kunnen worden bekeken, kunnen sommige eigen eBook-formaten alleen worden bekeken met behulp van specifieke hardware of software.

_____ categorieën_naam39 ___ Pagina-indelingsbestanden ______ categorieën_tekst39 ___

Pagina-indelingsbestanden zijn documenten die zowel tekst- als afbeeldingsgegevens kunnen bevatten. Ze bevatten ook opmaakinformatie, die het paginaformaat, de marges en de manier waarop de inhoud op de pagina is georganiseerd, definieert. Pagina-indelingsdocumenten worden vaak gebruikt om afdrukbare publicaties te maken, zoals kranten, tijdschriften en brochures.

_____ categorieën_naam40 ___ 3D-afbeeldingsbestanden ______ categorieën_tekst40 ___

3D-beeldbestanden omvatten driedimensionale modellen, 3D-animaties en 3D-projectbestanden. 3D-modellen bestaan ​​meestal uit polygonen en hoekpunten die de vorm van het model bepalen. Ze kunnen ook texturen bevatten, evenals informatie over verlichting en schaduw.

_____ categorieën_naam41 ___ Systeembestanden ______ categorieën_tekst41 ___

Het systeembestand bevat bestanden die verband houden met Mac-, Windows- en Linux-besturingssystemen. Enkele voorbeelden zijn systeembibliotheken, pictogrammen, thema's en apparaatstuurprogramma's. Bestanden die vanuit het systeem worden verzonden, vallen ook in deze categorie.

_____ categorieën_naam42 ___ Pluginbestanden ______ categorieën_tekst42 ___

Plug-inbestanden bieden extra functies en functionaliteit aan bestaande programma's. Ze worden doorgaans gebruikt door beeld-, video- en audiobewerkingsprogramma's, maar ook door webbrowsers. Plug-ins worden ook wel add-ons en extensies genoemd.

_____ categorieën_naam43 ___ Gecodeerde bestanden ______ categorieën_tekst43 ___

Gecodeerde bestanden zijn bestanden waarin gegevens in een gecodeerd formaat worden opgeslagen. Deze omvatten gecodeerde bestanden, ongecomprimeerde archieven en binair gecodeerde tekstbestanden. Bestanden worden vaak gecodeerd om veiligheidsredenen en om te voorkomen dat ze beschadigd raken tijdens gegevensoverdracht.

_____ categorieën_naam44 ___ Back-upbestanden ______ categorieën_tekst44 ___

De categorie Back-upbestanden bevat individuele bestandsback-ups en bestanden die verband houden met back-upsoftware. Individuele back-upbestanden worden vaak automatisch gegenereerd door softwareprogramma's. Back-upsoftwarebestanden omvatten incrementele back-ups en volledige systeemback-ups.

_____ categorieën_naam45 ___ CAD-bestanden ______ categorieën_tekst45 ___

Computer-Aided Design (CAD)-bestanden kunnen 2D- of 3D-ontwerpen bevatten. Ze worden gegenereerd door CAD-programma's, waarmee modellen of architectonische plannen kunnen worden gemaakt. 2D CAD-bestanden worden vaak tekeningen genoemd, terwijl 3D-bestanden vaak modellen, onderdelen of samenstellingen worden genoemd.

_____ categorieën_naam47 ___ Databasebestanden ______ categorieën_tekst47 ___

Databasebestanden slaan gegevens op in een gestructureerd formaat, georganiseerd in tabellen en velden. Individuele vermeldingen in een database worden records genoemd. Databases worden vaak gebruikt om gegevens op te slaan waarnaar wordt verwezen door dynamische websites.

_____ categorieën_naam48 ___ Uitvoerbare bestanden ______ categorieën_tekst48 ___

Uitvoerbare bestanden bevatten code die wordt uitgevoerd wanneer het bestand wordt geopend. Windows-programma's, Mac OS X-programma's, scripts en macro's worden allemaal beschouwd als uitvoerbare bestanden. Omdat deze bestandstypen code uitvoeren wanneer ze worden geopend, mogen bekende bestanden, zoals bestanden die als e-mailbijlage zijn ontvangen, niet worden geopend.

_____ categorieën_naam49 ___ Schijfimagebestanden ______ categorieën_tekst49 ___

Schijfkopiebestanden bevatten een exacte kopie van een harde schijf of een ander type medium. Ze bevatten alle bestanden, evenals de bestandssysteeminformatie. Hierdoor kunnen schijfimages worden gebruikt voor het dupliceren van schijven, cd's en dvd's. Ze worden ook vaak gebruikt voor back-updoeleinden.

_____ categorieën_naam50 ___ Gecomprimeerde bestanden ______ categorieën_tekst50 ___

Gecomprimeerde bestanden gebruiken bestandscompressie om schijfruimte te besparen. Gecomprimeerde archiefformaten kunnen ook worden gebruikt om meerdere bestanden in één archief te comprimeren. Er kunnen verschillende open en eigen compressie-algoritmen worden gebruikt om bestanden te comprimeren, en daarom zijn er veel verschillende gecomprimeerde bestandstypen.

_____ categorieën_naam54 ___ Lettertypebestanden ______ categorieën_tekst54 ___

Lettertypebestanden bevatten een of meer lettertypen die toegankelijk zijn voor het besturingssysteem en de toepassingen. De meeste moderne lettertypen worden opgeslagen in de formaten OpenType of TrueType, die zowel door Macintosh- als Windows-computers kunnen worden gebruikt.

_____ categorieën_naam51 ___ Vectorafbeeldingsbestanden ______ categorieën_tekst51 ___

Vectorafbeeldingen bestaan ​​uit paden, in plaats van individuele pixels. Deze paden kunnen worden gebruikt om lijnen en vormen in de afbeelding weer te geven. De meeste vectorafbeeldingsformaten kunnen ook kleuren, verlopen en afbeeldingseffecten bevatten. Omdat vectorafbeeldingen afbeeldingsgegevens als paden opslaan, kunnen ze worden vergroot zonder kwaliteitsverlies, waardoor ze een goede keuze zijn voor logo's en andere tekeningen.

_____ categorieën_naam52 ___ Spreadsheetbestanden ______ categorieën_tekst52 ___

Spreadsheetbestanden slaan gegevens op in cellen, die zijn georganiseerd in rijen en kolommen. Elke cel kan een specifiek type gegevens bevatten, zoals een tekstreeks, getal of datum. Cellen kunnen ook formules bevatten die naar andere cellen verwijzen.

_____ categorieën_naam46 ___ GIS-bestanden ______ categorieën_tekst46 ___

De categorie Geografische Informatiesystemen (GIS) bevat bestanden die verband houden met GPS-apparaten en kaartsoftware. Deze bestanden kunnen kaarten, opgeslagen routes en waypoints bevatten. Veel GIS-bestanden worden opgeslagen in open formaten, die kunnen worden overgedragen tussen GPS-apparaten en computersystemen.

_____ extensie_beschrijving10834 ___

Bitmapafbeelding gebruikt voor het opslaan van texturen; kan de uitstraling van verschillende oppervlakken creëren en kan worden toegepast op zowel 2D- als 3D-objecten; Vaak gebruikt in videogames (zoals first-person shooters) die 3D-textuurmapping ondersteunen.

_____ extensie_tekst10834 ___

Voorbeelden van videogames die TEX-bestanden gebruiken, zijn Avalon Heroes (die feitelijk . DOCX formaat voor de TEX-bestanden), Serious Sam en Dead Rising 2. Om de TEX-bestanden te openen die door Dead Rising 2 worden gebruikt, hernoemt u ze eerst om de extensie ".big" te krijgen, en opent u ze vervolgens met Gibbed's DeadRising2 Tools .

TEX-bestanden kunnen worden geopend door sommige programma's die naar texturen verwijzen of texture mapping gebruiken. Ze kunnen eventueel geopend worden met een generieke afbeeldingseditor.

______ extensie_gemeenschappelijk10834 ___ ______ extensie_beschrijving10833 ___

Een TEX-bestand is een brondocument opgesteld door LaTeX, een hoogwaardig zetsysteem. Het kan tekst, symbolen, wiskundige uitdrukkingen en afbeeldingen bevatten. TEX-bestanden worden vaak gebruikt in de informatica, elektrotechniek, statistiek, economie en natuurkunde om artikelen, boeken en andere publicaties te schrijven.

___TEX-bestand wordt geopend in TeXworks 0.6

TEX-bestanden bevatten platte tekst in tegenstelling tot .odt og .LTX bestanden gemaakt door Microsoft Word en LibreOffice Writer WYSIWYG-programma's, die opgemaakte tekst bevatten. Het TEX-bestand bevat doorgaans opmaakconventies die de structuur van het document definiëren, zoals een brief, boek of artikel.

Omdat TEX-bestanden platte tekst bevatten, kunnen ze met elke teksteditor worden geopend. De bestanden worden echter meestal gebruikt door TeXworks-, LaTeX Editor-, LyXMac- en Texmaker-programma's.

OPMERKING: TEX-bestanden en LaTeX-bestanden kunnen ook de extensie %li_nk% gebruiken.

______ extensie_common10833 ___ ______ product_main_features7833 ___
 • GUI voor het TeX-type systeem
 • Eenvoudige, vertrouwde interface gebaseerd op veelgebruikte applicaties
 • Geïntegreerde PDF-viewer voor het bekijken van een voorbeeld van de projectuitvoer
 • Bron-/voorbeeldsynchronisatie om snel de locatie in de broncode te vinden vanuit het PDF-voorbeeld
_____ product_tekst7833 ____

TeXworks is een open source-applicatie gemaakt als GUI voor TeX, een zetsysteem dat de standaard is voor het maken van technische publicaties. Zonder een geïnstalleerde gebruikersinterface moet TeX toegankelijk zijn via een opdrachtregelinterface. TeXworks vereist een installatie van TeX om te kunnen werken.

De grafische gebruikersinterface van TeXworks vereenvoudigt het proces van het maken van TeX-documenten. Het ontwerp is gebaseerd op andere open-source, platformonafhankelijke tools om een ​​vertrouwde gebruikerservaring te bieden. TeXworks biedt een geïntegreerde PDF-viewer waarmee u eenvoudig de uitvoer van uw bron-/pre-synchronisatieproject kunt bekijken. Met bron-/voorbeeldsynchronisatie kunt u met de Control-toets ingedrukt op een punt in uw PDF-voorbeeld klikken en zien waar dit zich in uw bron bevindt.

TeXworks maakt het werken met TeX eenvoudiger dan het gebruik van een opdrachtregel. Als u op zoek bent naar een gratis en gemakkelijke manier om TeX-documenten te maken, is TeXworks een goede keuze. Als je meer functies zoals projectbeheer wilt, wil je misschien ergens anders kijken.

Bijgewerkt: 9 juni 2014

_____ product_main_features7539 ___
 • Vim met een handige grafische interface voor Mac
 • Ondersteuning voor tientallen programmeertalen
 • Kan aangepast worden
_____ product_tekst7539 ____

MacVim is een broncode-editor voor Mac die is gebaseerd op de populaire teksteditor voor Unix, Vim (Vi verbeterd). Naast de functies van Vim, bevat MacVim ook een grafische interface die het bewerken van broncode gemakkelijker maakt. MacVim is vergelijkbaar met gVim, dat beschikbaar is voor Windows.

MacVim biedt, net als Vim en gVim, ondersteuning voor tientallen programmeertalen en is ongelooflijk efficiënt voor het bewerken van broncodes. Toch is het voor Vim zelf vaak even wennen, omdat het sneltoetssysteem voor velen contra-intuïtief is. Om het bewerken en opslaan eenvoudiger te maken, biedt MacVim toegang tot veel van zijn sneltoetsfuncties via een menubalk en een programmamenu, waardoor de toegangsdrempel voor nieuwe programmeurs wordt verlaagd.

MacVim is een uitstekende broncode-editor. Helaas wordt het met de release van Mac OS X 10.9 Mavericks niet langer ondersteund en zal het niet meer werken. Gebruikers van OS X 10.6, 10.7 en 10.8 zullen het programma nog steeds een goed hulpmiddel vinden voor hun programmeerbehoeften.

Bijgewerkt: 10 juni 2014

_____ product_main_features7536 ___
 • Open source
 • Kan aangepast worden
 • Syntaxisaccentuering
 • Bewerken van gesplitst venster
 • Handige tutorials
_____ product_tekst7536 ____

gVim is een open source teksteditor die voornamelijk wordt gebruikt voor het bewerken van de broncode, maar kan worden gebruikt om tekstbestanden te bewerken. Het is ontwikkeld voor Windows, maar er zijn ook andere versies beschikbaar, waaronder MacVim (voor OS X) en Vim (voor Linux).

gVim voert veel van dezelfde standaardtaken uit als andere teksteditors, maar biedt ook specifieke functies voor programmeurs. De editor biedt menu's en werkbalken voor veelgebruikte opdrachten, maar voor de volledige functionaliteit van de editor moet u opdrachten typen. De interface is in hoge mate aanpasbaar, wat handig is voor programmeurs die repetitieve functies moeten gebruiken en toetsaanslagen moeten automatiseren. Er is een grote verscheidenheid aan door gebruikers gemaakte plug-ins die functionaliteit aan gVim uitbreiden en toevoegen. De teksteditor biedt ook nuttige tutorials en gebruikershandleidingen om u te helpen de mogelijkheden ervan te begrijpen.

gVim is geen teksteditor voor bangeriken. Om het programma te kunnen gebruiken, heb je enige programmeerervaring nodig. Als u dat doet, is het een programma dat u aan uw behoeften kunt aanpassen. Als u echter alleen platte-tekstdocumenten hoeft te maken en bewerken, kan een eenvoudige teksteditor zoals Microsoft Kladblok voldoende zijn.

Bijgewerkt: 14 oktober 2014

_____ product_main_features7836 ___
 • Beschikbaar op Windows-, Mac OS X- en Linux-platforms
 • Werkt met een ingebouwde PDF-viewer met Sentax-ondersteuning
 • Biedt codevelden, Unicode-ondersteuning en een grote bibliotheek met wiskundige symbolen
_____ product_tekst7836 ____

Texmaker is een open source LaTeX-editor die beschikbaar is voor Windows-, Mac OS X- en Linux-platforms. Het biedt een verscheidenheid aan tools waarmee gebruikers in de professionele sector de opzoektaal van LaTeX-documenten kunnen bewerken en converteren naar een %li_nk%-bestand.

Met Texmaker kunt u %li_nk% LaTeX-brondocumenten openen en bewerken. Het bevat een ingebouwde PDF-viewer met syntaxisondersteuning, continu scrollen en documentrotatie. De editor biedt volledige Unicode-ondersteuning, code-vouwing, spellingcontrole en "One-click"-compilatie met vooraf gedefinieerde "Quick-build"-opdrachten voor snellere bewerking. Het programma bevat wizards die de gebruiker helpen efficiënter te bewerken met de functies "Quick document" en "Quick letter" die standaard LaTeX-code produceren. De editor helpt u ook nauwkeuriger te coderen. Na een compilatie kan Texmaker met slechts één muisklik eenvoudig alle gedetecteerde fouten en waarschuwingen vinden.

Texmaker is een nuttige LaTeX-editor voor gebruikers op wetenschappelijk en wiskundig gebied. De editor biedt handige hulpmiddelen, zoals het handig invoegen van wiskundige symbolen, waarmee gebruikers documenten voor collega's kunnen maken. Texmaker is een kwaliteitskeuze voor Windows-, Mac OS X- of Linux-gebruikers die documenten moeten bewerken en converteren met behulp van de LaTeX-opmaaktaal.

Bijgewerkt: 11 juli 2014

_____ product_main_features7839 ___
 • Creëer technische documenten zoals wetenschappelijke artikelen en wetenschappelijke referentielijsten
 • Importeer LaTeX- en CJK LyX-formaten
 • Voeg wiskundige formules, citaten, LyX-notities en wiskundige macro's in
 • Leer snel hoe u het programma kunt gebruiken via uitgebreide tutorials
_____ product_tekst7839 ____

LyX / Mac is een volwaardige native implementatie van de LyX-documentprocessor. Het is oorspronkelijk gemaakt voor Unix, maar werd uiteindelijk geport naar Windows en OS X.

LyX/Mac heeft de flexibiliteit en kracht van TeX/LaTeX en combineert dit met een eenvoudige GUI. Het is in de eerste plaats ontworpen voor het maken van complexe gestructureerde documenten, zoals academische artikelen, boeken, filmscripts, toneelstukken en wetenschappelijke referenties. Het programma ondersteunt verschillende documentformaten, waaronder LaTeX, CJK LyX, Excel-spreadsheets, OpenOffice-spreadsheets en RTF.

De LyX/Mac documentverwerker met veel van de standaard opmaakfuncties die je van een tekstverwerker mag verwachten, maar biedt ook een aantal geavanceerde functies. Met het lint kunt u snel wiskundige formules, tabellen, citaten, kruisverwijzingen, wiskundige macro's, LyX-notities, nomenclatuurgegevens en TeX-code invoegen. Het programma wordt ook geleverd met een uitgebreide handleiding en tutorial om u te helpen werken.

LyX/Mac is gemaakt door onderzoekers voor onderzoekers. Hoewel het veel basisfuncties voor tekstverwerking biedt, is het geen typische WYSIWYG-tekstverwerker zoals Word of OpenOffice's Writer. Het is bedoeld voor gebruikers die een programma nodig hebben dat gespecialiseerd is in het voorbereiden van complexe documenten, vooral op wetenschappelijk en wiskundig gebied. Als u een OS X-gebruiker bent en op zoek bent naar een documentverwerker voor uw technische inhoud, probeer dan LyX / Mac.

Bijgewerkt: 8 februari 2016

___
Programma's die TEX-bestanden openen
Dakramen en raamkozijnen
gVim
TeXworks
BaKoMa TeX
TeXnicCenter
texmaker
LaTeX-editor
proTeXt
MiKTeX
Linux
TeXworks
texmaker
Vim
Regenjas
TeXworks
texmaker
LuxMac
TeXShop
Scheren

Bestandstype 2Textuurbestand

De ontwikkelaar NB
Categorie Rasterafbeeldingsbestanden
Formaat binair

.TEX optie nummer 2

Bitmapafbeelding gebruikt voor het opslaan van texturen; kan de uitstraling van verschillende oppervlakken creëren en kan worden toegepast op zowel 2D- als 3D-objecten; Vaak gebruikt in videogames (zoals first-person shooters) die 3D-textuurmapping ondersteunen.

Meer informatie

Voorbeelden van videogames die TEX-bestanden gebruiken, zijn Avalon Heroes (die feitelijk .DDS formaat voor de TEX-bestanden), Serious Sam en Dead Rising 2. Om de TEX-bestanden te openen die door Dead Rising 2 worden gebruikt, hernoemt u ze eerst om de extensie ".big" te krijgen, en opent u ze vervolgens met Gibbed's DeadRising2 Tools .

TEX-bestanden kunnen worden geopend door sommige programma's die naar texturen verwijzen of texture mapping gebruiken. Ze kunnen eventueel geopend worden met een generieke afbeeldingseditor.

Programma's die TEX-bestanden openen

Over TEX-bestanden

Ons doel is om u te helpen begrijpen waar het bestand met de extensie *.tex verantwoordelijk voor is en hoe u het kunt openen.

Bestandstype: Texture File Document-, Mac-, Windows-, Linux-, Android- en iOS-softwarebeschrijvingen op deze pagina zijn individueel onderzocht en geverifieerd door het FileInfo-team. Wij streven naar 100% nauwkeurigheid en publiceren alleen informatie over de bestandsformaten die wij meerdere malen hebben getest.