Hjem > H > Hvordan Har Det Norske Språket Forandret Seg?

Hvordan har det norske språket forandret seg?

Norsk har utviklet seg fra det felles skandinaviske språket urnordisk som ble brukt i perioden 200 til 500. Skriftlige kilder av urnordisk finner vi i runeinskripsjoner. Urnordisk må ha vært gjensidig forståelig med de vestgermanske språkene, som blant annet engelsk, tysk og nederlandsk har utviklet seg fra.

Les mer

Hva er en Rettskrivingsreform?

Rettskrivingsreform er ei omfattande rettskrivingsendring i eit skriftspråk, ofte gjennomført av eit offentleg organ eller eit anna organ som har ansvaret for å normere eit skriftspråk. Rettskrivingsreformer har skjedd i dei fleste skriftspråk, men det normale er at det skjer forholdsvis sjeldan. Hvem innførte samnorsk? Slik sett meiner eg samnorsk, basert på talemålet til folk, er ein god idé. Og ei tid låg mykje til rette for eit fellesnorsk skriftspråk her i landet. Torp peikar ut Knud Knudsen som den som fyrst formulerte samnorsktanken i skrift, alt i 1850.

Hva er samnorsk NDLA?

I 1951 bestemt Stortinget seg for å opprette ei språknemnd som skulle arbeide for å tilnærme nynorsk og bokmål til ett skriftspråk kalt samnorsk. Dette vakte heftig debatt. I videoklippet under møter vi representanter fra hver side i debatten, forfatter Arnulf Øverland og stortingspresident Natvig Pedersen. I forhold til dette, hva er minoritetsspråk og majoritetsspråk? Majoritetsspråket er det språket som vert brukt av fleirtalet i eit samfunn. Majoritetsspråket er som regel også det offisielle språket i eit land. Med offisielt meiner vi at styresmaktene bruker språket som administrasjonsspråk.

Folk spør også hva er minoritetsspråk i norge?

Nordsamisk, sørsamisk, lulesamisk, kvensk, romanes og romani er definert som minoritetsspråk i Norge, og dermed beskyttet av Minoritetsspråkpakten. Den europeiske pakten om regions- eller minoritetsspråk ble vedtatt i 1992. Norge ratifiserte minoritetsspråkpakten i 1993 og den trådte i kraft 1. mars 1998. Hva er egentlig en dialekt? Dialekt er ein geografisk avgrensa variant av eit språk. Dialekten utgjer eit komplett språksystem og kunne såleis ha fungert som eit språk i seg sjølv. Det er gjerne historiske og politiske grunnar til at eitt språksystem blir rekna som språk, medan eit anna blir rekna som dialekt.

Hva mener vi med regionalisering når vi snakker om Talemålsutvikling?

Regionalisering. En viktig tendens vi ser i talemålsutviklingen i Norge, er regionalisering. Det vil si at talemålet innenfor et større område blir utjevnet, og da ofte i retning av områdets største by. Eksempler på slike byer som påvirker områdene rundt er Oslo, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Trondheim og Tromsø. Hvorfor snakker folk i Norge forskjellig? I dagens Norge er det en del dialektforskjeller som er i ferd med å viskes ut. Dette skyldes i stor grad endringer i bosetningsmønsteret og at mennesker med ulikt talemål bor i samme område hvor de påvirker hverandre sosialt og språklig.

Ta dette i betraktning, hvor i norge sier man i?

1. person, entallI disse områdene, fylkene
I, ai, ej, æiNord-Trøndelag, Romsdal, deler av Sunnmøre, Oppland og Hedmark.
æ(g), e(g)I største delen av landet: Sørlandet, store deler av Vestlandet, Trøndelag og Nord-Norge.

By Duffy Cassese

Er norrønt og gammelnorsk det samme? :: Hvor høy er du i USA?
Nyttige lenker