Hjem > H > Hva Er Målparagrafen?

Hva er Målparagrafen?

Målparagrafen var paragrafen i folkeskulelovene som regulerte bruken av bokmål og nynorsk i undervisninga. Hovudprinsippa gjeld framleis og er i dag ein del av opplæringslova.

Les mer

Følgelig, hva innebar jamstillingsvedtaket?

Jamstillingsvedtaket var et vedtak fattet av Stortinget som sidestilte riksmål (bokmål) og landsmål (nynorsk). Dette vedtaket er gjeldende også i dag og skal sørge for at bokmål og nynorsk er likestilte i offentlig språkbruk. Hva er de to offisielle språkene i Norge? Norge har to offisielle språk med nasjonal status, norsk og samisk. Samisk er som eneste språk nevnt i Norges grunnlov. Det er to offisielle målformer av norsk, nynorsk og bokmål. Samisk har tre målformer, nordsamisk, sørsamisk og lulesamisk.

Deretter, hvilket av de indoeuropeiske språkene i europa er eldst?

De eldste skriftlige minnesmerkene av indoeuropeiske språk er hettittiske og greske skrifttavler fra 1000-tallet fvt., men vedisk, den eldste indiske språkformen, synes i sin form å gå tilbake til omtrent like tidlig tid, selv om det ble nedtegnet først senere. Hvor mange snakker urdu i Norge? Det finnes altså over 20 000 panjabi-/ urdutalende i Norge i dag og omtrent like mange svensktalende.

Når ble landsmålet formelt Jamstilt med det almindelige Bogsprog og når ble landsmålet først tatt i bruk i skolen?

Når vart landsmålet jamstilt med «det almindelige Bogsprog»? Landsmålet ble likestilt med det almindelige Bogsprog i 1885. Det var to offisielle skriftspråk i landet, det dominerende var langt på vei dansk, mens Ivar Aasens landsmål bygde på norske bygdemål. Når ble riksmål og landsmål likestilt? I dag er det 125 år siden «jamstillingsvedtaket» likestilte nynorsk med bokmål. I 1885 het det «riksmål» og «landsmål.» Men selv om vi i dag sier «bokmål» og «nynorsk» er vedtaket mye det samme den dag i dag.

Tilsvarende, når ble riksmål til bokmål?

I 1907 var dansken i Norge reformert nok til å kalles sitt eget språk. Skriftspråket fikk navnet riksmål. I 1929 ble det omdøpt til bokmål av Stortinget. Kva for språkpolitiske vedtak gjorde Stortinget i 1885 og 1929? Aksjonen nådde inn i Stortinget då 41 stortingsmenn i februar 1885 gjorde framlegg om at landsmålet måtte få «full Rett og Fridom jamsides med Bokmaalet». Vedtaket kom etter det som truleg er den mest omfattande språkdebatten i Stortinget nokon gong. Den store prinsippdebatten kom 29.

Så, hvorfor er 1885 et viktig år i norsk språkhistorie?

I 1885 kom jamstillingsvedtaket, som likestilte landsmålet med riksmålet som offisielt norsk skriftspråk. Aasens landsmål var egentlig ikke mye i bruk fram til det.

By Karlotta Bajwa

Hvilke argumenter brukte Knud Knudsen? :: Hvordan gikk Ivar Aasen fram for å skape landsmålet?
Nyttige lenker