Programvare : OpenSSL : OpenSSL

OpenSSL

Versjon
1
Plattforms
Lisens Open Source
Kategori Internet

Programvare gjennomgang

Hovedfunksjoner

  • Åpne hentet programvare som er tilgjengelig på en rekke plattformer
  • Implementerer SSL- og TLS-protokoller for sikre dataoverføringer
  • Inkluderer et bibliotek med kryptografiske funksjoner

OpenSSL er en åpen kildekode verktøykasse som brukes til å implementere protokollene Secure Sockets Layer (SSL) og Transport Layer Security (TLS). Verktøysettet er gratis for bruk under OpenSSL-lisensen og SSleay-lisensen, og er tilgjengelig for Windows, OS X og Linux.

OpenSSL verktøykasse brukes av mange åpne kilde systemer, for eksempel Linux-varianter, og flertallet av webservere på Internett, for eksempel Apache HTTP Server. SSL- og TLS-protokollene, som OpenSSL implementerer, gjør at informasjon kan sendes sikkert over Internett ved å kryptere data slik at tredjeparter ikke kan få tilgang til dataoverføringen. Verktøysettet inneholder også et kryptografisk bibliotek med implementeringer av symmetriske cifre, hashfunksjoner, offentlige nøkkelalgoritmer og andre kryptografiske algoritmer.

OpenSSL er et robust verktøykasse som brukes over hele Internett. Det var imidlertid sårbart for Heartbleed-skremme, noe som førte til at en stor mengde servere var utsatt for et angrep. Som svar på Heartbleed har OpenSSL-kildekoden fått mer oppmerksomhet fra programmerere som ønsker å gjøre det mer sikkert, noe som gir gode resultater for OpenSSL-verktøysettet.

Oppdatert: 28. august, 2014

▶ Primær filutvidelse

.csr – Certificate Signing Request File

▶ Andre filutvidelser brukt OpenSSL 1

Støttede filtyper
.SPC Software Publisher Certificate File
.PVK Private Key File
.P7R Certificate Request Response File
.P10 Certificate Request File
.P7 PKCS #7 Digital Certificate File
.RSA RSA Certificate File
.CRL Certificate Revocation List File
.REQ SSL Certificate Request File
Ekstra relaterte filformater
.PEM Privacy Enhanced Mail Certificate