Hjem > N > Når Kom Glassvinduer?

Når kom glassvinduer?

I 1895 begynte man å produsere vindusglass etter hva som kalles sylindermetoden, såkalt taffelglass, hvor smeltet glass ble blåst opp til en lang tube, endene kuttet av og tuben splittet på langs. Deretter ble glasset varmet opp igjen og sylinderen åpnet og flatet ut.

Les mer

Tilsvarende, hvordan kan man se gjennom glass?

Glass er kort fortalt gjennomsiktig fordi elektronene i glass ikke «bremser» synlig lys – i motsetning til i de aller fleste andre materialer. Lys består av partikler som kalles fotoner, og når de treffer et materiale, påvirker de elektronene i det. Tilsvarende, hvem fant opp glasset? Klart glass ble oppfunnet ca. 100 år etter vår tidsregning. I Syria hadde man funnet ut hvordan man kunne forme glass ved å blåse gjennom et hult rør. Glassblåsere klarte med denne metode produsere store mengder klart glass.

Så, hvordan man lager glass?

Materialer som dannes ved at væsker avkjøles uten å krystallisere er glass. Væsken blir gradvis avkjølt og blir mer og mer seigtflytende inntil den til slutt blir helt stiv. Den beholder den samme strukturen som den hadde som væske under hele avkjølingen, og den er amorf. Når kom glasset til Norge? Glassproduksjon i Norge

Før norsk produksjon kom i gang i 1755, ble alt vindusglass importert, vesentlig fra hansabyene Danzig og Lübeck, senere også fra England. De første norske glassverkene Ås glasshytte i Sandsvær og Nøstetangen i Eiker ble anlagt i 1740-årene for produksjon av drikkeglass.

Når kom vinduet til Norge?

Fra begynnelsen av 1700-tallet ble det mulig å fremstille stadig større vindusruter. Det eldste kjente vinduet i vanlige bolighus av tre i Norge er fra 1596, på en bu fra Geithus i Arnafjord i Sogn (påvist av Einar Lexow). I land med vinterkulde begynte man fra omtrent 1900 med såkalte dobbeltvinduer. Også, hva er drikkeglass laget av? Glass lages av sand, kalk og aske. Kalk tilsettes for å gi glasset bedre holdbarhet. Aske fungerer som smeltemiddel, slik at en ikke trenger så høy varme for å smelte råvarene. I middelalderen ble soda brukt som smeltemiddel i Søreuropa, i Nordeuropa brukte man pottaske.

Hva er Borosilikatglass?

Borosilikatglass er materialet som er resistent overfor kjemikalier og temperaturforskjeller. Borosilikatglass, Pyrex, Tempax, Simax og Duran. Borosilikatglass har mange navn. Mirit Glas leverer borosilikatglass til industrien. Hvem oppfant vindu? Glassgjenstand funnet i Egypt for ca. 7000 år siden Gallus Plinius den eldre forteller omkring år 100 e. Kr. en historie om hvorledes glasset ble oppfunnet av fønikerne.

Er glass bærekraftig?

Glass- og metallemballasje kan gjenvinnes i det uendelige, og er en av de mest miljøvennlige materialene som finnes. Resirkulert glass og metall i vareproduksjonen, gir både økonomiske og miljømessige fordeler for bedriften.

By Lothar

Hvordan lage krystallglass? :: Hvor mye er 1 nautisk mil?
Nyttige lenker