Hjem > H > Hvor Mye Er En Norsk Tomme?

Hvor mye er en norsk tomme?

Enhetsverdien har variert gjennom historien, men siden 1959 er verdien fastsatt til: 1 tomme = 2,54 centimeter (cm)

Les mer

Er tommer og inches det samme?

Inch er en lengdeenhet som inngår i det britiske og amerikanske enhetssystemet. Det internasjonale symbolet for inch er in, men enheten blir også ofte symbolisert med et dobbelt primtegn (″). Én inch er definert som ¹⁄₃₆ yard. På norsk kalles inch tomme. Hvor lang er en norsk alen? Alen (av norrønt alin og eldre öln, trolig av latin ulna) er et urgammelt lengdemål som har vært brukt over store deler av verden siden antikken og trolig før det, og som også var utbredt i Europa og Skandinavia. I Norge utgjorde alnen 62,75 cm da den gikk ut av bruk, men den har variert i lengde gjennom historien.

Så, hvor mye er 1 fot i meter?

Fot er en lengdeenhet som inngår i det britiske og amerikanske enhetssystemet. Enhetsverdien er i dag eksakt fastsatt lik 0,3048 meter (m). Folk spør også hvor mye er 4 alen? Alen er eit gamalt lengdemål som i Noreg tilsvarar 0,6275 meter. Tre alner er ein famn. To fot er ei alen. Ordet «alen» kjem frå norrønt alin, ǫln og tyder opphavleg underarm.

Hvor langt er 20 tommer?

TommerCentimeter
20 in50.80
21 in53.34
22 in55.88
23 in58.42
Også, hvor på kroppen måler man en tomme? Opprinnelsen kan ha vært bredden av en tommelfinger, trolig målt på tvers av fingeren ved negleroten. Det finnes imidlertid kilder som hevder at det kan ha vært avstanden mellom tuppen av tommelen og fingerens ytterste ledd, men dette er mindre sannsynlig om man legger kjente mål for tommer til grunn.

Hvor mye er 1 inch i cm?

Inches er den minste enheten for å måle avstander. Utgangspunktet for for lengden er tatt i det ytterste leddet på tommelen. Størrelsen på tommelen varierer selvfølgelig fra person til person, og derfor har en inch fått en offisiell definisjon på 2,54 centimeter. For å gjøre om inches til centimeter ganger vi med 2,54. Dessuten, hvordan måle i tommer? For oss metriske mennesker, er det også greit å være klar over at en tomme er 2,54 centimeter. For å måle tommer på en skjerm, måler du diagonalt fra hjørne til hjørne. Forskjellen mellom 13 og 15 tommers skjerm utgjør en hel del i kvadratcentimeter skjermflate.

Hvor lang er en tomme i millimeter?

Siden 1959 har tomme blitt definert og internasjonalt akseptert som likeverdig med 25,4 mm (millimeter) .

By Marmawke Whitelow

Hvor stor er 24 tommer? :: Hva gjør norsk språkråd?
Nyttige lenker