Hjem > K > Kva Er Eit Nyord?

Kva er eit nyord?

En neologisme (av gresk νέος, (neos), «ny» og λόγος (logos), «ord», «tale»), også kalt nyord, er et nytt ord i et språk. Noen neologismer sier noe om tekniske fremskritt – for eksempel ord for oppfinnelser, andre sier noe om samfunnsendringer – for eksempel ord for nye samlivsformer, mens andre kan komme av hendelser.

Les mer

Følgelig, hvor kommer norske ord fra?

Norsk har en stor andel lånord, hvorav størsteparten er hentet fra nedertysk. I senmiddelalderen skjedde en voldsom import av nedertyske ord i det skandinaviske ordforrådet, som endret de skandinaviske språkene dramatisk i forhold til slik språkene var i høymiddelalderen. I forhold til dette, hva er jamstillingsvedtaket? Jamstillingsvedtaket slo fast at bokmål og nynorsk er likeverdige målformer som skal være jamstilte skriftspråk i forvaltninga. Det var Ivar Aasen som gjorde grovarbeidet med å utforme det nynorske skriftspråket på attenhundretallet. Grunnlaget var materiale han hadde samlet fra dialektene.

Du kan også spørre hvor mange nynorskbrukere i norge?

Det finnes ingen statistikk over nynorskbrukere, men antallet blir generelt anslått å ligge mellom 10 og 15 prosent. Og et annet spørsmål, hvordan fikk norge 2 skriftspråk? Nynorsk ble det helt nye norske skriftspråket. Knud Knudsen fornorsket dansken og lagde bokmål. Ivar Aasen samlet ord fra hele Norge og lagde et helt nytt skriftspråk. Bokmål er nå det skriftspråket som brukes mest.

Folk spør også hvor mange dialekter har samene?

Det samiske språkområdet strekker seg over deler av Norge, Sverige, Finland og Russland. Samisk kan inndeles i ti ulike språk eller dialekter. Hvor mange folk snakker samisk? Det er registrert at mellom 20 000 og 30 000 samer snakker de ulike samiske språka. De mest brukte samiske språka i dag er nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk. Antall samer beregnes til å utgjøre i overkant av 100 000 mennesker.

Du kan også spørre hvor ble indoeuropeisk snakket?

Den indoeuropeiske språkgruppen består av både levende og døde språk. Den omfatter de fleste hovedspråkene i Europa og en rekke språk i Sør- og Sentral-Asia. Mange mener at de indoeuropeiske språkene spredte seg fra fjell- og steppeområdene i Sentral-Asia til store deler av Europa og India i det tredje årtusen f.Kr. Og et annet spørsmål, er engelsk indoeuropeisk? Det er kjent at norsk, svensk, engelsk og farsi alle tilhører den indoeuropeiske språkfamilien som igjen er trodd å stamme fra den urindoeuropeiske. Finsk og ungarsk på sin side stammer fra den ururalske språkstammen.

Er samisk indoeuropeisk?

Finsk-ugriske språk er en språkgruppe innen den uralske språkfamilien som hovedsakelig tales i skogsbeltet fra og langs elven Ob og vestover. Blant de mest kjente finsk-ugriske språkene er finsk, estisk, ungarsk og de samiske språkene. Som finsk-ugriske folk regnes de folk som taler finsk-ugriske språk.

By Calvinna Riquelme

Hvor stort er 13 tommer i cm? :: Hvilken språkfamilie er norsk?
Nyttige lenker