Hjem > H > Hvordan Lage Krystallglass?

Hvordan lage krystallglass?

Krystallglass, betegnelse på kaliblyglass, blykrystallglass, som lages av kaliumoksid og blyoksid ved siden av andre glassdannende stoffer, vesentlig silisiumdioksid. Betegnelsen henspiller på glassets ufargede, glansfulle overflate og store lysbrytende evne.

Les mer

Derav, hva er kunstglass?

ArtGlass (AR/UV70)

Denne UV-sperren beskytter kunstverket vesentlig bedre enn vanlig glass, men ikke nok til å konservere kunst. Dette er et glass som er skreddersydd for kunst, i tillegg til at det er refleksfritt og har UV-sperre er glasset "vannhvitt".
Deretter, hva er herdet glass og hvilke egenskaper har det? Herdet glass, glass som ved varmebehandling eller kjemisk behandling får økt sin mekaniske styrke og varmebestandighet. De forbedrede egenskapene oppnås ved at herdebehandlingen «forspenner» glasset, slik at det får trykkspenninger i overflatesjiktene og strekkspenninger i midtsjiktet.

Er glass flytende?

Etter at den flytende glassmassen er avkjølt, størkner den, men i motsetning til mange andre materialer skjer det uten at molekylene i glasset blir låst fast i et krystallgitter. Vi kan derfor godt betrakte glass som en underavkjølt væske. Folk spør også hvor kommer ordet vindu fra? Vindu er et ord med mangslungen historie. Den norrøne formen var vindauga, dvs. «vind-øye», som egentlig betydde 'hull, åpning til å slippe luft og vind inn gjennom'. En slik glugge i et hus kunne stenges med for eksempel lemmer.

Hva er poenget med sprosser?

Svar: Vindussprosser har vært en del av norsk byggeskikk siden ca. 1740, når den første glassproduksjonen startet i Norge. Tradisjonelt var sprosser med på å forsterke store og små glassfelt. Og av hensyn til produksjon av glasset var sprosser en nødvendighet i vinduer for å få tilfredsstillende lysåpninger. Hva er blyglass? Blyglass er et tungt, sterkt lysbrytende glass. Alminnelig vindusglass har omtrent denne sammensetningen: Na2O·CaO·6SiO2. Erstatter man natrium (Na) med kalium (K), og kalsium (Ca) med bly (Pb), får man kaliblyglass, eller blykrystallglass, som gjerne forarbeides til slepne glassartikler.

Derav, hva er vinduspost?

Losholt er et element som horisontalt deler en vinduskonstruksjon med flere vindusrammer i høyden. Dersom vinduet har flere rammer i bredden, kalles det tilsvarende elementet for vinduspost/post. Er glass mer miljøvennlig enn plast? Produksjon av glassflasker fører til nesten ni ganger så stort utslipp som produksjon av plastflasker, dersom begge flasketypene lages av jomfruelig materiale. Glassflaskenes høye egenvekt gjør at også utslippene knyttet til transport er flere titalls ganger større for glassflasken enn for plast.

Er metall bærekraftig?

Metaller har den unike egenskapen at de kan gjenvinnes et uendelig antall ganger uten at kvaliteten forringes. Derfor er det så viktig at metaller kommer inn i et kretsløp som sikrer at dette blir brukt sekundære råvarer om og om igjen. Det er også viktig å sikre at dette skjer på en bærekraftig og riktig måte.

By Rives Wiewel

Hva var hovedpunktene i Knud Knudsen sitt språkprogram? :: Når kom glassvinduer?
Nyttige lenker