Hjem > H > Hvilke Argumenter Brukte Knud Knudsen?

Hvilke argumenter brukte Knud Knudsen?

Det var viktig for Knudsen å ha et norsk skriftspråk fordi det sa noe om den nasjonale identiteten vår. Det var viktig for Knudsen at det norske språket var lett å lære, og bruke, for alle i landet vårt. Det var viktig for Knudsen at skriftspråket skulle etterlikne talemålet, ikke omvendt.

Les mer

Hvordan fornorsket Knud Knudsen dansken?

Knudsen bestemte seg tidlig for å innføre harde konsonanter og erstatte disse med de danske bløte, som båt for båd, tap for tab og sak for sag. Dette målmerket særpreger fortsatt dialektene i Agder-fylkene og Rogaland. Man kan også spørre hvilket språk snakket nordmenn i dansketiden? I 1536 blir Norge underlagt Danmark, og alle dokumenter blir fra nå skrevet på dansk. Derfor kalles perioden for dansketiden. Språket som ble snakket i Norge på denne tiden var riktignok ikke dansk, men mange ulike norske dialekter.

Hvorfor ville Knud Knudsen ha bokmål?

Rundt 1900 fikk det navnet riksmål, og i dag kunne det heller kalles (talt) bokmål, i tråd med det offisielle navnet på det skriftspråket det svarer til. Knudsen ønsket at skriftspråket skulle avspeile dannet dagligtale, fordi han regnet Aasens konstruerte bygdemålsstandard som mindre realistisk. Derav, når ble landsmålet formelt jamstilt med det almindelige bogsprog og når ble landsmålet først tatt i bruk i skolen? Når vart landsmålet jamstilt med «det almindelige Bogsprog»? Landsmålet ble likestilt med det almindelige Bogsprog i 1885. Det var to offisielle skriftspråk i landet, det dominerende var langt på vei dansk, mens Ivar Aasens landsmål bygde på norske bygdemål.

Og et annet spørsmål, når ble riksmål og landsmål likestilt?

I dag er det 125 år siden «jamstillingsvedtaket» likestilte nynorsk med bokmål. I 1885 het det «riksmål» og «landsmål.» Men selv om vi i dag sier «bokmål» og «nynorsk» er vedtaket mye det samme den dag i dag. Og et annet spørsmål, når ble riksmål til bokmål? I 1907 var dansken i Norge reformert nok til å kalles sitt eget språk. Skriftspråket fikk navnet riksmål. I 1929 ble det omdøpt til bokmål av Stortinget.

Kva for språkpolitiske vedtak gjorde Stortinget i 1885 og 1929?

Aksjonen nådde inn i Stortinget då 41 stortingsmenn i februar 1885 gjorde framlegg om at landsmålet måtte få «full Rett og Fridom jamsides med Bokmaalet». Vedtaket kom etter det som truleg er den mest omfattande språkdebatten i Stortinget nokon gong. Den store prinsippdebatten kom 29. Så, når kom det første skriftspråket? For over 5000 år siden ble verdens første skriftspråk utviklet. Det skal ha vært brukt til 15 ulike talespråk. Historiens tidligste skriftspråk var kileskrift og ble første gang nedfelt i Mesopotamia (deler av dagens Irak, Kuwait og Syria) i 3400 f.Kr.

Hvorfor er 1885 et viktig år i norsk språkhistorie?

I 1885 kom jamstillingsvedtaket, som likestilte landsmålet med riksmålet som offisielt norsk skriftspråk. Aasens landsmål var egentlig ikke mye i bruk fram til det.

By Sanger

Hva er saftis på engelsk? :: Hva er Målparagrafen?
Nyttige lenker