Hjem > H > Hva Var Hovedpunktene I Knud Knudsen Sitt Språkprogram?

Hva var hovedpunktene i Knud Knudsen sitt språkprogram?

Hovedpunktene i Knud Knudsens språkprogram var at han ville fornorske dansken. Det var hans tanker som slo igjennom for det moderne norske bokmålet. Han ville gjøre skriftspråket lettere for folk flest. Skriftspråket skulle bygge på talemålet.

Les mer

Hvilken språkfamilie er norsk?

Norsk/Språkfamilie Hvem ville fornorske dansken? Knud Knudsen var en norsk språkforsker. Han er kjent for sitt arbeid for morsmålsundervisning og fornorsking av det dansk-norske skriftspråket. Han er også kalt «bokmålets far» og «riksmålets far».

Og et annet spørsmål, hva var jamstillingsvedtaket fra 1885?

Jamstillingsvedtaket var et vedtak i Stortinget i 1885 der det ble vedtatt å sidestille det norske Folkesprog med det almindelige Skrift- og Bogsprog, det vil si skriftspråkene nynorsk og bokmål. Folk spør også hvem var knud knudsen hvor kom han fra hvilken utdanning hadde han og hvor jobbet han? Knud Knudsen (1812–1895) kom fra Holt ved Tvedestrand og vokste opp under enkle kår. Han ble lærer i hjembygda, og senere tok han filologisk embetseksamen ved Universitetet i Kristiania. Han endte etter hvert opp som overlærer ved katedralskolen i Kristiania.

Hva gjorde Knud Knudsen for å fornorske dansk skriftspråk?

Fornorskingslinja. Knud Knudsen hadde det samme målet for øyet som Ivar Aasen, nemlig et selvstendig norsk skriftspråk. Men i motsetning til Aasen ville Knudsen gå «Gradvishetens Vej, ikke Bråhastens». Han så en gradvis fornorsking av det danske skriftspråket som den beste løsninga. Og et annet spørsmål, hva er de to offisielle språkene i norge? Norge har to offisielle språk med nasjonal status, norsk og samisk. Samisk er som eneste språk nevnt i Norges grunnlov. Det er to offisielle målformer av norsk, nynorsk og bokmål. Samisk har tre målformer, nordsamisk, sørsamisk og lulesamisk.

Hva heter de tre samiske skriftspråkene i Norge?

Språkene ble skriftfestet på ulike tidspunkt:

  • Umesamisk var det første samiske språket som omfattende ble tatt i bruk skriftlig.
  • Nordsamisk fikk sine første ordbøker i 1752.
  • Lulesamisk skriftspråk ble beskrevet på 1800-tallet.
  • Sørsamisk fikk egen rettskriving i 1978.
Hvilket av de indoeuropeiske språkene i Europa er eldst? De eldste skriftlige minnesmerkene av indoeuropeiske språk er hettittiske og greske skrifttavler fra 1000-tallet fvt., men vedisk, den eldste indiske språkformen, synes i sin form å gå tilbake til omtrent like tidlig tid, selv om det ble nedtegnet først senere.

Hvordan fornorsket Knud Knudsen dansken?

Knudsen bestemte seg tidlig for å innføre harde konsonanter og erstatte disse med de danske bløte, som båt for båd, tap for tab og sak for sag. Dette målmerket særpreger fortsatt dialektene i Agder-fylkene og Rogaland.

By Sweet Tamporello

Hvorfor ville Knud Knudsen ha bokmål? :: Hvordan lage krystallglass?
Nyttige lenker